Revit
Strona jest chroniona przy użyciu mechanizmu reCAPTCHA i podlega Zasadom ochrony prywatności i Warunkom korzystania z usługi firmy Google.

OSTRZEŻENIE:

Wersji testowej nie można pobrać na bieżący system operacyjny.

Wybierz wersję testową

Który produkt chcesz wypróbować?

Oto kilka rzeczy, które warto wiedzieć przed rozpoczęciem pobierania:

DOSTĘPNE PLATFORMY

  Zobacz wymagania systemowe

  ROZMIAR PLIKU WERSJI TESTOWEJ (szacunkowy rozmiar maksymalny)

  16 GB

  ZALECANE

  Łącze internetowe o szybkości co najmniej 10 MB/s
  Wyłącz wszystkie aktywne aplikacje, w tym oprogramowanie antywirusowe


  Chcesz tylko wyświetlić plik?

  Nie musisz pobierać oprogramowania.
  Pobierz bezpłatne narzędzie do otwierania i przeglądania plików.

  Rozpocznijmy

  Będę korzystać z tego oprogramowania jako:

  Rozpocznij korzystanie z wersji testowej

  Uzyskaj pełny i bezpłatny dostęp do wszystkich funkcji na 30 dni.

  System operacyjny:

  Wybierz system operacyjny:

  Oprogramowanie może być niezgodne z tym systemem operacyjnym, ale można je pobrać w celu instalacji na innym komputerze.

  Wybierz język:

  Mamy dobre wiadomości

  Autodesk oferuje oprogramowanie dla studentów i wykładowców z całego świata. Bezpłatny dostęp do wersji edukacyjnych jest możliwy tylko w celach kształcenia. Korzystanie z oprogramowania w celach zarobkowych wymaga płatnego planu subskrypcyjnego.

  Zweryfikuj możliwość dostępu do produktów Autodesk w wersji edukacyjnej

  Potwierdź swoje uprawnienia już dziś.

  Pobierz program Fusion 360 do użytku osobistego i dla hobbystów

  Bezpłatna, ograniczona wersja Fusion 360 dla kwalifikujących się użytkowników hobbystycznych, niekomercyjnych. Podstawowe funkcje obejmują:

  • standardowe narzędzia CAD 2D/3D;
  • ograniczone elementy elektroniczne — 2 schematy, 2 warstwy, 80 cm2 obszaru płytki;
  • podstawowe funkcje produkcyjne — frezowanie 2,5- i 3-osiowe, toczenie, produkcja addytywna FFF, fabrykacja;
  • tylko lokalne renderowanie;
  • Ograniczenie do 10 aktywnych i edytowalnych dokumentów Fusion 360, nieograniczona liczba dokumentów nieaktywnych;
  • zarządzanie danymi tylko przez jednego użytkownika;
  • pomoc techniczna tylko na forum;
  • importowanie i eksportowanie ograniczonych typów plików.

  Potrzebujesz wszystkich funkcji i pełnej funkcjonalności? Zacznij od bezpłatnej 30-dniowej wersji testowej Fusion 360.

  Phone number verification

  To help verify your account, a unique code will be sent to your phone.

  Enter phone number

  Select verification method

  VOICE (CALL) SMS (TEXT)

  Enter code sent to phone number ending with Resend

  Code is valid for 10 minutes VERIFY

  Code is incorrect, please retry.

  Podaj informacje o swojej firmie:

  O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie pola są wymagane.

   Wybierz kraj zamieszkania (wymagane):

   Dzięki tej informacji możemy podać odpowiednie warunki korzystania z wersji testowej. W niektórych krajach konieczne jest podawanie szczegółowych warunków dla kraju zamieszkania użytkownika.
   Strona jest chroniona przy użyciu mechanizmu reCAPTCHA i podlega Zasadom ochrony prywatności i Warunkom korzystania z usługi firmy Google.
   Pobieranie zostało rozpoczęte.
   Po ukończeniu znajdź pobrany plik na komputerze. Uruchom instalację, aby zacząć korzystać z wersji testowej.

   AutoCAD
   Oprogramowanie do projektowania CAD 2D i 3D. Subskrypcja obejmuje program AutoCAD, specjalistyczne zestawy narzędzi i aplikacje
   POBIERZ TERAZ

   Civil 3D
   Tworzenie projektów inżynierii wodno-lądowej wraz z dokumentacją budowy
   POBIERZ TERAZ

   Navisworks Manage
   Kontroluj wyniki dzięki wykrywaniu kolizji i zaawansowanym funkcjom koordynacji, analizie 5D i narzędziom do symulacji
   POBIERZ TERAZ

   Funkcje

   Oprogramowanie do modelowania informacji o budynku (BIM)

   Poznaj funkcje programu Revit® do modelowania informacji o budynku (BIM), które umożliwiają korzystanie z inteligentnej metody opartej na modelu w celu planowania, projektowania i tworzenia budynków oraz elementów infrastruktury oraz zarządzania nimi. Program Revit obsługuje międzybranżową współpracę projektową.

   • Film: Korzystanie z projektu generatywnego programu Revit do szybkiej oceny wariantów projektu i oszczędzania czasu dzięki automatyzacji

    Projektowanie generatywne

    Szybko twórz alternatywne projekty na podstawie zdefiniowanych celów i wiązań. Dostępne wyłącznie dla subskrybentów kolekcji AEC Collection (film: 2:45 min)

   • Rysowanie okrągłego stołu z 6 krzesłami w edytorze rodzin w programie Revit

    Komponenty parametryczne

    Otwarty system graficzny, który umożliwia tworzenie form i projektów oraz stanowi podstawę wszystkich komponentów budynków projektowanych w programie Revit.

   • Projekt centrum społeczności z nałożonym panelem Worksharing Monitor w programie Revit

    Współdzielenie pracy

    Osoby z różnych branż uczestniczące w projekcie mogą udostępniać i zapisywać rezultaty swojej pracy w tym samym centralnie udostępnianym pliku.

   • Zestawienia arkuszy wyświetlane w odniesieniu do różnych elementów, takich jak drzwi, meble i pomieszczenia, w projekcie centrum społeczności

    Zestawienia

    Utwórz tabelaryczne podsumowanie informacji o modelu wyodrębnionych z właściwości elementów projektu.

   • Podgląd 3D budynku z nałożonym panelem Eksportuj plik IFC

    Zgodność operacyjna — format IFC

    Program Revit umożliwia importowanie, eksportowanie i łączenie danych w popularnych formatach, np. IFC4.

   • Strona docelowa witryny Autodesk App Store z ikoną App Store wybraną w interfejsie użytkownika programu Revit

    Dodatki

    Zwiększ możliwości programu Revit, korzystając z biblioteki elementów, aplikacji opartych na interfejsie API, rozwiązań innych firm i dodatków dostępnych w witrynie Autodesk App Store.

   • Widok kreślarski ośrodka kultury z nałożonym szczegółowym widokiem rynny na krawędzi dachu i notatkami tekstowymi

    Opis

    Prezentuj projekty efektywniej, korzystając z narzędzi edytowania WYSIWYG oraz funkcji pozwalających kontrolować wygląd tekstu.

   • Model 3D zakrzywionej konstrukcji z nałożonym panelem dodatku Dynamo w programie Revit

    Dodatek Dynamo dla programu Revit

    Rozszerz i zoptymalizuj procesy modelowania informacji o budynku (BIM), korzystając z graficznego interfejsu programowania typu open source, który jest instalowany wraz z programem Revit.

   • Film: Parametry globalne umożliwiają zastosowanie nazwanych wiązań do odległości i parametrów w projekcie

    Parametry globalne

    Osadź w założeniach projektowych parametry globalne projektu, które działają z wymiarami promieniowymi i średnicowymi oraz wiązaniami równości (film: 1:29 min)

   Więcej funkcji

   Projekt architektoniczny

   • Narzędzia do projektowania koncepcyjnego

    Twórz szkice i modele o dowolnych kształtach oraz analizy bryłowe.

   • Analiza w programie Insight

    Optymalizuj parametry budynku, korzystając ze scentralizowanego dostępu do danych i zaawansowanych mechanizmów wykonywania analiz.

   • Modelowanie architektoniczne

    Dodaj do modelu budynku elementy architektoniczne, takie jak ściany, drzwi, okna i komponenty.

   • Narzędzia chmury punktów

    Włącz skany laserowe bezpośrednio do procesu BIM, aby pracować nad modelem rzeczywistego budynku.

   • Wizualizowanie projektu 3D

    Badaj, weryfikuj i przekazuj projekty. Mechanizm renderowania Autodesk Raytracer zapewnia szybsze i dokładniejsze renderowanie.

   • Klatka schodowa

    Szybko twórz i modyfikuj projekty budynków wielokondygnacyjnych, łącząc schody z poziomami w projekcie.

   • Renderowanie w chmurze

    Twórz fotorealistyczne wizualizacje bez nadmiernego obciążania komputera i korzystania ze specjalnego sprzętu do renderowania.

   Inżynieria budowlana i produkcja

   • Model fizyczny i analityczny

    Utwórz model fizyczny do celów koordynacji i dokumentacji oraz powiązany model analityczny do analizy strukturalnej.

   • Opracowywanie detali zbrojenia

    Twórz modele 3D zbrojenia konstrukcji betonowych wylewanych na miejscu i prefabrykowanych. Utwórz dokumentację rysunków warsztatowych zbrojenia, korzystając z zestawień zbrojenia.

   • Modelowanie konstrukcji stalowych

    Modeluj połączenia o wyższym poziomie szczegółowości, korzystając z szerokiej gamy parametrycznych połączeń stalowych w programie Revit lub tworząc własne niestandardowe połączenia stalowe.

   • Dwukierunkowe powiązanie z analizą

    Integracja wyników analizy w procesie modelowania informacji o budynku oraz proces projektowania iteracyjnego.

   • Dodatek Dynamo do inżynierii budowlanej

    Dodatek Dynamo zapewnia inżynierom budownictwa, projektantom i detalistom narzędzia umożliwiające budowanie konstrukcji z wykorzystaniem minimalnej energii i pozwala im na tworzenie własnych narzędzi projektowych.

   • Łączność z procesem produkcji elementów stalowych

    Zgodność operacyjna programów Revit i Advance Steel pomaga zapewnić bezproblemowy przebieg procesów BIM na wszystkich etapach — od projektowania po produkcję konstrukcji stalowych.

   Inżynieria MEP i produkcja

   • Projektowanie i tworzenie dokumentacji w systemach HVAC

    Projektuj złożone systemy kanałów i rur spełniające założenia projektowe oraz modeluj systemy kanałów i rur za pomocą zasobów do projektowania mechanicznego.

   • Projektowanie i dokumentacja systemów elektrycznych

    Projektowanie, modelowanie i dokumentowanie instalacji elektrycznych. Śledź obciążenia elektryczne w całym systemie dystrybucji.

   • Projektowanie i dokumentowanie instalacji hydraulicznych

    Twórz instalacje sanitarne z rurami nachylonymi oraz inne instalacje rurowe zgodnie z założeniami projektowymi i dokumentacją.

   • Szczegóły produkcyjne MEP

    Utwórz w programie Revit modele gotowe do produkcji. Możesz modelować i koordynować komponenty MEP LOD 400.

   • Insight — integracja

    Optymalizuj parametry budynku, korzystając ze scentralizowanego dostępu do danych i zaawansowanych mechanizmów wykonywania analiz.

   • Konwersja usług produkcyjnych

    Za pomocą narzędzia Projekt do produkcji możesz przekształcać elementy modelu o projektowym poziomie szczegółów w elementy o konstrukcyjnym poziomie szczegółów.

   • Dokumentacja na potrzeby wytwarzania

    Efektywniejsze dokumentowanie układu modelu. Dokumentuj i oznaczaj elementy produkcyjne oraz twórz ich zestawienia.

   Konstrukcja

   • Modelowanie konstrukcji

    Wyprowadzaj dane konstrukcji z modeli projektu. Możesz dzielić warstwy ścian oraz wylewki betonowe i manipulować nimi, a także przygotowywać rysunki warsztatowe do produkcji.

   • Koordynacja budowy

    Przekazuj modele programu Revit do programu BIM 360 Glue i synchronizuj je z aplikacją BIM 360 Layout. Wyświetlaj i udostępniaj zestawy punktów w interfejsie sieciowym programu BIM 360 Glue lub w aplikacji BIM 360 Layout na urządzenia iPad.

   • Zgodność operacyjna z programem Navisworks

    Otwórz model koordynacji programu Navisworks bezpośrednio w programie Revit w celu koordynacji projektów z pracą zespołów korzystających z innego oprogramowania.

   • Importowanie/eksportowanie arkuszy 2D

    Importuj pliki programu AutoCAD do oprogramowania Revit i eksportuj je z niego. Przygotowuj zestawy arkuszy w celu przekazania ich producentom, podwykonawcom lub innym uczestnikom projektu w formacie, jakiego potrzebują.

   • Szczegóły umożliwiające spełnienie wymagań konstrukcyjnych

    Rozszerz modele koncepcji projektu o szczegóły konieczne do spełnienia wymagań zespołów konstrukcyjnych.

   • Produkcja na potrzeby inżynierii budowlanej

    Twórz łącza do programu Advance Steel do opracowywania szczegółów i produkcji elementów stalowych, aby przyspieszyć proces ich projektowania i wytwarzania.

   Witamy klientów firmy ${RESELLERNAME}

   Aby zapewnić sobie pomoc sprzedawcy, należy się zarejestrować

   Wyrażam zgodę na to, aby firma Autodesk udostępniła firmie ${RESELLERNAME} moje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, co pozwoli jej zapewnić pomoc techniczną związaną z instalacją oraz wysyłać mi wiadomości marketingowe.  Rozumiem, że Sprzedawca będzie stroną odpowiedzialną za sposób wykorzystania tych danych i zarządzania nimi.

   Adres e-mail jest wymagany Wprowadzony adres e-mail jest nieprawidłowy.

   ${RESELLERNAME}