Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkcje

Oprogramowanie do modelowania informacji o budynku (BIM)

Poznaj funkcje programu Revit® do modelowania informacji o budynku (BIM), które umożliwiają korzystanie z inteligentnej metody opartej na modelu w celu planowania, projektowania i tworzenia budynków oraz elementów infrastruktury oraz zarządzania nimi. Program Revit obsługuje międzybranżową współpracę projektową.

 • Projektowanie generatywne

  Szybkie generowanie alternatywnych wersji projektu odpowiadające określonym celom i ograniczeniom. Dostępne jedynie dla subskrybentów kolekcji z zakresu architektury, inżynierii i budownictwa (AEC). (film: 2:45)

 • Komponenty parametryczne

  Otwarty system graficzny, który umożliwia tworzenie form i projektów oraz stanowi podstawę wszystkich komponentów budynków projektowanych w programie Revit.

 • Współdzielenie pracy

  Osoby z różnych branż uczestniczące w projekcie mogą udostępniać i zapisywać rezultaty swojej pracy w tym samym centralnie udostępnianym pliku.

 • Zestawienia

  Utwórz tabelaryczne podsumowanie informacji o modelu wyodrębnionych z właściwości elementów projektu.

 • Zgodność operacyjna — format IFC

  Program Revit umożliwia importowanie, eksportowanie i łączenie danych w popularnych formatach, np. IFC4.

 • Dodatki

  Zwiększ możliwości programu Revit, korzystając z biblioteki elementów, aplikacji opartych na interfejsie API, rozwiązań innych firm i dodatków dostępnych w witrynie Autodesk App Store.

 • Opis

  Prezentuj projekty efektywniej, korzystając z narzędzi edytowania WYSIWYG oraz funkcji pozwalających kontrolować wygląd tekstu.

 • Dodatek Dynamo dla programu Revit

  Rozszerz i zoptymalizuj procesy modelowania informacji o budynku (BIM), korzystając z graficznego interfejsu programowania typu open source, który jest instalowany wraz z programem Revit.

 • Parametry globalne

  Osadź w założeniach projektowych parametry globalne projektu, które działają z wymiarami promieniowymi i średnicowymi oraz wiązaniami równości. (film: 1:29 min)

Więcej funkcji

Projekt architektoniczny

 • Narzędzia do projektowania koncepcyjnego

  Twórz szkice i modele o dowolnych kształtach oraz analizy bryłowe.

 • Analiza w programie Insight

  Optymalizuj parametry budynku, korzystając ze scentralizowanego dostępu do danych i zaawansowanych mechanizmów wykonywania analiz.

 • Modelowanie architektoniczne

  Dodaj do modelu budynku elementy architektoniczne, takie jak ściany, drzwi, okna i komponenty.

 • Narzędzia chmury punktów

  Włącz skany laserowe bezpośrednio do procesu BIM, aby pracować nad modelem rzeczywistego budynku.

 • Wizualizowanie projektu 3D

  Badaj, weryfikuj i przekazuj projekty. Mechanizm renderowania Autodesk Raytracer zapewnia szybsze i dokładniejsze renderowanie.

 • Klatka schodowa

  Szybko twórz i modyfikuj projekty budynków wielokondygnacyjnych, łącząc schody z poziomami w projekcie.

 • Renderowanie w chmurze

  Twórz fotorealistyczne wizualizacje bez nadmiernego obciążania komputera i korzystania ze specjalnego sprzętu do renderowania.

Inżynieria budowlana i produkcja

 • Model fizyczny i analityczny

  Utwórz model fizyczny do celów koordynacji i dokumentacji oraz powiązany model analityczny do analizy strukturalnej.

 • Opracowywanie detali zbrojenia

  Twórz modele 3D zbrojenia konstrukcji betonowych wylewanych na miejscu i prefabrykowanych. Utwórz dokumentację rysunków warsztatowych zbrojenia, korzystając z zestawień zbrojenia.

 • Modelowanie konstrukcji stalowych

  Modeluj połączenia o wyższym poziomie szczegółowości, korzystając z szerokiej gamy parametrycznych połączeń stalowych w programie Revit lub tworząc własne niestandardowe połączenia stalowe.

 • Dwukierunkowe powiązanie z analizą

  Integracja wyników analizy w procesie modelowania informacji o budynku oraz proces projektowania iteracyjnego.

 • Dodatek Dynamo do inżynierii budowlanej

  Dodatek Dynamo zapewnia inżynierom budownictwa, projektantom i detalistom narzędzia umożliwiające budowanie konstrukcji z wykorzystaniem minimalnej energii i pozwala im na tworzenie własnych narzędzi projektowych.

 • Łączność z procesem produkcji elementów stalowych

  Zgodność operacyjna programów Revit i Advance Steel pomaga zapewnić bezproblemowy przebieg procesów BIM na wszystkich etapach — od projektowania po produkcję konstrukcji stalowych.

Inżynieria MEP i produkcja

 • Projektowanie i tworzenie dokumentacji w systemach HVAC

  Projektuj złożone systemy kanałów i rur spełniające założenia projektowe oraz modeluj systemy kanałów i rur za pomocą zasobów do projektowania mechanicznego.

 • Projektowanie i dokumentacja systemów elektrycznych

  Projektowanie, modelowanie i dokumentowanie instalacji elektrycznych. Śledź obciążenia elektryczne w całym systemie dystrybucji.

 • Projektowanie i dokumentowanie instalacji hydraulicznych

  Twórz instalacje sanitarne z rurami nachylonymi oraz inne instalacje rurowe zgodnie z założeniami projektowymi i dokumentacją.

 • Szczegóły produkcyjne MEP

  Utwórz w programie Revit modele gotowe do produkcji. Możesz modelować i koordynować komponenty MEP LOD 400.

 • Insight — integracja

  Optymalizuj parametry budynku, korzystając ze scentralizowanego dostępu do danych i zaawansowanych mechanizmów wykonywania analiz.

 • Konwersja usług produkcyjnych

  Za pomocą narzędzia Projekt do produkcji możesz przekształcać elementy modelu o projektowym poziomie szczegółów w elementy o konstrukcyjnym poziomie szczegółów.

 • Dokumentacja na potrzeby wytwarzania

  Efektywniejsze dokumentowanie układu modelu. Dokumentuj i oznaczaj elementy produkcyjne oraz twórz ich zestawienia.

Konstrukcja

 • Modelowanie konstrukcji

  Wyprowadzaj dane konstrukcji z modeli projektu. Możesz dzielić warstwy ścian oraz wylewki betonowe i manipulować nimi, a także przygotowywać rysunki warsztatowe do produkcji.

 • Koordynacja budowy

  Przekazuj modele programu Revit do programu BIM 360 Glue i synchronizuj je z aplikacją BIM 360 Layout. Wyświetlaj i udostępniaj zestawy punktów w interfejsie sieciowym programu BIM 360 Glue lub w aplikacji BIM 360 Layout na urządzenia iPad.

 • Zgodność operacyjna z programem Navisworks

  Otwórz model koordynacji programu Navisworks bezpośrednio w programie Revit w celu koordynacji projektów z pracą zespołów korzystających z innego oprogramowania.

 • Importowanie/eksportowanie arkuszy 2D

  Importuj pliki programu AutoCAD do oprogramowania Revit i eksportuj je z niego. Przygotowuj zestawy arkuszy w celu przekazania ich producentom, podwykonawcom lub innym uczestnikom projektu w formacie, jakiego potrzebują.

 • Szczegóły umożliwiające spełnienie wymagań konstrukcyjnych

  Rozszerz modele koncepcji projektu o szczegóły konieczne do spełnienia wymagań zespołów konstrukcyjnych.

 • Produkcja na potrzeby inżynierii budowlanej

  Twórz łącza do programu Advance Steel do opracowywania szczegółów i produkcji elementów stalowych, aby przyspieszyć proces ich projektowania i wytwarzania.

Revit — bezpłatna wersja testowa
Strona jest chroniona przy użyciu mechanizmu reCAPTCHA i podlega Zasadom ochrony prywatności i Warunkom korzystania z usługi firmy Google.
Revit — bezpłatna wersja testowa

OSTRZEŻENIE:

Wersji testowej nie można pobrać na bieżący system operacyjny.
Revit — bezpłatna wersja testowa

Wybierz wersję testową

Który produkt chcesz wypróbować?

Revit — bezpłatna wersja testowa

Oto kilka rzeczy, które warto wiedzieć przed rozpoczęciem pobierania:

DOSTĘPNE PLATFORMY

  Zobacz wymagania systemowe

  ROZMIAR PLIKU WERSJI TESTOWEJ (szacunkowy rozmiar maksymalny)

  16 GB

  ZALECANE

  Łącze internetowe o szybkości co najmniej 10 MB/sWyłącz wszystkie aktywne aplikacje, w tym oprogramowanie antywirusowe

  POTRZEBUJESZ POMOCY?

  Uzyskaj więcej wskazówek dotyczących pobierania


  Chcesz tylko wyświetlić plik?

  Nie musisz pobierać oprogramowania.
  Pobierz bezpłatne narzędzie do otwierania i przeglądania plików.
  Revit — bezpłatna wersja testowa

  Rozpocznijmy

  Będę korzystać z tego oprogramowania jako:

  Rozpocznij korzystanie z wersji testowej

  Uzyskaj pełny i bezpłatny dostęp do wszystkich funkcji na 30 dni.

  System operacyjny:

  Wybierz system operacyjny:

  Oprogramowanie może być niezgodne z tym systemem operacyjnym, ale można je pobrać w celu instalacji na innym komputerze.

  Wybierz język:

  Mamy dobre wiadomości

  Autodesk oferuje oprogramowanie dla studentów i wykładowców z całego świata. Bezpłatny dostęp do wersji edukacyjnych jest możliwy tylko w celach kształcenia. Korzystanie z oprogramowania w celach zarobkowych wymaga płatnego planu subskrypcyjnego.

  Zweryfikuj możliwość dostępu do produktów Autodesk w wersji edukacyjnej

  Potwierdź swoje uprawnienia już dziś.

  Pobierz program Fusion 360 do użytku osobistego i dla hobbystów

  Uzyskaj bezpłatną, ograniczoną wersję Fusion 360 do domowych, niekomercyjnych projektów.

  Potrzebujesz wszystkich funkcji?

  Wybierz opcję Użytkownik biznesowy i uzyskaj 30-dniową wersję testową Fusion 360.

  Revit — bezpłatna wersja testowa

  Phone number verification

  To help verify your account, a unique code will be sent to your phone.

  Enter phone number

  Please enter a valid phone number.

  Select verification method

  VOICE (CALL) SMS (TEXT)

  Enter code sent to phone number ending with Resend

  Code is valid for 10 minutes VERIFY

  Code is incorrect, please retry.

  Revit — bezpłatna wersja testowa

  Podaj informacje o swojej firmie:

  O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie pola są wymagane.

   Wybierz kraj zamieszkania (wymagane):

   Dzięki tej informacji możemy podać odpowiednie warunki korzystania z wersji testowej. W niektórych krajach konieczne jest podawanie szczegółowych warunków dla kraju zamieszkania użytkownika.
   Strona jest chroniona przy użyciu mechanizmu reCAPTCHA i podlega Zasadom ochrony prywatności i Warunkom korzystania z usługi firmy Google.
   Revit — bezpłatna wersja testowa
   Pobieranie zostało rozpoczęte.
   Po ukończeniu znajdź pobrany plik na komputerze. Uruchom instalację, aby zacząć korzystać z wersji testowej.

   AutoCAD
   Oprogramowanie do projektowania CAD 2D i 3D. Subskrypcja obejmuje program AutoCAD, specjalistyczne zestawy narzędzi i aplikacje
   POBIERZ TERAZ

   Civil 3D
   Tworzenie projektów inżynierii wodno-lądowej wraz z dokumentacją budowy
   POBIERZ TERAZ

   Navisworks Manage
   Kontroluj wyniki dzięki wykrywaniu kolizji i zaawansowanym funkcjom koordynacji, analizie 5D i narzędziom do symulacji
   POBIERZ TERAZ

   Błąd ADLM

   Sprawdź stronę ADLM.

   Witamy klientów firmy ${RESELLERNAME}

   Aby zapewnić sobie pomoc sprzedawcy, należy się zarejestrować

   Wyrażam zgodę na to, aby firma Autodesk udostępniła firmie ${RESELLERNAME} moje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, co pozwoli jej zapewnić pomoc techniczną związaną z instalacją oraz wysyłać mi wiadomości marketingowe.  Rozumiem, że Sprzedawca będzie stroną odpowiedzialną za sposób wykorzystania tych danych i zarządzania nimi.

   Adres e-mail jest wymagany Wprowadzony adres e-mail jest nieprawidłowy.

   Nie, dziękuję, pomoc firmy ${RESELLERNAME} nie jest mi potrzebna
   ${RESELLERNAME}AUTODESK EXPERT ELITE