Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 - - - - autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
  • Polska

    Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Stworzony specjalnie do modelowania informacji o budynku (BIM)

Program Revit® do modelowania informacji o budynku (BIM) zawiera funkcje projektowania architektonicznego, budowlanego i konstrukcyjnego oraz projektowania MEP.

Jesteś na studiach? Otrzymaj darmową wersję na trzy lata (angielski)

Możliwości programu Revit

Program Revit służy do modelowania informacji o budynku (BIM ) (angielski). Oferuje on zaawansowane narzędzia, które umożliwiają korzystanie z inteligentnego procesu opartego na modelu w celu planowania, projektowania i tworzenia budynków oraz elementów infrastruktury i zarządzania nimi. Program Revit obsługuje proces międzybranżowej współpracy projektowej.

Projekt

Komponenty modelu budynku, analiza i symulacja instalacji i konstrukcji oraz projektowanie iteracyjne. Generuj dokumentację z modeli programu Revit.

Współpraca

Dostęp wielu uczestników projektu do centralnie udostępnianych modeli. Zapewnia to lepszą koordynację prac, dzięki czemu można zredukować liczbę konfliktów i ograniczyć konieczność dokonywania poprawek.

Wizualizacja

Efektywniejsze prezentowanie założeń projektowych właścicielom projektu i członkom zespołu przy użyciu modeli w atrakcyjnych wizualizacjach 3D.

Revit: rozwiązanie do współpracy w ramach procesu modelowania informacji o budynku (BIM)

Dzięki współdzieleniu pracy w programie Revit wielu członków zespołu może pracować nad projektem w tym samym czasie, korzystając z centralnie udostępnianego modelu.

Jedna wielobranżowa platforma modelowania informacji o budynku (BIM)

Program Revit zawiera funkcje przeznaczone dla wszystkich branż biorących udział w projektowaniu budynku. Jeśli architekci, inżynierowie i specjaliści z dziedziny budownictwa pracują na jednej spójnej platformie, ryzyko błędów powstałych w wyniku konwersji danych może być mniejsze, a proces projektowania jest bardziej przewidywalny.

Zgodność operacyjna

Program Revit ułatwia współpracę z członkami dużych zespołów projektowych. Umożliwia on importowanie, eksportowanie i łączenie danych w popularnych formatach, np. IFC, DWG™ i DGN. Dowiedz się więcej (angielski)

Narzędzia stworzone specjalnie dla Twojej branży

Niezależnie od tego, czy jesteś architektem, inżynierem projektującym instalacje mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne (MEP), inżynierem budowlanym, czy też specjalistą z dziedziny budownictwa, program Revit oferuje funkcje modelowania informacji o budynku (BIM) przeznaczone specjalnie dla Ciebie.

Dla architektów

Używaj programu Revit, aby łatwiej realizować założenia projektowe od etapu projektu koncepcyjnego po etap tworzenia dokumentacji projektowej w ramach jednego środowiska programowego. Optymalizuj parametry budynku i twórz atrakcyjne wizualizacje.

Dla inżynierów budowlanych

Korzystaj z narzędzi przeznaczonych specjalnie do projektowania konstrukcyjnego, aby tworzyć inteligentne modele konstrukcji skoordynowane z innymi komponentami budynku. Możesz także sprawdzić zgodność konstrukcji z przepisami budowlanymi oraz przepisami z zakresu bezpieczeństwa.

Dla inżynierów MEP

Projektuj instalacje MEP budynków z większą dokładnością i lepszą koordynacją z komponentami konstrukcyjnymi i architektonicznymi, korzystając ze skoordynowanych i spójnych informacji zawartych w modelu inteligentnym.

Dla specjalistów z dziedziny budownictwa

Oceń wykonalność projektu i założeń projektowych przed rozpoczęciem budowy. Poszerz swoją wiedzę na temat środków, metod i materiałów oraz rezultatów ich łącznego zastosowania.

Łącz zespoły za pomocą usługi Collaboration for Revit

Rozszerz współdzielenie pracy w programie Revit na zespoły projektowe pracujące w niemal dowolnej lokalizacji, w której dostępna jest ta usługa. Umożliwia ona wspólne tworzenie modeli programu Revit przez wielu użytkowników w chmurze. Popraw komunikację, scentralizuj prace zespołów rozproszonych oraz stwórz możliwość uczestniczenia całych zespołów w procesie modelowania informacji o budynku.

Lepsza komunikacja w zespole

Korzystaj z czatu na żywo na poziomie modelu projektu. Uzyskaj informacje o osobach pracujących na modelu i wykonywanych przez nie działaniach.

Integracja dużych zespołów

Wykup subskrypcję usługi Collaboration for Revit, aby otrzymać również subskrypcję na BIM 360 Team — zintegrowaną, opartą na chmurze usługę sieci WWW zapewniającą zespołom scentralizowany dostęp do danych projektu.

Dostęp do większej liczby projektów

Zwiększ zasięg swojej działalności i uczestnicz w projektach oraz innych wspólnych przedsięwzięciach niezależnie od ich lokalizacji.

Lepsze przydzielanie osób i zasobów w ramach zespołu

Przydzielaj zadania najlepszym członkom zespołu o najwyższych kwalifikacjach. Stwórz projektantom możliwość pracy przy wielu projektach realizowanych w różnych miejscach w tym samym czasie.

Zredukuj potrzebę odbywania spotkań osobistych i przebywania zespołów w jednej lokalizacji

Obniż koszty podróży służbowych oraz promuj większą równowagę miedzy życiem prywatnym i zawodowym członków zespołu.