Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Ulepszenia podwieszeń na potrzeby wytwarzania

Zapewnij możliwość realizacji modeli, uwzględniając bardziej elastyczne możliwości podwieszania w szczegółowym planowaniu pomocniczym. Modeluj wielopiętrowe podwieszenia trapezowe, aby podeprzeć jedno podwieszenie innym. Dostosuj położenie pręta na elemencie nośnym w celu skoordynowania z położeniami konstrukcji lub uniknięcia innych instalacji. Obsługa elementów wspornikowych umożliwia wydłużenie elementu nośnego na podwieszeniu w celu wsparcia dodatkowych instalacji. Ulepszenia podwieszeń umożliwiają również umieszczenie podwieszenia w wolnej przestrzeni.