Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Narzędzia planowania terenu

Kształtuj obszar pod teren budowy w środowisku Revit i przekaż inżynierom koncepcje planowania terenu budowy. Funkcja Autodesk Site Designer Extension for Revit działa w środowisku programu Revit i wykorzystuje natywne rodziny, składniki i powierzchnie topograficzne, więc projekty terenów stają się częścią ogólnego modelu.

Możesz modelować alternatywne modele brył skarp, płyt budynków, ulic, chodników, parkingów i ścian oporowych — wszystko w środowisku programu Revit.

Użyj narzędzi planowania terenu, aby przedstawić pojęcia.