Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Prefabrykacja konstrukcji na potrzeby inżynierii budowlanej

Modeluj zbrojenie betonu w 3D w ramach zaawansowanego środowiska modelowania informacji o budynku (BIM). Twórz szczegółowe i dokładne projekty zbrojenia w programie Revit i przygotowuj dokumentację rysunków warsztatowych zbrojenia z zestawieniem zbrojenia. Program Revit umożliwia opracowywanie szczegółów zbrojenia elementów żelbetowych i prefabrykacji dla inżynierów budowlanych.

Program Revit umożliwia także tworzenie łączy do programu Advance Steel w celu opracowywania szczegółów i prefabrykowanych elementów ze stali. Oprogramowanie do opracowywania szczegółów Advance Steel pomaga przyspieszyć etap projektowania, opracowywania szczegółów, prefabrykacji i montażu konstrukcji stalowych. Pozwala ono zwiększyć dokładność i skrócić czas potrzebny do rozpoczęcia wytwarzania oraz umożliwia wprowadzenie bardziej zintegrowanego procesu modelowania informacji o budynku (BIM).