Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 - - - - autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
 • Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkcje

Co nowego w programie Revit 2018

Nowe i udoskonalone funkcje programu Revit umożliwiają spójne, skoordynowane i kompletne modelowanie projektów wielodyscyplinowych, które obejmuje opracowywanie szczegółów i budowę.

 • Modele koordynacji

  Użyj pliku programu Navisworks jako uproszczonego kontekstu do współpracy z innymi użytkownikami w ramach projektu. (film: 1:26 min)

 • Zestawienie grup i połączeń programu Revit

  Aby lepiej zrozumieć i ocenić projekt, utwórz zestawienia połączeń i grup w modelu. (film: 1:12 min)

 • Udoskonalenia

  Parametry globalne

  Osadź w założeniach projektowych parametry globalne projektu, które teraz działają z wymiarami promieniowymi i średnicowymi oraz wiązaniami zrównania. (film: 1:30 min)

 • Schody w budynku wielokondygnacyjnym

  Szybko twórz i modyfikuj projekty budynków wielokondygnacyjnych, łącząc schody z poziomami w projekcie. (film: 1:21 min)

 • Udoskonalenia

  Poręcze

  Teraz masz pełniejszą kontrolę nad procesem tworzenia poręczy. Obejmuje poręcze nadrzędne na topografii, automatyczne dopasowywanie do schodów oraz umieszczanie słupków. (film: 1:30 min)

 • Udoskonalenia

  Modelowanie produkcyjne MEP

  Program Revit umożliwia modelowanie poszczególnych elementów i całych rur nachylonych oraz korzystanie z trasowania wielopunktowego w odniesieniu do elementów produkcyjnych. (film: 2:03 min)

 • Udoskonalenia

  Projektowanie i analiza MEP

  Manipulowanie ścieżkami obwodów, definiowanie niestandardowych typów przestrzeni oraz uwzględnianie wymagań dotyczących ilości powietrza zewnętrznego. (film: 2:08 min)

 • Udoskonalenia

  Symulacja mechaniczna

  Dane dotyczące przepływu i spadku ciśnienia są teraz powiązane z pompą oraz procesami obliczeniowymi uruchomionymi w tle. (film: 1:49 min).

 • Zbrojenie — geometria złożona

  Umieszczaj zbrojenia w dowolnych obiektach betonowych. Wzmacniaj importowane elementy betonowe, stosując udoskonalony zmienny rozkład zbrojenia. (film: 1:38 min)

 • Graficzna reprezentacja wiązań zbrojenia w 3D

  Definiuj szybciej modele, edytując logikę zbrojenia w widokach 3D poprzez graficzną manipulację w obszarze projektowania. (film: 1:05 min)

 • Dodatkowe połączenia stalowe

  Ponad 100 nowych połączeń. Teraz można tworzyć połączenia dla niestandardowych rodzin zdefiniowanych przez użytkownika. (film: 1:59 min)

 • Udoskonalenia

  Usługa Collaboration for Revit

  Usługa do współdzielenia pracy w chmurze jest teraz instalowana wraz z programem Revit. W nowym oknie synchronizacji z plikiem centralnym wyświetlany jest postęp operacji.

Więcej funkcji

Platforma

 • Komponenty parametryczne

  Otwarty system graficzny, który umożliwia tworzenie form i projektów oraz stanowi podstawę wszystkich komponentów budynków projektowanych w programie Revit.

 • Współdzielenie pracy

  Osoby z różnych branż uczestniczące w projekcie mogą udostępniać i zapisywać rezultaty swojej pracy w tym samym centralnie udostępnianym pliku.

 • Zestawienia

  Utwórz tabelaryczne podsumowanie informacji o modelu wyodrębnionych z właściwości elementów projektu.

 • Zgodność operacyjna — format IFC

  Program Revit umożliwia importowanie, eksportowanie i łączenie danych w popularnych formatach, np. IFC4.

 • Dodatki

  Zwiększ możliwości programu Revit, korzystając z rozbudowanej biblioteki elementów, aplikacji opartych na interfejsie API oraz dodatków dostępnych w witrynie Autodesk App Store.

 • Opis

  Prezentuj projekty efektywniej, korzystając z narzędzi edytowania WYSIWYG oraz funkcji pozwalających kontrolować wygląd tekstu.

 • Dodatek Dynamo dla programu Revit

  Rozszerz i zoptymalizuj procesy modelowania informacji o budynku (BIM), korzystając z graficznego interfejsu programowania typu open source, który jest instalowany wraz z programem Revit.

 • Wyższa wydajność oprogramowania

  Program Revit optymalizuje wykorzystanie sprzętu i wykonuje procesy w tle.

Projekt architektoniczny

 • Analiza w programie Insight

  Optymalizuj parametry budynku, korzystając ze scentralizowanego dostępu do danych i zaawansowanych mechanizmów wykonywania analiz.

 • Narzędzia do projektowania koncepcyjnego

  Twórz dowolne szkice i modele oraz analizy bryłowe.

 • Wizualizacja projektu 3D

  Badaj, weryfikuj i przekazuj projekty. Mechanizm renderowania Autodesk Raytracer zapewnia szybsze i dokładniejsze renderowanie.

 • Renderowanie w chmurze

  Twórz fotorealistyczne wizualizacje bez nadmiernego obciążania komputera i korzystania ze specjalnego sprzętu do renderowania.

 • Narzędzia chmury punktów

  Włącz skany laserowe bezpośrednio do procesu BIM, aby pracować nad modelem rzeczywistego budynku.

 • FormIt Converter

  Udostępnianie danych do projektów koncepcyjnych utworzonych w oprogramowaniu FormIt w połączeniu z programem Revit w celu tworzenia projektów z BIM.

 • Modelowanie architektoniczne

  Dodaj do modelu budynku elementy architektoniczne, takie jak ściany, drzwi, okna i komponenty.

Inżynieria budowlana i produkcja

 • Model fizyczny i analityczny

  Utwórz model fizyczny do celów koordynacji i dokumentacji oraz powiązany model analityczny do analizy strukturalnej.

 • Structural Analysis for Revit

  Wykonuj analizę statyczną i grawitacyjną w chmurze podczas pracy w programie Revit lub uruchamiaj równoległe analizy. Przeglądaj i wizualizuj wyniki w programie Revit.

 • Opracowywanie detali zbrojenia

  Twórz modele 3D zbrojenia Utwórz dokumentację rysunków warsztatowych zbrojenia, korzystając z zestawień zbrojenia.

 • Modelowanie konstrukcji stalowych

  Modeluj połączenia o wyższym poziomie szczegółowości, korzystając z szerokiej gamy parametrycznych połączeń stalowych w programie Revit.

 • Dokumentacja konstrukcyjna

  Twórz dokładną, szczegółową dokumentację konstrukcyjną projektów, w których wykorzystywanych jest wiele materiałów.

 • Dwukierunkowe powiązanie z analizą

  Integracja wyników analizy w procesie modelowania informacji o budynku oraz proces projektowania iteracyjnego.

 • Połączenie z procesem produkcji elementów konstrukcyjnych

  Zgodność operacyjna programów Revit i Advance Steel pomaga zapewnić bezproblemowy przebieg procesów BIM na wszystkich etapach — od projektowania po produkcję konstrukcji stalowych.

 • Dodatek Dynamo do inżynierii budowlanej

  Dodatek Dynamo oferuje inżynierom budownictwa narzędzia do tworzenia zoptymalizowanych systemów konstrukcyjnych przy użyciu logiki obliczeniowej.

Inżynieria MEP i produkcja

 • Standardy AWWA — zawory i pompy

  Program Revit zawiera rozbudowaną bibliotekę zasobów z zakresu instalacji kanalizacyjnych opartą na amerykańskich standardach AWWA (American Water Works Association).

 • Insight — integracja

  Optymalizuj parametry budynku, korzystając ze scentralizowanego dostępu do danych i zaawansowanych mechanizmów wykonywania analiz.

 • Konwersja usług produkcyjnych

  Za pomocą narzędzia Projekt do produkcji możesz przekształcać elementy modelu o projektowym poziomie szczegółów w elementy o konstrukcyjnym poziomie szczegółów.

 • Dokumentacja na potrzeby wytwarzania

  Efektywniejsze dokumentowanie układu modelu. Program Revit oferuje funkcje umożliwiające dokumentowanie i oznaczanie elementów produkcyjnych oraz tworzenie ich zestawień.

 • Projektowanie i tworzenie dokumentacji w systemach HVAC

  Projektuj złożone systemy kanałów i rur spełniające założenia projektowe oraz modeluj systemy kanałów i rur za pomocą zasobów do projektowania mechanicznego.

 • Projektowanie i dokumentacja systemów elektrycznych

  Projektowanie, modelowanie i dokumentowanie instalacji elektrycznych. Śledź obciążenia elektryczne w całym systemie dystrybucji.

 • Projektowanie i dokumentowanie instalacji hydraulicznych

  Twórz instalacje sanitarne z rurami nachylonym oraz inne instalacje rurowe zgodnie z założeniami projektowymi i dokumentacją.

 • Szczegóły produkcyjne MEP

  Utwórz w programie Revit modele gotowe do produkcji. Możesz modelować i koordynować komponenty MEP LOD 400.

Konstrukcja

 • Modelowanie konstrukcji

  Wyprowadzaj dane konstrukcji z modeli projektu. Możesz dzielić warstwy ścian oraz wylewki betonowe i manipulować nimi, a także przygotowywać rysunki warsztatowe do produkcji.

 • Koordynacja budowy

  Przekazuj modele programu Revit do programu BIM 360 Glue i synchronizuj je z aplikacją BIM 360 Layout. Wyświetlaj i udostępniaj zestawy punktów w interfejsie sieciowym programu BIM 360 Glue lub w aplikacji BIM 360 Layout na urządzenia iPad.

 • Produkcja na potrzeby inżynierii budowlanej

  Twórz łącza do programu Advance Steel do opracowywania szczegółów i produkcji elementów stalowych, aby przyspieszyć proces ich projektowania i wytwarzania.

 • Produkcja na potrzeby inżynierii MEP

  Przekształć elementy modelu o projektowym poziomie szczegółów w elementy o konstrukcyjnym poziomie szczegółów do celów szczegółowej koordynacji, produkcji i instalacji.