Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Zestawienia

Utwórz widok oparty na tabeli informacji w modelu. Zestawienie jest tabelarycznym podsumowaniem informacji wyodrębnionych z właściwości elementów projektu. Utwórz zestawienie w dowolnym momencie procesu projektowania. Po wprowadzeniu w projekcie zmian mających wpływ na zestawienie następuje automatyczna aktualizacja w celu odzwierciedlenia tych zmian.

  • Dodaj zestawienie do arkusza rysunkowego.
  • Dołącz obrazy do zestawienia, aby przekazać informacje graficzne dotyczące elementów.
  • Eksportuj zestawienie do innego oprogramowania, takiego jak arkusz kalkulacyjny.
Utwórz widok tabelaryczny informacji o modelu