Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Pojedynczy, skoordynowany model

Usprawnij proces roboczy dzięki równoczesnemu projektowaniu i dokumentowaniu projektów budowlanych za pomocą modelowania informacji o budynku (BIM). W pojedynczej, skoordynowanej bazie danych przechowywane są wszystkie informacje projektowe, co pozwala wygenerować każde zestawienie, arkusz rysunkowy, widok 2D i 3D bezpośrednio z modelu. Zmiany w projekcie są automatycznie aktualizowane w każdym widoku i całej dokumentacji pomocniczej, minimalizując błędy i przeoczenia.