Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Automatyczne generowanie zestawień

Automatycznie twórz zestawienia elementów budynku, aby wprowadzać dane i poprawić przejrzystość kosztów i ilości. Ponieważ zestawienia są generowane bezpośrednio z modelu, są one aktualne i zapewniają pełny widok modelu Revit LT. Zmiany w widoku zestawienia są automatycznie odzwierciedlane we wszystkich pozostałych widokach modelu, takich jak rzuty, przekroje i elewacje.

Widok zestawienia powiązanego z rzutem piętra