Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
 • Polska

  We have redirected you to an equivalent page on your local site where you can see local pricing and promotions and purchase online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkcje

Co nowego w programie Revit 2018

Nowe i udoskonalone funkcje programu Revit umożliwiają spójne, skoordynowane i kompletne modelowanie projektów wielodyscyplinowych, które obejmuje opracowywanie szczegółów i budowę.

 • Modele koordynacji

  Użyj pliku programu Navisworks jako uproszczonego kontekstu do współpracy z innymi użytkownikami w ramach projektu. (film: 1:26 min)

 • Zestawienie grup i połączeń programu Revit

  Aby lepiej zrozumieć i ocenić projekt, utwórz zestawienia połączeń i grup w modelu. (film: 1:12 min)

 • Udoskonalenia

  Parametry globalne

  Osadź w założeniach projektowych parametry globalne projektu, które teraz działają z wymiarami promieniowymi i średnicowymi oraz wiązaniami zrównania. (film: 1:30 min)

 • Schody w budynku wielokondygnacyjnym

  Szybko twórz i modyfikuj projekty budynków wielokondygnacyjnych, łącząc schody z poziomami w projekcie. (film: 1:21 min)

 • Udoskonalenia

  Poręcze

  Teraz masz pełniejszą kontrolę nad procesem tworzenia poręczy. Obejmuje poręcze nadrzędne na topografii, automatyczne dopasowywanie do schodów oraz umieszczanie słupków. (film: 1:30 min)

 • Udoskonalenia

  Modelowanie produkcyjne MEP

  Program Revit umożliwia modelowanie poszczególnych elementów i całych rur nachylonych oraz korzystanie z trasowania wielopunktowego w odniesieniu do elementów produkcyjnych. (film: 2:03 min)

 • Udoskonalenia

  Projektowanie i analiza MEP

  Manipulowanie ścieżkami obwodów, definiowanie niestandardowych typów przestrzeni oraz uwzględnianie wymagań dotyczących ilości powietrza zewnętrznego. (film: 2:08 min)

 • Udoskonalenia

  Symulacja mechaniczna

  Dane dotyczące przepływu i spadku ciśnienia są teraz powiązane z pompą oraz procesami obliczeniowymi uruchomionymi w tle. (film: 1:49 min).

 • Zbrojenie — geometria złożona

  Umieszczaj zbrojenia w dowolnych obiektach betonowych. Wzmacniaj importowane elementy betonowe, stosując udoskonalony zmienny rozkład zbrojenia. (film: 1:38 min)

 • Graficzna reprezentacja wiązań zbrojenia w 3D

  Definiuj szybciej modele, edytując logikę zbrojenia w widokach 3D poprzez graficzną manipulację w obszarze projektowania. (film: 1:05 min)

 • Dodatkowe połączenia stalowe

  Ponad 100 nowych połączeń. Teraz można tworzyć połączenia dla niestandardowych rodzin zdefiniowanych przez użytkownika. (film: 1:59 min)

 • Udoskonalenia

  Usługa Collaboration for Revit

  Usługa do współdzielenia pracy w chmurze jest teraz instalowana wraz z programem Revit. W nowym oknie synchronizacji z plikiem centralnym wyświetlany jest postęp operacji.

Więcej funkcji

Platforma

 • Komponenty parametryczne

  Otwarty system graficzny, który umożliwia tworzenie form i projektów oraz stanowi podstawę wszystkich komponentów budynków projektowanych w programie Revit.

 • Współdzielenie pracy

  Osoby z różnych branż uczestniczące w projekcie mogą udostępniać i zapisywać rezultaty swojej pracy w tym samym centralnie udostępnianym pliku.

 • Zestawienia

  Utwórz tabelaryczne podsumowanie informacji o modelu wyodrębnionych z właściwości elementów projektu.

 • Zgodność operacyjna — format IFC

  Program Revit umożliwia importowanie, eksportowanie i łączenie danych w popularnych formatach, np. IFC4.

 • Dodatki

  Zwiększ możliwości programu Revit, korzystając z rozbudowanej biblioteki elementów, aplikacji opartych na interfejsie API oraz dodatków dostępnych w witrynie Autodesk App Store.

 • Opis

  Prezentuj projekty efektywniej, korzystając z narzędzi edytowania WYSIWYG oraz funkcji pozwalających kontrolować wygląd tekstu.

 • Dodatek Dynamo dla programu Revit

  Rozszerz i zoptymalizuj procesy modelowania informacji o budynku (BIM), korzystając z graficznego interfejsu programowania typu open source, który jest instalowany wraz z programem Revit.

 • Wyższa wydajność oprogramowania

  Program Revit optymalizuje wykorzystanie sprzętu i wykonuje procesy w tle.

Projekt architektoniczny

 • Analiza w programie Insight

  Optymalizuj parametry budynku, korzystając ze scentralizowanego dostępu do danych i zaawansowanych mechanizmów wykonywania analiz.

 • Narzędzia do projektowania koncepcyjnego

  Twórz dowolne szkice i modele oraz analizy bryłowe.

 • Wizualizacja projektu 3D

  Badaj, weryfikuj i przekazuj projekty. Mechanizm renderowania Autodesk Raytracer zapewnia szybsze i dokładniejsze renderowanie.

 • Renderowanie w chmurze

  Twórz fotorealistyczne wizualizacje bez nadmiernego obciążania komputera i korzystania ze specjalnego sprzętu do renderowania.

 • Narzędzia chmury punktów

  Włącz skany laserowe bezpośrednio do procesu BIM, aby pracować nad modelem rzeczywistego budynku.

 • FormIt Converter

  Udostępnianie danych do projektów koncepcyjnych utworzonych w oprogramowaniu FormIt w połączeniu z programem Revit w celu tworzenia projektów z BIM.

 • Modelowanie architektoniczne

  Dodaj do modelu budynku elementy architektoniczne, takie jak ściany, drzwi, okna i komponenty.

Inżynieria budowlana i produkcja

 • Model fizyczny i analityczny

  Utwórz model fizyczny do celów koordynacji i dokumentacji oraz powiązany model analityczny do analizy strukturalnej.

 • Structural Analysis for Revit

  Wykonuj analizę statyczną i grawitacyjną w chmurze podczas pracy w programie Revit lub uruchamiaj równoległe analizy. Przeglądaj i wizualizuj wyniki w programie Revit.

 • Opracowywanie detali zbrojenia

  Twórz modele 3D zbrojenia Utwórz dokumentację rysunków warsztatowych zbrojenia, korzystając z zestawień zbrojenia.

 • Modelowanie konstrukcji stalowych

  Modeluj połączenia o wyższym poziomie szczegółowości, korzystając z szerokiej gamy parametrycznych połączeń stalowych w programie Revit.

 • Dokumentacja konstrukcyjna

  Twórz dokładną, szczegółową dokumentację konstrukcyjną projektów, w których wykorzystywanych jest wiele materiałów.

 • Dwukierunkowe powiązanie z analizą

  Integracja wyników analizy w procesie modelowania informacji o budynku oraz proces projektowania iteracyjnego.

 • Połączenie z procesem produkcji elementów konstrukcyjnych

  Zgodność operacyjna programów Revit i Advance Steel pomaga zapewnić bezproblemowy przebieg procesów BIM na wszystkich etapach — od projektowania po produkcję konstrukcji stalowych.

 • Dodatek Dynamo do inżynierii budowlanej

  Dodatek Dynamo oferuje inżynierom budownictwa narzędzia do tworzenia zoptymalizowanych systemów konstrukcyjnych przy użyciu logiki obliczeniowej.

Inżynieria MEP i produkcja

 • Standardy AWWA — zawory i pompy

  Program Revit zawiera rozbudowaną bibliotekę zasobów z zakresu instalacji kanalizacyjnych opartą na amerykańskich standardach AWWA (American Water Works Association).

 • Insight — integracja

  Optymalizuj parametry budynku, korzystając ze scentralizowanego dostępu do danych i zaawansowanych mechanizmów wykonywania analiz.

 • Konwersja usług produkcyjnych

  Za pomocą narzędzia Projekt do produkcji możesz przekształcać elementy modelu o projektowym poziomie szczegółów w elementy o konstrukcyjnym poziomie szczegółów.

 • Dokumentacja na potrzeby wytwarzania

  Efektywniejsze dokumentowanie układu modelu. Program Revit oferuje funkcje umożliwiające dokumentowanie i oznaczanie elementów produkcyjnych oraz tworzenie ich zestawień.

 • Projektowanie i tworzenie dokumentacji w systemach HVAC

  Projektuj złożone systemy kanałów i rur spełniające założenia projektowe oraz modeluj systemy kanałów i rur za pomocą zasobów do projektowania mechanicznego.

 • Projektowanie i dokumentacja systemów elektrycznych

  Projektowanie, modelowanie i dokumentowanie instalacji elektrycznych. Śledź obciążenia elektryczne w całym systemie dystrybucji.

 • Projektowanie i dokumentowanie instalacji hydraulicznych

  Twórz instalacje sanitarne z rurami nachylonym oraz inne instalacje rurowe zgodnie z założeniami projektowymi i dokumentacją.

 • Szczegóły produkcyjne MEP

  Utwórz w programie Revit modele gotowe do produkcji. Możesz modelować i koordynować komponenty MEP LOD 400.

Konstrukcja

 • Modelowanie konstrukcji

  Wyprowadzaj dane konstrukcji z modeli projektu. Możesz dzielić warstwy ścian oraz wylewki betonowe i manipulować nimi, a także przygotowywać rysunki warsztatowe do produkcji.

 • Koordynacja budowy

  Przekazuj modele programu Revit do programu BIM 360 Glue i synchronizuj je z aplikacją BIM 360 Layout. Wyświetlaj i udostępniaj zestawy punktów w interfejsie sieciowym programu BIM 360 Glue lub w aplikacji BIM 360 Layout na urządzenia iPad.

 • Produkcja na potrzeby inżynierii budowlanej

  Twórz łącza do programu Advance Steel do opracowywania szczegółów i produkcji elementów stalowych, aby przyspieszyć proces ich projektowania i wytwarzania.

 • Produkcja na potrzeby inżynierii MEP

  Przekształć elementy modelu o projektowym poziomie szczegółów w elementy o konstrukcyjnym poziomie szczegółów do celów szczegółowej koordynacji, produkcji i instalacji.