Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
  • Polska

    We have redirected you to an equivalent page on your local site where you can see local pricing and promotions and purchase online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Stworzony specjalnie do modelowania informacji o budynku (BIM)

Program Revit® do modelowania informacji o budynku (BIM) zawiera funkcje projektowania architektonicznego, budowlanego i konstrukcyjnego oraz projektowania MEP.

Jesteś na studiach? Otrzymaj darmową wersję na trzy lata (angielski)

Możliwości programu Revit

Program Revit służy do modelowania informacji o budynku (BIM ) (angielski). Oferuje on zaawansowane narzędzia, które umożliwiają korzystanie z inteligentnego procesu opartego na modelu w celu planowania, projektowania i tworzenia budynków oraz elementów infrastruktury i zarządzania nimi. Program Revit obsługuje proces międzybranżowej współpracy projektowej.

Projekt

Komponenty modelu budynku, analiza i symulacja instalacji i konstrukcji oraz projektowanie iteracyjne. Generuj dokumentację z modeli programu Revit.

Współpraca

Dostęp wielu uczestników projektu do centralnie udostępnianych modeli. Zapewnia to lepszą koordynację prac, dzięki czemu można zredukować liczbę konfliktów i ograniczyć konieczność dokonywania poprawek.

Wizualizacja

Efektywniejsze prezentowanie założeń projektowych właścicielom projektu i członkom zespołu przy użyciu modeli w atrakcyjnych wizualizacjach 3D.

Revit: rozwiązanie do współpracy w ramach procesu modelowania informacji o budynku (BIM)

Dzięki współdzieleniu pracy w programie Revit wielu członków zespołu może pracować nad projektem w tym samym czasie, korzystając z centralnie udostępnianego modelu.

Jedna wielobranżowa platforma modelowania informacji o budynku (BIM)

Program Revit zawiera funkcje przeznaczone dla wszystkich branż biorących udział w projektowaniu budynku. Jeśli architekci, inżynierowie i specjaliści z dziedziny budownictwa pracują na jednej spójnej platformie, ryzyko błędów powstałych w wyniku konwersji danych może być mniejsze, a proces projektowania jest bardziej przewidywalny.

Zgodność operacyjna

Program Revit ułatwia współpracę z członkami dużych zespołów projektowych. Umożliwia on importowanie, eksportowanie i łączenie danych w popularnych formatach, np. IFC, DWG™ i DGN. Dowiedz się więcej (angielski)

Narzędzia stworzone specjalnie dla Twojej branży

Niezależnie od tego, czy jesteś architektem, inżynierem projektującym instalacje mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne (MEP), inżynierem budowlanym, czy też specjalistą z dziedziny budownictwa, program Revit oferuje funkcje modelowania informacji o budynku (BIM) przeznaczone specjalnie dla Ciebie.

Dla architektów

Używaj programu Revit, aby łatwiej realizować założenia projektowe od etapu projektu koncepcyjnego po etap tworzenia dokumentacji projektowej w ramach jednego środowiska programowego. Optymalizuj parametry budynku i twórz atrakcyjne wizualizacje.

Dla inżynierów budowlanych

Korzystaj z narzędzi przeznaczonych specjalnie do projektowania konstrukcyjnego, aby tworzyć inteligentne modele konstrukcji skoordynowane z innymi komponentami budynku. Możesz także sprawdzić zgodność konstrukcji z przepisami budowlanymi oraz przepisami z zakresu bezpieczeństwa.

Dla inżynierów MEP

Projektuj instalacje MEP budynków z większą dokładnością i lepszą koordynacją z komponentami konstrukcyjnymi i architektonicznymi, korzystając ze skoordynowanych i spójnych informacji zawartych w modelu inteligentnym.

Dla specjalistów z dziedziny budownictwa

Oceń wykonalność projektu i założeń projektowych przed rozpoczęciem budowy. Poszerz swoją wiedzę na temat środków, metod i materiałów oraz rezultatów ich łącznego zastosowania.

Łącz zespoły za pomocą usługi Collaboration for Revit

Rozszerz współdzielenie pracy w programie Revit na zespoły projektowe pracujące w niemal dowolnej lokalizacji, w której dostępna jest ta usługa. Umożliwia ona wspólne tworzenie modeli programu Revit przez wielu użytkowników w chmurze. Popraw komunikację, scentralizuj prace zespołów rozproszonych oraz stwórz możliwość uczestniczenia całych zespołów w procesie modelowania informacji o budynku.

Lepsza komunikacja w zespole

Korzystaj z czatu na żywo na poziomie modelu projektu. Uzyskaj informacje o osobach pracujących na modelu i wykonywanych przez nie działaniach.

Integracja dużych zespołów

Wykup subskrypcję usługi Collaboration for Revit, aby otrzymać również subskrypcję na BIM 360 Team — zintegrowaną, opartą na chmurze usługę sieci WWW zapewniającą zespołom scentralizowany dostęp do danych projektu.

Dostęp do większej liczby projektów

Zwiększ zasięg swojej działalności i uczestnicz w projektach oraz innych wspólnych przedsięwzięciach niezależnie od ich lokalizacji.

Lepsze przydzielanie osób i zasobów w ramach zespołu

Przydzielaj zadania najlepszym członkom zespołu o najwyższych kwalifikacjach. Stwórz projektantom możliwość pracy przy wielu projektach realizowanych w różnych miejscach w tym samym czasie.

Zredukuj potrzebę odbywania spotkań osobistych i przebywania zespołów w jednej lokalizacji

Obniż koszty podróży służbowych oraz promuj większą równowagę miedzy życiem prywatnym i zawodowym członków zespołu.