• Polska

    Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

    Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Automatyczne generowanie zestawień

Automatycznie twórz zestawienia elementów budynku, aby wprowadzać dane i poprawić przejrzystość kosztów i ilości. Ponieważ zestawienia są generowane bezpośrednio z modelu, są one aktualne i zapewniają pełny widok modelu Revit LT. Zmiany w widoku zestawienia są automatycznie odzwierciedlane we wszystkich pozostałych widokach modelu, takich jak rzuty, przekroje i elewacje.

Widok zestawienia powiązanego z rzutem piętra