Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 - - - - autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
 • Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Porównaj produkty

Porównaj funkcje oprogramowania PowerShape

Dowiedz się więcej na temat różnic między wersjami PowerShape Standard, Premium i Ultimate. Oprogramowanie do modelowania PowerShape ułatwia przygotowywanie skomplikowanych części do produkcji.

Można wybrać maksymalnie 3 pozycje do porównania

Domyślny produkt nie może być usunięty z porównania.

Wybierz inny produkt do porównania przed usunięciem zaznaczenia tego produktu.

Wybrano maksymalną liczbę produktów, które mogą być porównywane. Usuń zaznaczenie któregoś z produktów przed wybraniem innego do porównania.

Produkty

Specjalistyczne narzędzia modelowania powierzchni i brył do szybkiego przygotowywania skomplikowanych części do produkcji.

Subskrypcja

Ten produkt nie jest dostępny
w Twoim kraju

Automatyczne modelowanie elektrod oraz narzędzia inżynierii odwrotnej do pracy z siatkami i chmurami punktów.

Subskrypcja

Ten produkt nie jest dostępny
w Twoim kraju

Zintegrowane katalogi części do podstaw form i specjalistyczne funkcje do projektowania tłoczników.

Bezpłatna wersja testowa

Subskrypcja

Ten produkt nie jest dostępny
w Twoim kraju

Krótki opis

 • Modelowanie powierzchni
 • Modelowanie brył
 • Rozdzielanie stempla i matrycy
 • Nakrywanie żeber
 • Modelowanie zespołów
 • Kreator elektrod
 • Inżynieria odwrotna
 • Modelowanie z użyciem chmur punktów i siatek
 • Projektowanie podstaw form
 • Specjalistyczne powierzchnie do projektowania tłoczników

Importowanie neutralnych formatów CAD    

Importowanie z programów CAD innych firm    

Modelowanie szkieletowe    

Modelowanie powierzchni    

Inteligentny kreator powierzchni    

Modelowanie brył    

Modelowanie bezpośrednie    

Operacje logiczne na bryłach/powierzchniach    

Naprawa brył    

Analiza wizualna    

Analiza porównawcza modeli    

Tworzenie rysunku 2D    

Tworzenie roboczych powierzchni/krzywych    

Kreator matryc    

Rozdzielanie stempla i matrycy    

Morfing modeli    

Zagnieżdżanie    

Nakrywanie żeber    

Modelowanie zespołów    

Morfing do postaci chmury punktów/siatki    

Funkcje zaawansowane    

Zawijanie/odwijanie krzywych    

Wyspecjalizowane powierzchnie matryc odciskowych    

Kreator projektowania bazy formy    

Katalogi komponentów standardowych    

Kreator elektrod    

Arkusze konfiguracji elektrod    

Integracja elektrod z programem PowerMill    

Integracja elektrod z programem PowerInspect    

Eksportowanie danych do sprzętu EDM    

Importowanie/eksportowanie siatek STL    

Importowanie chmur punktów    

Łączność ze sprzętem do skanowania    

Edytowanie chmury punktów    

Edytowanie siatki    

Wyrównywanie modelu    

Teksturowanie i logo    

Segmentacja siatki    

Odtwarzanie powierzchni metodami inżynierii odwrotnej    

Modelowanie trybrydowe    

Interaktywne rzeźbienie siatki