Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 - - - - autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
 • Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkcje

Oprogramowanie do modelowania form, narzędzi i skomplikowanych części

Oprogramowanie CAD PowerShape® 2018 ułatwia producentom importowanie, naprawianie
i przygotowywanie skomplikowanych modeli, które posłużą następnie do programowania CAM. Program współpracuje idealnie z oprogramowaniem CAM PowerMill.

Modelowanie na potrzeby produkcji

 • Modelowanie dopasowane do potrzeb programowania CAM

  Twórz geometrie ułatwiające programowanie CAM, które
  w połączeniu z oprogramowaniem PowerMill pozwalają wyjątkowo precyzyjnie sterować obrabiarkami CNC. (Film: 2:25 min).

 • Importowanie, analiza i naprawa

  Analizuj importowane modele CAD w celu identyfikowania i naprawiania błędów, które mogłyby sprawiać problemy na dalszych etapach. (Film: 2:12 min).

 • Tolerancyjne modelowanie brył

  Przekształcaj importowane projekty CAD
  w modele gotowe do programowania CAM nawet wtedy, gdy importowane modele mają błędy. (Film: 1:34 min).

 • Elastyczne modelowanie powierzchni

  Używaj zaawansowanych narzędzi do tworzenia i modyfikowania powierzchni, aby uzyskiwać nawet najbardziej skomplikowane geometrie. (Film: 1:56 min).

   

 • Nowość | Wstążka

  Ulepszony interfejs użytkownika, większa wygoda obsługi i szczegółowe etykiety narzędzi. Uzyskuj szybki dostęp do często używanych poleceń i odkrywaj nieznane dotąd funkcje.

  Dowiedz się więcej

 • Nowość | Szkicowanie
  z parametrami

  Używaj parametrów i wyrażeń matematycznych do budowania szkiców 2D i modeli brył.

  Dowiedz się więcej

 • Nowość | Rozszerzanie prymitywów

  Rozszerzaj krawędzie wielu prymitywów powierzchniowych lub bryłowych jednym poleceniem. Możliwe jest rozszerzanie dynamiczne lub o odległość zdefiniowaną przez użytkownika.

  Dowiedz się więcej

Formy, narzędzia i matryce

 • Dzielenie na stempel i matrycę

  Łatwo dziel modele na części stempla
  i matrycy, włącznie z powierzchniami podziału, suwakami i powierzchniami odcinającymi. (Film: 2:06 min).

 • Narzędzia do bezpośredniego modelowania

  Funkcje modelowania bezpośredniego umożliwiają zaawansowane modyfikowanie modeli brył bez potrzeby korzystania z historii bryły. (Film: 2:13 min).

 • Kreator elektrod

  PREMIUM, ULTIMATE

  Automatyzuj projektowanie elektrod do obróbki elektroerozyjnej. Dodawaj odstępy, przedłużenia, geometrie uchwytów i przerwy iskrowe. (Film: 2:12 min).

 • Nakrywanie żeber

  Zapobiegaj uszkodzeniom narzędzi skrawających poprzez uniemożliwienie im dostępu do szczelin wykonywanych metodą obróbki elektroerozyjnej. (Film: 1:27 min).

 • Projektowanie podstaw form

  ULTIMATE

  Szybko kończ projekty podstaw form
  z pomocą wbudowanych katalogów części. Dodawaj przesuwne stemple, wypychacze, blokady formy i obwody chłodzenia.

 • Modelowanie złożonych elektrod

  PREMIUM, ULTIMATE

  Połącz możliwości kreatora elektrod PowerShape z narzędziami do modelowania bezpośredniego, aby tworzyć skomplikowane kształty elektrod
  z wypalaniem wektorowym.

 • Elektrody wielozadaniowe

  PREMIUM, ULTIMATE

  Używaj jednej elektrody do wypalania wielu elementów. Zwiększaj wydajność pracy, umieszczając na tej samej elektrodzie formy do obróbki zgrubnej
  i wykończeniowej.

 • Zautomatyzowana obróbka elektrod

  PREMIUM, ULTIMATE

  W połączeniu z programem PowerMill możliwe jest automatyczne programowanie CAM na potrzeby wytwarzania różnych typów elektrod na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika szablonów obróbki.

 • Zintegrowane funkcje inspekcji elektrod

  PREMIUM, ULTIMATE

  Połączenie z oprogramowaniem PowerInspect umożliwia weryfikację rozmiaru i pozycji elektrody podczas obróbki CNC i późniejszej obróbki elektroerozyjnej.

 • Łączność z maszynami do obróbki elektroerozyjnej

  PREMIUM, ULTIMATE

  Funkcje łączności ze sprzętem warsztatowym pozwalają zautomatyzować proces obróbki elektroerozyjnej i unikać problemów spowodowanych błędami operatora na etapie przygotowań.

Inżynieria odwrotna

 • Nowość

  Mesh Doctor

  PREMIUM, ULTIMATE

  Znajduj i naprawiaj typowe błędy w importowanych siatkach STL. Usuwaj nakładające się obszary i wypełniaj luki stycznymi trójkątami. (Film: 47 s).

 • Nowość

  Krzywa zarysu siatki

  Generuj krzywą 3D reprezentującą zarysy siatek STL i używaj jej do łatwiejszego modelowania powierzchni i brył.
  (Film: 30 s).

 • Importowanie danych skanowania

  PREMIUM, ULTIMATE

  Program PowerShape współpracuje
  z urządzeniami skanującymi, umożliwiając rejestrowanie kształtów części i przekształcanie ich w modele 3D. (Film: 2:13 min).

 • Inżynieria odwrotna

  PREMIUM, ULTIMATE

  Używaj narzędzi do inżynierii odwrotnej, aby przekształcać siatki STL w modele szkieletowe, powierzchniowe i bryłowe. (Film: 2:23 min).

 • Wyrównywanie siatek

  PREMIUM, ULTIMATE

  Automatycznie wyrównuj siatki do innych modeli opartych na trójkątach bądź powierzchni lub brył. Korzystaj z natychmiastowych informacji zwrotnych
  o dokładności dopasowania.

 • Morfing kompensacyjny

  PREMIUM, ULTIMATE
   

  Używaj morfingu, aby uwzględniać
  w częściach produkcyjnych wpływ grawitacji i naprężeń mechanicznych. Pozwala to zwiększać wydajność produkcji i ograniczać kompromisy jakościowe.

 • Modelowanie siatek

  PREMIUM, ULTIMATE

  Korzystaj z narzędzi do manipulowania dużymi siatkami STL. Naprawiaj luki, interaktywnie wygładzaj regiony i łącz siatki z danymi powierzchni i brył.

 • Dodawanie tekstur

  PREMIUM, ULTIMATE

  Dodawaj do modelu 3D logotypy
  i plakietki. Pokrywaj całe modele lub ich wybrane fragmenty powtarzającymi się wzorami strukturalnymi.