Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Koordynacja budowy

Wczytuj modele z punktami układu utworzonymi w narzędziu Point Layout bezpośrednio z programu Revit do programu BIM 360 Glue i synchronizuj z aplikacją BIM 360 Layout na urządzenia iPad. Wyświetlaj i udostępniaj członkom projektu zestawy punktów w interfejsie sieciowym programu BIM 360 Glue lub w aplikacji BIM 360 Layout na urządzenia iPad.

Użyj mechanizmu zmian parametrycznych programu Revit do obliczania i śledzenia ilości materiałów