Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 - - - - autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
 • Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Przygotowywanie złożonych modeli do produkcji

Program CAD PowerShape® łączy techniki modelowania powierzchni, brył i siatek, ułatwiając inżynierom przygotowywanie form, matryc i innych skomplikowanych części do produkcji. Współpracuje idealnie
z oprogramowaniem CAM PowerMill.

Funkcje programu PowerShape

 • Modelowanie dopasowane do potrzeb programowania CAM

  Twórz dodatkowe geometrie dla potrzeb programu PowerMill, aby uzyskać lepszą kontrolę nad obrabiarkami CNC. (Film: 2:25 min).

 • Naprawianie importowanych danych CAD

  Przygotowuj modele CAD z programów innych firm do wykorzystania produkcyjnego. Szybko i łatwo lokalizuj
  i naprawiaj typowe błędy, używając automatycznych kreatorów. (Film: 2:12 min).

 • Tolerancyjne modelowanie brył

  Korzystaj z narzędzi do modelowania brył stworzonych z myślą o rzeczywistych problemach spotykanych podczas produkcji. Szybko wprowadzaj zmiany
  w całym modelu nawet w przypadku niedokładnych danych. (Film: 1:34 min).

 • Elastyczne modelowanie powierzchni

  Używaj narzędzia Smart Surfacer do tworzenia powierzchni o skomplikowanej geometrii. Wprowadzaj precyzyjne zmiany, aby tworzyć docelowe powierzchnie produkcyjne. (Film: 1:56 min).

Nowości

 • Interfejs wstążki

  Ulepszony interfejs użytkownika, większa wygoda obsługi i szczegółowe etykiety narzędzi. Uzyskuj szybki dostęp do często używanych poleceń i odkrywaj nieznane dotąd funkcje.

 • Szkice parametryczne

  Twórz geometrie szkieletowe powiązane
  z parametrami zdefiniowanymi przez użytkownika i równaniami matematycznymi. Pozwalają one uzyskać większą kontrolę nad modelowaniem powierzchni i brył.

 • Mesh Doctor

  Za pomocą tego kreatora można automatycznie identyfikować i naprawiać typowe błędy w importowanych trójwymiarowych siatkach STL. Dodatkowo dostępne są też zaawansowane narzędzia do modelowania siatek.

 • Rozszerzanie prymitywów

  Rozszerzaj krawędzie wielu prymitywów powierzchniowych lub bryłowych jednym poleceniem. Możliwe jest rozszerzanie dynamiczne lub o odległość zdefiniowaną przez użytkownika.

Przykładowe wdrożenia

Dwukrotnie szybsza realizacja zamówień w firmie Steele

Firma Steele Rubber Products używa programów PowerShape i PowerMill
w procesie wytwarzania części zamiennych do zabytkowych samochodów. Zobacz, w jaki sposób wykorzystanie metod modelowania powierzchni pozwoliło firmie poprawić jakość części przy jednoczesnym skróceniu czasu realizacji zamówień
o połowę.

Firma Cavalier automatyzuje proces obróbki elektroerozyjnej

Firma Cavalier zainwestowała
w program PowerShape wraz
z dostępnymi w nim narzędziami do zautomatyzowanej produkcji elektrod. Zobacz, w jaki sposób zintegrowanie warsztatowych obrabiarek CNC i maszyn do obróbki elektroerozyjnej pozwoliło firmie zwiększyć produktywność i wykonywać we własnym zakresie kosztowne prace zlecane dotychczas wykonawcom.

Produkcja elementów kompozytowych w firmie ACE

Firma Applied Composites Engineering (ACE) wykorzystuje program PowerShape
w połączeniu z oprogramowaniem PowerMill w procesach produkcji różnego rodzaju części kompozytowych. Zobacz, w jaki sposób program PowerShape ułatwia firmie ACE tworzenie geometrii niezbędnych do zapewnienia bezpiecznej, całodobowej pracy 5-osiowych obrabiarek CNC.