• Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Funkcje

Oprogramowanie do modelowania informacji o budynku (BIM)

Poznaj funkcje programu Revit® do modelowania informacji o budynku (BIM), które umożliwiają korzystanie z inteligentnej metody opartej na modelu w celu planowania, projektowania i tworzenia budynków oraz elementów infrastruktury oraz zarządzania nimi. Program Revit obsługuje międzybranżową współpracę projektową.

 • Projektowanie generatywne

  Szybkie generowanie alternatywnych wersji projektu odpowiadające określonym celom i ograniczeniom. Dostępne jedynie dla subskrybentów kolekcji z zakresu architektury, inżynierii i budownictwa (AEC). (film: 2:45)

 • Komponenty parametryczne

  Otwarty system graficzny, który umożliwia tworzenie form i projektów oraz stanowi podstawę wszystkich komponentów budynków projektowanych w programie Revit.

 • Współdzielenie pracy

  Osoby z różnych branż uczestniczące w projekcie mogą udostępniać i zapisywać rezultaty swojej pracy w tym samym centralnie udostępnianym pliku.

 • Zestawienia

  Utwórz tabelaryczne podsumowanie informacji o modelu wyodrębnionych z właściwości elementów projektu.

 • Zgodność operacyjna — format IFC

  Program Revit umożliwia importowanie, eksportowanie i łączenie danych w popularnych formatach, np. IFC4.

 • Dodatki

  Zwiększ możliwości programu Revit, korzystając z biblioteki elementów, aplikacji opartych na interfejsie API, rozwiązań innych firm i dodatków dostępnych w witrynie Autodesk App Store.

 • Opis

  Prezentuj projekty efektywniej, korzystając z narzędzi edytowania WYSIWYG oraz funkcji pozwalających kontrolować wygląd tekstu.

 • Dodatek Dynamo dla programu Revit

  Rozszerz i zoptymalizuj procesy modelowania informacji o budynku (BIM), korzystając z graficznego interfejsu programowania typu open source, który jest instalowany wraz z programem Revit.

 • Parametry globalne

  Osadź w założeniach projektowych parametry globalne projektu, które działają z wymiarami promieniowymi i średnicowymi oraz wiązaniami równości. (film: 1:29 min)

Więcej funkcji

Projekt architektoniczny

 • Narzędzia do projektowania koncepcyjnego

  Twórz szkice i modele o dowolnych kształtach oraz analizy bryłowe.

 • Analiza w programie Insight

  Optymalizuj parametry budynku, korzystając ze scentralizowanego dostępu do danych i zaawansowanych mechanizmów wykonywania analiz.

 • Modelowanie architektoniczne

  Dodaj do modelu budynku elementy architektoniczne, takie jak ściany, drzwi, okna i komponenty.

 • Narzędzia chmury punktów

  Włącz skany laserowe bezpośrednio do procesu BIM, aby pracować nad modelem rzeczywistego budynku.

 • Wizualizowanie projektu 3D

  Badaj, weryfikuj i przekazuj projekty. Mechanizm renderowania Autodesk Raytracer zapewnia szybsze i dokładniejsze renderowanie.

 • Klatka schodowa

  Szybko twórz i modyfikuj projekty budynków wielokondygnacyjnych, łącząc schody z poziomami w projekcie.

 • Renderowanie w chmurze

  Twórz fotorealistyczne wizualizacje bez nadmiernego obciążania komputera i korzystania ze specjalnego sprzętu do renderowania.

Inżynieria budowlana i produkcja

 • Model fizyczny i analityczny

  Utwórz model fizyczny do celów koordynacji i dokumentacji oraz powiązany model analityczny do analizy strukturalnej.

 • Opracowywanie detali zbrojenia

  Twórz modele 3D zbrojenia konstrukcji betonowych wylewanych na miejscu i prefabrykowanych. Utwórz dokumentację rysunków warsztatowych zbrojenia, korzystając z zestawień zbrojenia.

 • Modelowanie konstrukcji stalowych

  Modeluj połączenia o wyższym poziomie szczegółowości, korzystając z szerokiej gamy parametrycznych połączeń stalowych w programie Revit lub tworząc własne niestandardowe połączenia stalowe.

 • Dwukierunkowe powiązanie z analizą

  Integracja wyników analizy w procesie modelowania informacji o budynku oraz proces projektowania iteracyjnego.

 • Dodatek Dynamo do inżynierii budowlanej

  Dodatek Dynamo zapewnia inżynierom budownictwa, projektantom i detalistom narzędzia umożliwiające budowanie konstrukcji z wykorzystaniem minimalnej energii i pozwala im na tworzenie własnych narzędzi projektowych.

 • Łączność z procesem produkcji elementów stalowych

  Zgodność operacyjna programów Revit i Advance Steel pomaga zapewnić bezproblemowy przebieg procesów BIM na wszystkich etapach — od projektowania po produkcję konstrukcji stalowych.

Inżynieria MEP i produkcja

 • Projektowanie i tworzenie dokumentacji w systemach HVAC

  Projektuj złożone systemy kanałów i rur spełniające założenia projektowe oraz modeluj systemy kanałów i rur za pomocą zasobów do projektowania mechanicznego.

 • Projektowanie i dokumentacja systemów elektrycznych

  Projektowanie, modelowanie i dokumentowanie instalacji elektrycznych. Śledź obciążenia elektryczne w całym systemie dystrybucji.

 • Projektowanie i dokumentowanie instalacji hydraulicznych

  Twórz instalacje sanitarne z rurami nachylonymi oraz inne instalacje rurowe zgodnie z założeniami projektowymi i dokumentacją.

 • Szczegóły produkcyjne MEP

  Utwórz w programie Revit modele gotowe do produkcji. Możesz modelować i koordynować komponenty MEP LOD 400.

 • Insight — integracja

  Optymalizuj parametry budynku, korzystając ze scentralizowanego dostępu do danych i zaawansowanych mechanizmów wykonywania analiz.

 • Konwersja usług produkcyjnych

  Za pomocą narzędzia Projekt do produkcji możesz przekształcać elementy modelu o projektowym poziomie szczegółów w elementy o konstrukcyjnym poziomie szczegółów.

 • Dokumentacja na potrzeby wytwarzania

  Efektywniejsze dokumentowanie układu modelu. Dokumentuj i oznaczaj elementy produkcyjne oraz twórz ich zestawienia.

Konstrukcja

 • Modelowanie konstrukcji

  Wyprowadzaj dane konstrukcji z modeli projektu. Możesz dzielić warstwy ścian oraz wylewki betonowe i manipulować nimi, a także przygotowywać rysunki warsztatowe do produkcji.

 • Koordynacja budowy

  Przekazuj modele programu Revit do programu BIM 360 Glue i synchronizuj je z aplikacją BIM 360 Layout. Wyświetlaj i udostępniaj zestawy punktów w interfejsie sieciowym programu BIM 360 Glue lub w aplikacji BIM 360 Layout na urządzenia iPad.

 • Zgodność operacyjna z programem Navisworks

  Otwórz model koordynacji programu Navisworks bezpośrednio w programie Revit w celu koordynacji projektów z pracą zespołów korzystających z innego oprogramowania.

 • Importowanie/eksportowanie arkuszy 2D

  Importuj pliki programu AutoCAD do oprogramowania Revit i eksportuj je z niego. Przygotowuj zestawy arkuszy w celu przekazania ich producentom, podwykonawcom lub innym uczestnikom projektu w formacie, jakiego potrzebują.

 • Szczegóły umożliwiające spełnienie wymagań konstrukcyjnych

  Rozszerz modele koncepcji projektu o szczegóły konieczne do spełnienia wymagań zespołów konstrukcyjnych.

 • Produkcja na potrzeby inżynierii budowlanej

  Twórz łącza do programu Advance Steel do opracowywania szczegółów i produkcji elementów stalowych, aby przyspieszyć proces ich projektowania i wytwarzania.

Revit — bezpłatna wersja testowa
Strona jest chroniona przy użyciu mechanizmu reCAPTCHA i podlega Zasadom ochrony prywatności i Warunkom korzystania z usługi firmy Google.
Revit — bezpłatna wersja testowa

OSTRZEŻENIE:

Wersji testowej nie można pobrać na bieżący system operacyjny.
Revit — bezpłatna wersja testowa

Wybierz wersję testową

Który produkt chcesz wypróbować?

Revit — bezpłatna wersja testowa

Oto kilka rzeczy, które warto wiedzieć przed rozpoczęciem pobierania:

DOSTĘPNE PLATFORMY

  Zobacz wymagania systemowe

  ROZMIAR PLIKU WERSJI TESTOWEJ (szacunkowy rozmiar maksymalny)

  16 GB

  ZALECANE

  Łącze internetowe o szybkości co najmniej 10 MB/sWyłącz wszystkie aktywne aplikacje, w tym oprogramowanie antywirusowe

  POTRZEBUJESZ POMOCY?

  Uzyskaj więcej wskazówek dotyczących pobierania


  Chcesz tylko wyświetlić plik?

  Nie musisz pobierać oprogramowania.
  Pobierz bezpłatne narzędzie do otwierania i przeglądania plików.
  Revit — bezpłatna wersja testowa

  Rozpocznijmy

  Będę korzystać z tego oprogramowania jako:

  System operacyjny:

  Wybierz system operacyjny:

  Oprogramowanie może być niezgodne z tym systemem operacyjnym, ale można je pobrać w celu instalacji na innym komputerze.

  Wybierz język:

  Uzyskaj bezpłatny dostęp do oprogramowania Autodesk

  Studenci, nauczyciele i instytucje akademickie na całym świecie kwalifikują się do bezpłatnego dostępu do oprogramowania Autodesk. Tak, za darmo. Szczerze wspieramy edukację.

  Revit — bezpłatna wersja testowa

  Podaj informacje o swojej firmie:

  O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie pola są wymagane.

   Wybierz kraj zamieszkania (wymagane):

   Dzięki tej informacji możemy podać odpowiednie warunki korzystania z wersji testowej. W niektórych krajach konieczne jest podawanie szczegółowych warunków dla kraju zamieszkania użytkownika.
   Strona jest chroniona przy użyciu mechanizmu reCAPTCHA i podlega Zasadom ochrony prywatności i Warunkom korzystania z usługi firmy Google.
   Revit — bezpłatna wersja testowa
   Pobieranie zostało rozpoczęte.
   Po ukończeniu znajdź pobrany plik na komputerze. Uruchom instalację, aby zacząć korzystać z wersji testowej.

   AutoCAD
   Oprogramowanie do projektowania CAD 2D i 3D. Subskrypcja obejmuje program AutoCAD, specjalistyczne zestawy narzędzi i aplikacje
   POBIERZ TERAZ

   Civil 3D
   Tworzenie projektów inżynierii wodno-lądowej wraz z dokumentacją budowy
   POBIERZ TERAZ

   Navisworks Manage
   Kontroluj wyniki dzięki wykrywaniu kolizji i zaawansowanym funkcjom koordynacji, analizie 5D i narzędziom do symulacji
   POBIERZ TERAZ

   Błąd ADLM

   Sprawdź stronę ADLM.

   Witamy klientów firmy ${RESELLERNAME}

   Aby zapewnić sobie pomoc sprzedawcy, należy się zarejestrować

   Wyrażam zgodę na to, aby firma Autodesk udostępniła firmie ${RESELLERNAME} moje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, co pozwoli jej zapewnić pomoc techniczną związaną z instalacją oraz wysyłać mi wiadomości marketingowe.  Rozumiem, że Sprzedawca będzie stroną odpowiedzialną za sposób wykorzystania tych danych i zarządzania nimi.

   Adres e-mail jest wymagany Wprowadzony adres e-mail jest nieprawidłowy.

   Nie, dziękuję, pomoc firmy ${RESELLERNAME} nie jest mi potrzebna
   ${RESELLERNAME}AUTODESK EXPERT ELITE