Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Ulepszone narzędzia do projektowania

Skuteczniej przekazuj dane inżynieryjne dzięki nowym opcjom obliczeń obciążenia pozornego, parametrowi różnicy temperatur i uwzględnianiu spadku ciśnienia dla funkcji zaworów.

Steruj metodą używaną do obliczania obciążenia elektrycznego przy użyciu opcji obliczeń obciążenia pozornego. Aby spełnić preferencje określone w tabeli obciążenia, wybierz opcję sumowania obciążenia rzeczywistego i reaktancyjnego, która jest metodą domyślną, lub sumowania obciążenia pozornego, które jest bardziej uproszczonym podejściem.

Nowy typ parametru Różnica temperatury upraszcza obliczenia w projekcie w ramach definicji rodziny. Łatwo obliczaj deltę T, używając nowego parametru typu jednostki i stosuj tę wartość do innych obliczeń.

Zapewniaj dokładniejsze obliczenia spadku ciśnienia w sieciach kanałów poprzez kojarzenie tabeli spadku ciśnienia z zaworami złączek kanałów.  W programie Revit następnie obliczany jest spadek ciśnienia wzdłuż głównego połączenia oraz przy rozgałęzieniach połączenia złączki.