Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 - - - - autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
 • Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Revit — inżynieria budowlana

Zapewnia bardziej spójne i skoordynowane projekty

Usprawnij realizację projektów — od koncepcji projektowej po produkcję, korzystając z oprogramowania Revit. Pracuj efektywniej, zwiększ dokładność projektów instalacji oraz popraw możliwości realizacji projektu poprzez połączenie projektu konstrukcyjnego z modelem szczegółowym.

Zastosowania programu Revit

 • Zbrojenia betonowe 3D

  Zbrojenie betonu

  Modeluj zbrojenia betonowe 3D w zaawansowanym środowisku modelowania informacji o budynku (BIM). Twórz szczegółowe projekty zbrojenia i dokumentację rysunków warsztatowych, korzystając z zestawień dotyczących gięcia prętów zbrojeniowych.

 • procesy projektowe — od projektu do konstrukcji stalowej

  Procesy projektowe — od projektu do konstrukcji stalowej

  Połącz procesy wymiarowania stali i opracowywania szczegółów. Zdefiniuj założenia projektowe dotyczące połączeń stalowych na wyższym poziomie szczegółowości, korzystając z modelu programu Revit.

 • dokumentacja projektu konstrukcyjnego

  Dokumentacja projektowa

  Twórz bardzo dokładną i szczegółową dokumentację projektów konstrukcji ze stali i betonu. Elementy modelu stanowią bezpośrednią reprezentację informacji z bazy danych dotyczących budynku.

 • analiza strukturalna w programie Revit

  Analiza strukturalna

  Przeprowadź analizę strukturalną i wyeksportuj wyniki do aplikacji analitycznych i projektowych wraz z modelem analitycznym podczas tworzenia modelu fizycznego w programie Revit.

Przykładowe wdrożenia

Buro Happold

Buro Happold

Firma Buro Happold korzystała z programu Revit do zaprojektowania wyjątkowego stadionu, na którym organizowano niektóre z najbardziej popularnych wydarzeń sportowych na świecie. Program Revit zaoferował jej elastyczność podczas analizowania wariantów formy budowli oraz współpracy z architektami.

Odeh Engineers

Odeh Engineers

Firma ta korzystała z oprogramowania Revit przy projektowaniu budynku akademika dla Massachusetts College of Art and Design, który stanowił duże wyzwanie konstrukcyjne. Rozwiązania BIM firmy Autodesk pomogły zapewnić lepszą koordynację prac oraz wyższą jakość dokumentacji konstrukcyjnej, a także tworzyć udoskonalone wizualizacje.

Luckett & Farley — model programu Revit

Luckett & Farley

Firma Luckett & Farley realizowała projekt, w którym czas miał kluczowe znaczenie, a klient był narażony na straty liczone w milionach dolarów każdego dnia. W ramach tego projektu korzystała ona z programu Revit i technologii chmury punktów do tworzenia dokładnej dokumentacji budowy, aby dotrzymać harmonogramu wyznaczonego przez klienta.*

Używaj programu Revit w połączeniu z oprogramowaniem do detalowania i analizy struktur

Szczegółowe modele do produkcji elementów konstrukcyjnych

Program Revit i oprogramowanie Advance Steel

Połącz modele programu Revit z oprogramowaniem Advance Steel za pomocą bezpłatnego rozszerzenia Advance Steel. Użyj funkcji eksportu, importu i synchronizacji w celu przeniesienia danych BIM modelu do modelu konstrukcji stalowej LOD350.

Prowadź analizę strukturalną modeli programu Revit

Program Revit i usługa Structural Analysis for Revit

Usługa ta umożliwia przeprowadzanie analiz w chmurze w ramach procesu modelowania informacji o budynku (BIM). Analizuj model w chmurze podczas pracy w programie Revit, a następnie przeglądaj wyniki w programie Revit.

* Firma Autodesk zakończyła sprzedaż oprogramowania Building Design Suite. Kolekcja z zakresu architektury, inżynierii i budownictwa oferuje użytkownikom nowy sposób dostępu do zestawu nieodzownych narzędzi do modelowania informacji o budynku (BIM) przeznaczonych do projektowania budynków i infrastruktury komunalnej oraz innych zastosowań w budownictwie. Jednocześnie zapewnia ona większą wartość i elastyczność oraz uproszczoną obsługę.