Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Dokumentacja na potrzeby wytwarzania

Dokumentuj układ modelu bardziej efektywnie dzięki nowym funkcjom dokumentacji elementów wytwórczych w programie Revit. Użyj ulepszonych reprezentacji graficznych i parametrów dla zestawień i oznaczeń.

Podkategorie elementów wytwarzania zawierają teraz kontrolę widoczności dla izolacji i okładzin, ponieważ podkategorie elementów wytwarzania i części produkcyjne teraz uwzględniają ustawienia ukrytych linii MEP. Symbole wzrostu/spadku przypisane do usług w bazie danych wytwarzania są automatycznie przypisywane do symboli wzrostu/spadku w programie Revit