• Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Nowości w PowerShape 2020

W programie PowerShape® 2020 wprowadzono nowe funkcje zwiększające wygodę obsługi, usprawniono analizy modeli i rozbudowano funkcje Parasolid do modelowania brył.

 • Udoskonalenia

  Wybieranie powierzchni

  Kombinacja klawiszy Ctrl+Shift+Alt pozwala szybko wybierać wszystkie powierzchnie modelu o tym samym kolorze.

 • Udoskonalenia

  Profile obrotowe

  Profile obrotowe zawierają teraz mniejszą liczbę odcinków, co daje bardziej atrakcyjne wizualnie modele.

 • Udoskonalenia

  Informacje o polu wybranych powierzchni

  Korzystaj z informacji o łącznym polu powierzchni wielu wybranych obiektów.

 • Udoskonalenia

  Modelowanie Parasolid

  Korzystaj z udoskonalonych funkcji modelowania brył z najnowszym jądrem Parasolid (31.0.228).

PowerShape 2019

 • Udoskonalono

  Ulepszenia modeli brył

  Używaj filtru kolorów, aby szybko wybierać wiele powierzchni lub elementów w modelu bryły. (Film: 58 s).

 • Nowość

  Otwory nieobciążające modelu

  Identyfikuj dodatkowe elementy otworów występujące w modelach, które importowano bez historii modelowania bryły. (Film: 1:35 min).

 • Udoskonalenia

  Udoskonalenia interfejsu użytkownika

  Uruchamiaj często używane polecenia skrótami klawiaturowymi. Korzystaj z pomocy online i narzędzi wprowadzających. (Film: 1:10 min).

 • Udoskonalenia

  Dostosowywanie interfejsu użytkownika

  Dostosuj interfejs programu PowerShape, dodając skróty do paska narzędzi szybkiego dostępu i interfejsu wstążki. (Film: 01:23 min).

 • Nowość | Autodesk Drive

  (Tylko w subskrypcji)

  Bezpieczne przechowywanie, wyświetlanie i udostępnianie danych projektowych 2D i 3D.

PowerShape 2018

 • Widoki współdzielone

  (tylko w subskrypcji)

  Udostępniaj dane inżynieryjne kluczowym uczestnikom projektu z dowolnego miejsca i w każdej chwili na urządzeniach łączących się z platformą chmurową. (Film: 2:18 min).

 • Interfejs wstążki

  W tej wersji polecenia są logicznie pogrupowane w interfejsie wstążki, co ułatwia odnajdowanie potrzebnych narzędzi do modelowania. (Film: 1:26 min).

 • Szkice z parametrami

  Używaj parametrów i wyrażeń matematycznych do budowania szkiców 2D i modeli brył. (Film: 37 s).

 • Mesh Doctor

  PREMIUM, ULTIMATE
  Narzędzie Mesh Doctor umożliwia szybkie lokalizowanie i naprawianie typowych błędów w importowanych siatkach STL. (Film: 47 s).

 • Rozszerzanie prymitywów

  Rozszerzaj krawędzie wielu prymitywów powierzchniowych i bryłowych jednym poleceniem.

 • Zarys siatki

  Twórz geometrie szkieletowe reprezentujące zarysy siatek STL i używaj ich do tworzenia powierzchni i brył.

 • Narzędzia wyboru siatek

  PREMIUM, ULTIMATE
  Oprogramowanie PowerShape 2018 obejmuje ulepszone narzędzia wypełniania, które ułatwiają zaznaczanie regionów w siatkach STL.

 • Dodawanie trójkątów

  PREMIUM, ULTIMATE
  Zamykaj skomplikowane otwory w siatkach STL, używając funkcji interaktywnego szkicowania trójkątów.

 • Udoskonalenie | Wymiana danych

  Zyskaj dostęp w czasie rzeczywistym do najnowszych wersji translatorów natywnych plików CAD w chmurze Autodesk.

 • Bryły z tekstu

  Twórz wiele wytłoczeń w bryłach 3D na podstawie tekstu 2D. Aby poszerzyć dostępne możliwości, używaj tej funkcji w połączeniu z czcionkami TrueType.

PowerShape 2017

 • Szkicowanie wiązań

  Lepsza kontrola nad modelowaniem 3D dzięki możliwości dodawania zaawansowanych wiązań do szkiców 2D.

 • Nakrywanie żeber

  Twórz gładkie powierzchnie nakrywające, aby zasłaniać wierzch żeber i szczelin, które będą wykonywane metodą obróbki elektroerozyjnej.

 • Siatki segmentowe

  PREMIUM, ULTIMATE
  Automatycznie twórz powierzchnie pryzmatyczne na importowanych siatkach STL, aby przyspieszać odtwarzanie projektów metodą inżynierii odwrotnej.

 • Morfing klatkowy

  Używaj trójwymiarowej klatki sterującej do transformowania rozmiarów i kształtów modeli powierzchniowych, bryłowych i siatkowych.

 • Cieniowanie dostępności

  Sprawdzaj dostęp narzędzi skrawających do części o złożonych kształtach. Łatwo identyfikuj podcięcia elementów wymagające obróbki w 3+2 lub 5 osiach.

 • Zastępowanie powierzchni brył

  Ogranicz liczbę kliknięć potrzebnych do zastępowania powierzchni na wielu modelach brył.

 • Profile obrotowe

  Twórz krzywe obrotowe z modeli szkieletowych, aby wspomagać programowanie tokarko-frezarek w programach PowerMill i FeatureCAM.

Bezpłatna wersja testowa PowerShape
Strona jest chroniona przy użyciu mechanizmu reCAPTCHA i podlega Zasadom ochrony prywatności i Warunkom korzystania z usługi firmy Google.
Bezpłatna wersja testowa PowerShape

OSTRZEŻENIE:

Wersji testowej nie można pobrać na bieżący system operacyjny.
Bezpłatna wersja testowa PowerShape

Wybierz wersję testową

Który produkt chcesz wypróbować?

Bezpłatna wersja testowa PowerShape

Oto kilka rzeczy, które warto wiedzieć przed rozpoczęciem pobierania:

DOSTĘPNE PLATFORMY

  Zobacz wymagania systemowe

  ROZMIAR PLIKU WERSJI TESTOWEJ (szacunkowy rozmiar maksymalny)

  2 GB

  ZALECANE

  Łącze internetowe o szybkości co najmniej 10 MB/sWyłącz wszystkie aktywne aplikacje, w tym oprogramowanie antywirusowe

  POTRZEBUJESZ POMOCY?

  Uzyskaj więcej wskazówek dotyczących pobierania


  Bezpłatna wersja testowa PowerShape

  Rozpocznijmy

  System operacyjny:

  Wybierz system operacyjny:

  Oprogramowanie może być niezgodne z tym systemem operacyjnym, ale można je pobrać w celu instalacji na innym komputerze.

  Wybierz język:

  Uzyskaj bezpłatny dostęp do oprogramowania Autodesk

  Studenci, nauczyciele i instytucje akademickie na całym świecie kwalifikują się do bezpłatnego dostępu do oprogramowania Autodesk. Tak, za darmo. Szczerze wspieramy edukację.

  Bezpłatna wersja testowa PowerShape

  Podaj informacje o swojej firmie:

  O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie pola są wymagane.

   Wybierz kraj zamieszkania (wymagane):

   Dzięki tej informacji możemy podać odpowiednie warunki korzystania z wersji testowej. W niektórych krajach konieczne jest podawanie szczegółowych warunków dla kraju zamieszkania użytkownika.
   Strona jest chroniona przy użyciu mechanizmu reCAPTCHA i podlega Zasadom ochrony prywatności i Warunkom korzystania z usługi firmy Google.
   Bezpłatna wersja testowa PowerShape

   Pobieranie zostało rozpoczęte.

   trials_flow_browser_infographic_03-01-17

   Może to chwilę potrwać. Może masz ochotę na kawę (do nabycia osobno)?

   Po ukończeniu znajdź plik na komputerze.

   Uruchom instalację, aby zacząć korzystać z wersji testowej.


   Błąd ADLM

   Sprawdź stronę ADLM.