Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 - - - - autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
 • Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

PowerShape

Nowe narzędzia PowerShape 2018

Dostępne w programie PowerShape® narzędzia do modelowania pozwalają skrócić czas przygotowywania do produkcji form, matryc i innych skomplikowanych części. Poznaj najnowsze funkcje i porównaj wersje produktu.

Nowości w programie PowerShape 2018

Najważniejsze nowości w programie PowerShape 2018 to nowy interfejs, ulepszone funkcje szkicowania szkieletowego i nowe narzędzia ułatwiające naprawę siatek trójkątnych podczas odtwarzania projektów metodą inżynierii odwrotnej.

 • Nowość

  Widoki udostępnione (tylko subskrypcja)

  Udostępniaj dane inżynieryjne kluczowym uczestnikom projektu z dowolnego miejsca i w każdej chwili na urządzeniach łączących się z platformą chmurową. (Film: 2:18 min).

 • Interfejs wstążki

  W programie PowerShape 2018 polecenia są logicznie pogrupowane na nowej wstążce, co ułatwia odnajdowanie potrzebnych narzędzi do modelowania.
  (Film: 1:26 min).

 • Szkice z parametrami

  Używaj parametrów i wyrażeń matematycznych do budowania szkiców 2D i modeli brył. (Film: 37 s).

 • Mesh Doctor

  PREMIUM, ULTIMATE
  Narzędzie Mesh Doctor umożliwia szybkie lokalizowanie i naprawianie typowych błędów w importowanych siatkach STL. (Film: 47 s).

 • Rozszerzanie prymitywów

  Rozszerzaj krawędzie wielu prymitywów powierzchniowych i bryłowych jednym poleceniem. (Film: 34 s).

 • Zarys siatki

  Twórz geometrie szkieletowe reprezentujące zarysy siatek STL i używaj ich do tworzenia powierzchni i brył. (Film: 30 s).

 • Narzędzia wyboru siatek

  PREMIUM, ULTIMATE
  Oprogramowanie PowerShape 2018 obejmuje ulepszone narzędzia wypełniania, które ułatwiają zaznaczanie regionów w siatkach STL. (Film: 32 s).

 • Dodawanie trójkątów

  PREMIUM, ULTIMATE
  Zamykaj skomplikowane otwory w siatkach STL, używając funkcji interaktywnego szkicowania trójkątów.
  (Film: 31 s).

 • Udoskonalenia | Wymiana danych

  Zyskaj dostęp w czasie rzeczywistym
  do najnowszych wersji translatorów natywnych plików CAD chmurze Autodesk.

 • Bryły z tekstu

  Twórz wiele wytłoczeń w bryłach 3D na podstawie tekstu 2D. Aby poszerzyć
  dostępne możliwości, używaj tej funkcji
  w połączeniu z czcionkami TrueType.

 • Wiele innych funkcji

  Do poznania jest jeszcze wiele funkcji programu PowerShape 2018.

PowerShape 2017

 • Szkicowanie wiązań

  Lepsza kontrola nad modelowaniem 3D dzięki możliwości dodawania zaawansowanych wiązań do szkiców 2D.

 • Nakrywanie żeber

  Twórz gładkie powierzchnie nakrywające, aby zasłaniać wierzch żeber i szczelin, które będą wykonywane metodą obróbki elektroerozyjnej.

 • Siatki segmentowe

  PREMIUM, ULTIMATE
  Automatycznie twórz powierzchnie pryzmatyczne na importowanych siatkach STL, aby przyspieszać odtwarzanie projektów metodą inżynierii odwrotnej.

 • Morfing klatkowy

  Używaj trójwymiarowej klatki sterującej do transformowania rozmiarów i kształtów modeli powierzchniowych, bryłowych
  i siatkowych.

 • Cieniowanie dostępności

  Sprawdzaj dostęp narzędzi skrawających do części o złożonych kształtach. Łatwo identyfikuj podcięcia elementów wymagające obróbki w 3+2 lub 5 osiach.

 • Zastępowanie powierzchni brył

  Zastępuj powierzchnie wielu modeli brył, wykonując mniej kliknięć.

 • Profile obrotowe

  Twórz krzywe obrotowe z modeli szkieletowych, aby wspomagać programowanie tokarko-frezarek
  w programach PowerMill i FeatureCAM.

 • Wiele innych funkcji

  Do poznania jest jeszcze wiele funkcji programu PowerShape 2017.