• Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Co nowego w programie Revit 2020

Nowe i udoskonalone funkcje oprogramowania do projektowania budynków Revit® umożliwiają spójne, skoordynowane i kompletne modelowanie projektów wielobranżowych, które obejmuje opracowywanie szczegółów i budowę.

 • Obsługa podkładów PDF

  Wstaw plik PDF w programie Revit z dowolnego źródła i zastosuj do niego funkcję lokalizacji względem obiektu, aby utworzyć modele nowych elementów na podstawie danych 2D. (film: 2:03 min)

 • Ścieżka przejścia

  Zrozum sposób poruszania się ludzi w budynku lub poruszaj się po projektowanej przestrzeni, by przeanalizować projekt. (film: 1:48 min)

 • Ściany eliptyczne

  Twórz bardziej zaawansowane geometrie ścian z możliwością rysowania ścian eliptycznych i kurtynowych. (film: 0:43 min)

 • Dodawanie oznaczeń oraz tworzenie zestawień i filtrów widoku za pomocą danych rzędnych

  Twórz zestawienia rzędnej elementów i wykorzystuj te wartości w filtrach widoku, usprawniając możliwość współdziałania z elementami na palecie właściwości. (film: 1:05 min)

 • Śledzenie i edycja parametru zakresu modelu na liście widoku

  Uwzględniaj parametr pola zakresu na liście widoku, koordynuj regiony przycięcia na wielu widokach bez konieczności otwierania każdego z nich.

 • Tworzenie części z zaimportowanej geometrii

  Zaimportowaną geometrię (bezpośrednie kształty) można teraz dzielić na części. Części można ciąć i zmieniać przy użyciu narzędzi programu Revit do tworzenia otworów i cięcia. (film: 0:28 min)

 • Kopiowanie i wklejanie legend między arkuszami

  Rozszerzona funkcja kopiowania i wklejania legend pozwala skutecznie kopiować legendy do użycia w innych miejscach.

 • Ulepszona logika kopiowania i przenoszenia zbrojenia

  Uzyskaj bardziej przewidywalne działanie podczas kopiowania i przenoszenia zbrojenia opartego na kształcie, aby uzyskać większą dokładność i wierność koncepcji projektu. (film: 2:30 min)

 • Udoskonalone opisy rozkładu zbrojenia

  Używaj opisów rozkładu zbrojenia w przypadku płaskiego, równoległego rozkładu zbrojenia o dowolnym kształcie i powierzchni betonowych. (Film: 2:01 min)

 • Pakiet Steel Connections dla dodatku Dynamo

  Korzystaj z dodatku Dynamo, aby przyspieszyć wstawianie wielu połączeń stalowych na podstawie reguł zdefiniowanych przez użytkownika. (film: 1:21 min)

 • Propagacja połączeń stalowych

  Szybko dodawaj podobne połączenia stalowe do projektu przez propagację istniejących połączeń. (film: 0:47 min)

 • Połączenie za pomocą zacisków zasilania przepustowego rozdzielnicy elektrycznej

  Modeluj połączenie za pomocą zacisków zasilania przepustowego, dokładniej dokumentując projekt systemu.

 • Udoskonalenia głównego przebiegu okablowania elektrycznego

  Twórz łatwiejszą do zrozumienia i wykorzystania dokumentację elektryczną dzięki większej kontroli nad strzałkami i znacznikami.

 • Rozszerzenie programu Revit do eksportu elementów produkcyjnych

  Twórz dane wyjściowe w formacie CSV do użycia w arkuszach kalkulacyjnych lub innych środowiskach danych bezpośrednio w programie Revit.

 • Ulepszenie dotyczące zmiany usługi

  Funkcja zmiany usługi umożliwia teraz zachowanie lub zastąpienie wielokształtnych usług przy użyciu jednej operacji. (film: 0:32 min)

 • Modele w chmurze dla programu Revit

  Przechowuj niewspółdzielone modele programu Revit na platformie BIM 360 w formacie danych zoptymalizowanym do przechowywania w chmurze, edycji do jednorazowego użycia oraz synchronizacji, a także uzyskuj do nich dostęp.

 • Eksport CAM

  Twórz pliki Unitechnik i PXML, aby lepiej łączyć projekty zawierające prefabrykaty betonowe i elementy z betonu wylewanego na mokro z automatycznymi procesami produkcyjnymi.

 • Powiększaj zestawienia

  Używaj znanych skrótów klawiaturowych, aby powiększać i pomniejszać zestawienie w celu łatwiejszego odczytywania małej czcionki w widoku dużego zestawienia.

 • Edytuj właściwości rzędnych

  Bezpośrednio edytuj właściwości górnej i dolnej rzędnej korytka kablowego, tunelu i elementów kanałów kablowych, aby łatwiej modyfikować i koordynować modele.

 • Strona główna programu Revit

  Dostęp, zapisywanie i udostępnianie informacji o projekcie. Otwieranie plików zapisanych w programie BIM 360, lokalnie lub w sieci.

 • Współpraca nad obszarem z programem Civil 3D

  Opracowywanie, wykorzystywanie i udostępnianie danych topograficznych za pomocą zgodnych operacyjnie procesów projektowych z programem Civil 3D.

 • Rozkład wyrównany dowolnego kształtu zbrojenia

  Twórz rozkłady zbrojenia przy użyciu prętów rozmieszczonych na płaszczyznach elementu konstrukcyjnego i wyrównanych do ścieżki rozkładu.

 • Obsługa wielu monitorów i okna w kartach

  Usprawnij obszar roboczy, porządkując widoki za pomocą dokumentów z kartami, które można zadokować, umieścić sąsiadująco, a także wyświetlać na wielu monitorach.

 • Poziomy w widokach 3D

  Zapoznaj się z istotnymi wysokościami odniesienia w projekcie i manipuluj nimi dzięki opcji wyświetlania poziomów w widokach 3D.

 • Operator logiczny OR w filtrach

  Twórz filtry widoków z wieloma regułami, zagnieżdżonymi zestawami oraz kombinacjami operatorów logicznych AND i OR.

 • Nieprzycięte widoki perspektywiczne

  Pracuj w nieprzyciętym widoku perspektywicznym na pełnym ekranie. Swobodnie poruszaj się po widoku przy użyciu poleceń nawigacji, takich jak Powiększenie, Panorama i Orbita.

 • Wzory z dwoma wypełnieniami

  Prezentuj koncepcję projektu poprzez zastosowanie zarówno wzorów wypełnienia pierwszego planu, jak i tła do powierzchni lub cięcia.

 • Niestandardowe połączenia stalowe

  Ulepszenia w zakresie szczegółowego modelowania elementów stalowych wprowadzające możliwość tworzenia własnych połączeń stalowych za pomocą specjalistycznych narzędzi.

 • Dokumentacja inżynieryjna elementów stalowych

  Twórz dokładną dokumentację inżynieryjną stalowych elementów konstrukcyjnych łącznie ze szczegółami połączeń stalowych.

 • Dopasowywanie zbrojenia o dowolnych kształtach

  Użyj programu Revit do dopasowania istniejącej rodziny kształtów zbrojenia lub utwórz nowe rodziny kształtów zbrojenia w oparciu o dowolną geometrię prętów.

 • Autodesk Drive

  Bezpieczne przechowywanie, przeglądanie i udostępnianie danych projektowych 2D i 3D za pomocą rozwiązania do przechowywania danych przeznaczonego dla pojedynczych osób i małych zespołów.

 • Automatyzacja tworzenia płyt stropowych dźwigara

  Wykonywanie segmentacji; dodawanie zbrojenia zgodnie ze wstępnie zdefiniowanymi regułami i generowanie rysunków warsztatowych.

 • Złożone sieci rurociągów

  Ulepszona analiza spadku ciśnienia w złożonych sieciach oraz obsługa rozdzielania na obieg główny/pomocniczy w systemach wodociągowych.

 • Analiza pomp pracujących równolegle

  Analizuj pompy pracujące równolegle w systemie wodociągowym oraz obliczaj w łatwy sposób parametry przepływu aktywnych i nieaktywnych pomp.

Revit free trial
Strona jest chroniona przy użyciu mechanizmu reCAPTCHA i podlega Zasadom ochrony prywatności i Warunkom korzystania z usługi firmy Google.
Revit free trial

OSTRZEŻENIE:

Wersji testowej nie można pobrać na bieżący system operacyjny.
Revit free trial

Wybierz wersję testową

Który produkt chcesz wypróbować?

Revit free trial

Oto kilka rzeczy, które warto wiedzieć przed rozpoczęciem pobierania:

DOSTĘPNE PLATFORMY

  Zobacz wymagania systemowe

  ROZMIAR PLIKU WERSJI TESTOWEJ (szacunkowy rozmiar maksymalny)

  8 GB

  ZALECANE

  Łącze internetowe o szybkości co najmniej 10 MB/sWyłącz wszystkie aktywne aplikacje, w tym oprogramowanie antywirusowe

  POTRZEBUJESZ POMOCY?

  Uzyskaj więcej wskazówek dotyczących pobierania


  Chcesz tylko wyświetlić plik?

  Nie musisz pobierać oprogramowania.
  Pobierz bezpłatne narzędzie do otwierania i przeglądania plików.
  Revit free trial

  Rozpocznijmy

  Będę korzystać z tego oprogramowania jako:

  System operacyjny:

  Wybierz system operacyjny:

  Oprogramowanie może być niezgodne z tym systemem operacyjnym, ale można je pobrać w celu instalacji na innym komputerze.

  Wybierz język:

  Uzyskaj bezpłatny dostęp do oprogramowania Autodesk

  Studenci, nauczyciele i instytucje akademickie na całym świecie kwalifikują się do bezpłatnego dostępu do oprogramowania Autodesk. Tak, za darmo. Szczerze wspieramy edukację.

  Revit free trial

  Podaj informacje o swojej firmie:

  O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie pola są wymagane.

   Wybierz kraj zamieszkania (wymagane):

   Dzięki tej informacji możemy podać odpowiednie warunki korzystania z wersji testowej. W niektórych krajach konieczne jest podawanie szczegółowych warunków dla kraju zamieszkania użytkownika.
   Strona jest chroniona przy użyciu mechanizmu reCAPTCHA i podlega Zasadom ochrony prywatności i Warunkom korzystania z usługi firmy Google.
   Revit free trial

   Pobieranie zostało rozpoczęte.

   trials_flow_browser_infographic_03-01-17

   Może to chwilę potrwać. Może masz ochotę na kawę (do nabycia osobno)?

   Po ukończeniu znajdź plik na komputerze.

   Uruchom instalację, aby zacząć korzystać z wersji testowej.


   Błąd ADLM

   Sprawdź stronę ADLM.