• Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Revit

Nowości w najnowszej wersji programu Revit

Revit 2019.1

Nowe i udoskonalone funkcje programu Revit® umożliwiają spójne, skoordynowane i kompletne modelowanie projektów wielobranżowych, które obejmuje opracowywanie szczegółów i budowę.

 • Strona główna programu Revit

  Dostęp, zapisywanie i udostępnianie informacji o projekcie. Otwieranie plików zapisanych w programie BIM 360, lokalnie lub w sieci. (film: 1:11 min)

 • Współpraca nad obszarem z programem Civil 3D

  Opracowywanie, wykorzystywanie i udostępnianie danych topograficznych za pomocą zgodnych operacyjnie procesów projektowych z programem Civil 3D. (film: 2:08 min)

 • Rozkład wyrównany dowolnego kształtu zbrojenia

  Tworzenie rozkładów zbrojenia przy użyciu prętów rozmieszczonych na płaszczyznach elementu konstrukcyjnego i wyrównanych do ścieżki rozkładu. (film: 2:25 min)

Revit 2019

Nowe i udoskonalone funkcje programu Revit® umożliwiają spójne, skoordynowane i kompletne modelowanie projektów wielobranżowych, które obejmuje opracowywanie szczegółów i budowę.

 • Obsługa wielu monitorów i okna w kartach

  Usprawnij obszar roboczy, porządkując widoki za pomocą dokumentów z kartami, które można zadokować, umieścić sąsiadująco, a także wyświetlać na wielu monitorach. (film: 38 s)

 • Poziomy w widokach 3D

  Zapoznaj się z istotnymi wysokościami odniesienia w projekcie i manipuluj nimi dzięki opcji wyświetlania poziomów w widokach 3D. (film: 54 s)

 • Operator logiczny OR w filtrach

  Twórz filtry widoków z wieloma regułami, zagnieżdżonymi zestawami oraz kombinacjami operatorów logicznych AND i OR. (film: 51 s)

 • Nieprzycięte widoki perspektywiczne

  Pracuj w nieprzyciętym widoku perspektywicznym na pełnym ekranie. Swobodnie poruszaj się po widoku przy użyciu poleceń nawigacji, takich jak Powiększenie, Panorama i Orbita. (film: 51 s)

 • Wzory z dwoma wypełnieniami

  Prezentuj koncepcję projektu poprzez zastosowanie zarówno wzorów wypełnienia pierwszego planu, jak i tła do powierzchni lub cięcia. (film: 40 s)

 • Niestandardowe połączenia stalowe

  Ulepszenia w zakresie szczegółowego modelowania elementów stalowych wprowadzające możliwość tworzenia własnych połączeń stalowych za pomocą specjalistycznych narzędzi. (film: 52 s)

 • Dokumentacja inżynieryjna elementów stalowych

  Twórz dokładną dokumentację inżynieryjną stalowych elementów konstrukcyjnych łącznie ze szczegółami połączeń stalowych. (film: 53 s)

 • Dopasowywanie zbrojenia o dowolnych kształtach

  Użyj programu Revit do dopasowania istniejącej rodziny kształtów zbrojenia lub utwórz nowe rodziny kształtów zbrojenia w oparciu o dowolną geometrię prętów. (film: 1:44 min)

 • Autodesk Drive

  Bezpieczne przechowywanie, przeglądanie i udostępnianie danych projektowych 2D i 3D za pomocą rozwiązania do przechowywania danych przeznaczonego dla pojedynczych osób i małych zespołów.

 • Automatyzacja tworzenia płyt stropowych dźwigara

  Wykonywanie segmentacji; dodawanie zbrojenia zgodnie ze wstępnie zdefiniowanymi regułami i generowanie rysunków warsztatowych. (film: 1:18 min)

 • Złożone sieci rurociągów

  Ulepszona analiza spadku ciśnienia w złożonych sieciach oraz obsługa rozdzielania na obieg główny/pomocniczy w systemach wodociągowych.

 • Analiza pomp pracujących równolegle

  Analizuj pompy pracujące równolegle w systemie wodociągowym oraz obliczaj w łatwy sposób parametry przepływu aktywnych i nieaktywnych pomp.

Revit 2018.2

 • Udoskonalenia interfejsu użytkownika

  Ulepszone kontrolki zakresu przekroju, okno dialogowe wzoru wypełnienia oraz inne usprawnienia zwiększające wydajność projektowania.

 • Narzędzie do modelowania schematów orurowania i oprzyrządowania

  Modeluj rury szybciej i wydajniej, korzystając ze schematów orurowania i oprzyrządowania z programu Plant 3D bezpośrednio w programie Revit w ramach współpracy nad projektem.

 • Zawartość z zakresu prefabrykatów i zbrojenia

  Nowa zawartość w programie Revit umożliwia szybsze i bardziej precyzyjne modelowanie konstrukcji z betonu prefabrykowanego. Zawartość z zakresu zbrojenia wprowadzająca obsługę lokalnych norm francuskich i niemieckich.

Revit 2018.1

 • Materiały wizualizacji oparte na interfejsie API

  Twórz i edytuj zasoby wyglądu w programie Revit. Korzystaj z narzędzi innych firm do wprowadzania zmian w wykończeniach materiałów.

 • Wprowadzanie danych w odtwarzaczu Dynamo

  Wprowadzaj dane bezpośrednio w interfejsie odtwarzacza, aby dokonać specyficznych dla projektu zmian w skryptach.

 • Rozszerzenie Autodesk Structural Precast

  Uzyskaj narzędzia do przeprowadzania automatycznej segmentacji opartej na regułach, tworzenia zbrojenia oraz rysunków warsztatowych, a także do generowania plików CAM prefabrykowanych betonowych elementów powierzchniowych.

 • Dowolny rozkład zbrojenia

  Umieszczaj zbrojenia i zestawy zbrojenia w modelowanych elementach betonowych o skomplikowanej geometrii, które stanowią podpory złożonych konstrukcji budowlanych i elementów budynków.

 • Zawartość dla architektów

  Dodatkowa, gotowa do użycia zawartość obejmuje boksy biurowe, meble, okna do obiektów mieszkalnych i komercyjnych oraz bibliotekę urządzeń.

 • Zarządzanie zestawieniami w Przeglądarce projektu

  Zastosuj organizację Przeglądarki projektu do zestawień. Wprowadzenie wizualnego porządku ułatwia znajdowanie zestawień — zwłaszcza w przypadku dużych projektów.

 • Rura nachylona w trasowaniu wielopunktowym

  Program Revit umożliwia modelowanie poszczególnych elementów i całych rur nachylonych oraz korzystanie z trasowania wielopunktowego w odniesieniu do elementów produkcyjnych.

 • Raporty i arkusze produkcyjne

  Używaj nowych i istniejących raportów dotyczących części produkcyjnych z oprogramowania Fabrication CADmep w programie Revit oraz modyfikuj je.

 • Otwory dynamiczne

  Gdy umieścisz przyłącze w kanale, otwór w tym przyłączu zostanie wysłany z modelu szczegółowego programu Revit do oprogramowania Fabrication CAMduct na potrzeby wytwarzania.

 • Aplikacje z zakresu wytwarzania oparte na interfejsie API

  Sprawdzanie długości linii środkowej części produkcyjnych w celu ułatwienia automatyzacji oraz obliczeń obciążeń punktowych. Dostosowywanie eksportu do pliku MAJ.

Revit free trial

OSTRZEŻENIE:

Wersji testowej nie można pobrać na bieżący system operacyjny.
Revit free trial

Wybierz wersję testową

Który produkt chcesz wypróbować?

Revit free trial

Oto kilka rzeczy, które warto wiedzieć przed rozpoczęciem pobierania:

DOSTĘPNE PLATFORMY

  Zobacz wymagania systemowe

  ROZMIAR PLIKU WERSJI TESTOWEJ (szacunkowy rozmiar maksymalny)

  8 GB

  ZALECANE

  Łącze internetowe o szybkości co najmniej 10 MB/sWyłącz wszystkie aktywne aplikacje, w tym oprogramowanie antywirusowe

  POTRZEBUJESZ POMOCY?

  Uzyskaj więcej wskazówek dotyczących pobierania


  Chcesz tylko wyświetlić plik?

  Nie musisz pobierać oprogramowania.
  Pobierz bezpłatne narzędzie do otwierania i przeglądania plików.
  Revit free trial

  Rozpocznijmy

  Będę korzystać z tego oprogramowania jako:

  System operacyjny:

  Wybierz system operacyjny:

  Oprogramowanie może być niezgodne z tym systemem operacyjnym, ale można je pobrać w celu instalacji na innym komputerze.

  Wybierz język:

  Uzyskaj bezpłatny dostęp do oprogramowania Autodesk

  Studenci, nauczyciele i instytucje akademickie na całym świecie kwalifikują się do bezpłatnego dostępu do oprogramowania Autodesk. Tak, za darmo. Szczerze wspieramy edukację.

  Revit free trial

  Podaj informacje o swojej firmie:

  O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie pola są wymagane.

   Wybierz kraj zamieszkania (wymagane):

   Dzięki tej informacji możemy podać odpowiednie warunki korzystania z wersji testowej. W niektórych krajach konieczne jest podawanie szczegółowych warunków dla kraju zamieszkania użytkownika.

   • This field is required

   Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
   Revit free trial

   Pobieranie zostało rozpoczęte.

   trials_flow_browser_infographic_03-01-17

   Może to chwilę potrwać. Może masz ochotę na kawę (do nabycia osobno)?

   Po ukończeniu znajdź plik na komputerze.

   Uruchom instalację, aby zacząć korzystać z wersji testowej.


   Błąd ADLM

   Sprawdź stronę ADLM.