Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Model analityczny konstrukcji

Przeprowadź analizę modelu analitycznego wygenerowanego automatycznie podczas tworzenia modelu fizycznego w programie Revit. W programie Revit zostaje wygenerowany model fizyczny do wykorzystania przy tworzeniu dokumentacji i skojarzony model analityczny do wykorzystania przy analizie konstrukcyjnej i projektowaniu.

Model analityczny jest uproszczoną reprezentacją 3D pełnego opisu inżynierskiego konstrukcyjnego modelu fizycznego. Model analityczny składa się z tych komponentów konstrukcyjnych, geometrii, właściwości materiałów i obciążeń, które tworzą system inżynierski i które mogą być wyeksportowane do aplikacji analitycznych i projektowych. 

Użyj modelu analizy konstrukcyjnej podczas tworzenia modelu fizycznego