Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 - - - - autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
 • Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Revit — tworzenie konstrukcji

Narzędzia do prac na każdym etapie projektu

Powodzenie realizacji projektu zależy w bardzo dużym stopniu od decyzji podejmowanych na jego wczesnych etapach. Korzystając z danych projektowych programu Revit w fazie wstępnej, można zminimalizować ryzyko związane z wykonalnością projektu.

Zastosowania programu Revit

 • Revit — model konstrukcji

  Podejmuj trafniejsze decyzje

  Korzystaj z modelu założeń projektowych przy planowaniu i podejmowaniu decyzji w fazie wstępnej. Dostosuj proces modelowania konstrukcji do potrzeb na dalszych etapach.

 • Rysunek produkcyjny elementów stalowych

  Lepsze połączenia

  Modeluj połączenia stalowe o wyższym poziomie szczegółowości. Skorzystaj z narzędzi pozwalających lepiej połączyć projekt konstrukcyjny z detalowaniem, co w efekcie skróci czas potrzebny do rozpoczęcia produkcji.

 • Rysunek produkcyjny elementów MEP

  Przygotowanie do produkcji

  Użyj zintegrowanych zasobów w oprogramowaniu produkcyjnym w celu przekazania założeń poza fazę projektową. Twórz modele gotowe do produkcji i montażu instalacji w budynku.

 • Informacje konstrukcyjne

  Lepsza komunikacja

  Użyj modeli programu Revit do koordynowania informacji w celu zapewnienia lepszej komunikacji między biurem i personelem pracującym w terenie oraz usprawnienia procesów zapewniania i kontroli jakości. Zwiększ produktywność układu terenu budowy.

Przykładowe wdrożenia

Film: Wnętrze budynku

The Legendre Group

The Legendre Group to francuska firma budowlana, która korzystała z programu Revit przy realizacji większości swoich projektów, w tym także przy budowie linii „B” metra w Rennes.

Consigli Construction — projekt budowy akademika

Consigli Construction

Firma Consigli Construction z siedzibą w Bostonie w stanie Massachusetts zakończyła budowę akademika wcześniej niż zakładano dzięki użyciu rozwiązań BIM firmy Autodesk. Korzystając z narzędzi do spaceru po modelu 3D oraz modeli inteligentnych, zespół mógł rozwiązywać problemy i modyfikować projekt z wyprzedzeniem.

Hoar Construction — projekt ośrodka medycznego

Hoar Construction

Podczas rozbudowy dużego ośrodka pediatrycznego firma Hoar Construction korzystała z oprogramowania Revit i Navisworks Manage, dzięki czemu mogła efektywnie współpracować z całym zespołem, przyspieszyć realizację projektu i wyeliminować zbędne zasoby.*

* Firma Autodesk zakończyła sprzedaż oprogramowania Building Design Suite. Kolekcja z zakresu architektury, inżynierii i budownictwa oferuje użytkownikom nowy sposób dostępu do zestawu nieodzownych narzędzi do modelowania informacji o budynku (BIM) przeznaczonych do projektowania budynków i infrastruktury komunalnej oraz innych zastosowań w budownictwie. Jednocześnie zapewnia ona większą wartość i elastyczność oraz uproszczoną obsługę.