• Polska

    Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Projektowanie i wizualizacja 3D

Generuj widoki 3D w rzucie prostopadłym lub perspektywicznym pod dowolnym kątem w środowisku opartym na modelu, aby wizualizować przestrzeń w całym procesie projektowania. Jeszcze łatwiej i szybciej twórz rysunki rozstrzelone i rysunki 3D szczegółów. Użyj narzędzia przejścia do tworzenia animacji na podstawie ruchu kamery wzdłuż ścieżki. Pomaga to w praktycznej wizualizacji budynku, udostępnia informacje o budynku i jego pomieszczeniach oraz ułatwia efektywniejsze przedstawianie pomysłów projektowych klientom.

Widoki 3D strony zewnętrznej, wewnętrznej i jednego pomieszczenia w budynku