Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
 • Polska

  We have redirected you to an equivalent page on your local site where you can see local pricing and promotions and purchase online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Revit — tworzenie konstrukcji

Narzędzia do prac na każdym etapie projektu

Powodzenie realizacji projektu zależy w bardzo dużym stopniu od decyzji podejmowanych na jego wczesnych etapach. Korzystając z danych projektowych programu Revit w fazie wstępnej, można zminimalizować ryzyko związane z wykonalnością projektu.

Zastosowania programu Revit

 • Revit — model konstrukcji

  Podejmuj trafniejsze decyzje

  Korzystaj z modelu założeń projektowych przy planowaniu i podejmowaniu decyzji w fazie wstępnej. Dostosuj proces modelowania konstrukcji do potrzeb na dalszych etapach.

 • Rysunek produkcyjny elementów stalowych

  Lepsze połączenia

  Modeluj połączenia stalowe o wyższym poziomie szczegółowości. Skorzystaj z narzędzi pozwalających lepiej połączyć projekt konstrukcyjny z detalowaniem, co w efekcie skróci czas potrzebny do rozpoczęcia produkcji.

 • Rysunek produkcyjny elementów MEP

  Przygotowanie do produkcji

  Użyj zintegrowanych zasobów w oprogramowaniu produkcyjnym w celu przekazania założeń poza fazę projektową. Twórz modele gotowe do produkcji i montażu instalacji w budynku.

 • Informacje konstrukcyjne

  Lepsza komunikacja

  Użyj modeli programu Revit do koordynowania informacji w celu zapewnienia lepszej komunikacji między biurem i personelem pracującym w terenie oraz usprawnienia procesów zapewniania i kontroli jakości. Zwiększ produktywność układu terenu budowy.

Przykładowe wdrożenia

Film: Wnętrze budynku

The Legendre Group

The Legendre Group to francuska firma budowlana, która korzystała z programu Revit przy realizacji większości swoich projektów, w tym także przy budowie linii „B” metra w Rennes.

Consigli Construction — projekt budowy akademika

Consigli Construction

Firma Consigli Construction z siedzibą w Bostonie w stanie Massachusetts zakończyła budowę akademika wcześniej niż zakładano dzięki użyciu rozwiązań BIM firmy Autodesk. Korzystając z narzędzi do spaceru po modelu 3D oraz modeli inteligentnych, zespół mógł rozwiązywać problemy i modyfikować projekt z wyprzedzeniem.

Hoar Construction — projekt ośrodka medycznego

Hoar Construction

Podczas rozbudowy dużego ośrodka pediatrycznego firma Hoar Construction korzystała z oprogramowania Revit i Navisworks Manage, dzięki czemu mogła efektywnie współpracować z całym zespołem, przyspieszyć realizację projektu i wyeliminować zbędne zasoby.*

* Firma Autodesk zakończyła sprzedaż oprogramowania Building Design Suite. Kolekcja z zakresu architektury, inżynierii i budownictwa oferuje użytkownikom nowy sposób dostępu do zestawu nieodzownych narzędzi do modelowania informacji o budynku (BIM) przeznaczonych do projektowania budynków i infrastruktury komunalnej oraz innych zastosowań w budownictwie. Jednocześnie zapewnia ona większą wartość i elastyczność oraz uproszczoną obsługę.