Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Połączenia konstrukcyjne

Dostarczaj informacje o wymaganych połączeniach i definiuj zależności między elementami, umieszczając połączenie konstrukcyjne, które określa, w jaki sposób łączyć wielomateriałowe elementy konstrukcyjne, takie jak belki, słupy lub stężenia. 

Przechowuj obrazy i łącza do dalszej dokumentacji o połączeniu, takie jak wymagania połączenia lub raporty dot. projektu. Wyświetlaj symboliczne złącza na rysunkach, używaj kolorów na podstawie parametru statusu zatwierdzenia i/lub sprawdzania kodu w celu ułatwienia procesu weryfikacji/zatwierdzania. Połączenia między elementami ram stalowych można rozszerzać o szczegółowe połączenia stalowe, jeśli jest to wymagane.