Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Produkcja materiałów budowlanych na potrzeby inżynierii MEP

Projekt MEP na potrzeby procesu produkcji

Podwykonawcy MEP mogą używać narzędzi programu Revit do wytwarzania w celu obsługi procesu BIM i łączenia procesu projektowania z rozwiązaniami dotyczącymi wytwarzania elementów na potrzeby MEP w celu bardziej rozbudowanego opracowywania szczegółów, szacowania i wytwarzania na potrzeby usług budowlanych. Uzyskaj większą pewność, że model dokładnie odzwierciedla zamierzony proces wytwarzania i instalację. Teraz można modelować i koordynować komponenty MEP zgodne z LOD 400 w środowisku Revit.

Użyj narzędzia Projekt na potrzeby wytwarzania, dostępnego w programie Revit do przeniesienia elementów modelu z poziomu projektu szczegółowego na poziom rysunków warsztatowych poszczegolnych elementów, szybciej przygotowując model potrzebny do procesu szczegółowej koordynacji, wytwarzania i instalacji. Skorzystaj również z ulepszonych możliwości projektowania wieszaków w programie Revit, aby modelować szczegółowe rzuty podpór i podwieszeń oraz zapewnić wykonalność modeli.