Najważniejsze funkcje programu ShotGrid

Cieszący się zaufaniem twórców z całego świata program ShotGrid™ łączy w sobie funkcje zarządzania produkcją i procesy twórcze, co zwiększa wydajność pracy studio.

Przegląd projektu w programie ShotGrid z terminami i aktualizacjami stanu

Monitorowanie postępów projektu w czasie rzeczywistym

Zyskaj wgląd w każdy etap produkcji, aby monitorować ujęcia i zasoby w czasie rzeczywistym w całym procesie organizacji produkcji

Widoki planowania zasobów

Sprawdzaj, kto w studio jest przeładowany pracą, a kto ma jej za mało, oraz łatwo rozdzielaj zadania, aby optymalizować wydajność

Informacje o produkcji

Wizualizuj kluczowe dane produkcyjne za pomocą widgetu wykresu i szeregów czasowych, historii stanu oraz wykresów postępów w realizacji

Recenzje kontekstowe

Opracowuj przemyślane recenzje oparte na informacjach dzięki dostępowi do wcześniejszych notatek, wersji, stanów i innych materiałów dotyczących produkcji

Odtwarzanie multimediów w dowolnym miejscu

Przekazuj informacje zwrotne z dowolnego miejsca dzięki możliwości odtwarzania materiałów w wysokiej jakości w przeglądarce, na komputerze i urządzeniu mobilnym z zachowaniem dokładnych kolorów

Integracja z programami do edycji

Przeglądaj produkty końcowe i natychmiast wprowadzaj zmiany, aby wspomagać podejmowanie uzasadnionych decyzji

Integracje typu „plug and play”

Projektuj niestandardowe procesy organizacji produkcji, korzystając ze zintegrowanych narzędzi do tworzenia zawartości, w tym programów Maya, 3ds Max i silnika Unreal

Praca bezpośrednio w aplikacjach do tworzenia

Uzyskaj dostęp do narzędzi do zarządzania produkcją, recenzowania i zatwierdzania ShotGrid w swoich aplikacjach do tworzenia

Zestaw funkcji izolacyjnych

Zyskaj pełną kontrolę nad izolacją multimediów, ich rozszerzoną replikacją, izolowaniem ruchu w sieci WWW i mediach oraz wiele innych możliwości

Funkcje programu ShotGrid

Zarządzanie produkcją

NEW

Widoki planowania zasobów

Szybko orientuj się, którzy artyści w studio są przeciążeni pracą, a którzy mają jej za mało, oraz łatwo rozdzielaj zadania, aby optymalizować wydajność zespołu.


Monitorowanie postępów projektu w czasie rzeczywistym

Używaj chmurowych narzędzi ShotGrid do śledzenia, sprawdzania, zatwierdzania materiałów i zarządzania danymi związanymi z produkcją.


Tworzenie harmonogramów i planowanie zasobów

Przydzielaj czas zespołu na projekty i kamienie milowe, aby zawsze wiedzieć, kto i nad czym pracuje oraz na kiedy zaplanowane są poszczególne zadania.


Informacje o produkcji

Wizualizuj kluczowe dane produkcyjne, monitoruj postępy w realizacji projektu i szybko podejmuj decyzje o znaczeniu biznesowym.


Współpraca i recenzowanie

Recenzje kontekstowe

Zyskaj dostęp do pełnej historii informacji o produkcji, wraz z wcześniejszymi notatkami, wersjami i stanami, aby podejmować przemyślane decyzje podczas recenzowania.


Odtwarzanie multimediów w dowolnym miejscu

Wyświetlaj multimedia i przekazuj informacje zwrotne z dowolnego miejsca dzięki możliwości odtwarzania materiałów w wysokiej jakości w przeglądarce i na urządzeniach mobilnych oraz w pełnej rozdzielczości i z dokładnie odwzorowanymi kolorami na komputerze.


Integracja z programami do edycji

Sprawdzaj produkt końcowy w kontekście w przeglądarce lub bezpośrednio na komputerze, korzystając z programu Screening Room for RV. Błyskawicznie wprowadzaj zmiany, aby pomagać w podejmowaniu uzasadnionych decyzji.


Wyświetlanie multimediów w wysokiej rozdzielczości

Wyświetlaj multimedia w wysokiej rozdzielczości i z dokładnym odwzorowaniem kolorów w RV. Przeglądaj materiały multimedialne, porównuj je, dodawaj do nich notatki i przekazuj opinie w interfejsie komputerowym połączonym z chmurą.


Uporządkowane recenzje multimediów

Wyszukuj, przeglądaj i wyświetlaj materiały multimedialne ze wszystkich projektów w jednym miejscu. Twórz listy odtwarzania i dodawaj efektywne notatki podczas recenzowania.


Łatwa weryfikacja dla klientów

Zapewnij klientom możliwość weryfikowania oraz dodawania adnotacji i komentarzy w prostej, chronionej witrynie internetowej z dowolnego miejsca na świecie.


Procesy organizacji produkcji i integracje

Integracje typu „plug and play”

Pracuj bezpośrednio w zintegrowanych narzędziach do tworzenia projektów, takich jak Maya, 3ds Max lub silnik Unreal, korzystając zarazem z narzędzi do zarządzania produkcją i recenzowania ShotGrid.


Praca bezpośrednio w aplikacjach do tworzenia

Korzystaj z zaawansowanych możliwości integracji programu ShotGrid i udostępniaj zadania, uwagi i pliki w ulubionych przez zespoły twórcze narzędziach do projektowania, modelowania i wizualizacji.


Śledzenie i udostępnianie plików

Łatwo monitoruj, udostępniaj i publikuj w programie ShotGrid pliki pochodzące z dowolnego narzędzia do tworzenia materiałów.


Interfejsy API, które można dostosować do indywidualnych potrzeb

Twórz niestandardowe narzędzia i integracje, korzystając z zestawu narzędzi Pipeline Toolkit, interfejsu API Python i interfejsu API REST.


ShotGrid Desktop

Przeglądaj swoje projekty ShotGrid, łatwo uruchamiaj aplikacje do tworzenia i konfiguruj narzędzia do integracji na komputerze.


Automatyczne zarządzanie plikami

Szybko znajduj i wczytuj pliki opublikowane w ShotGrid oraz uzyskuj dostęp do wersji skojarzonych z każdym projektem.


Bezpieczeństwo

Zestaw funkcji izolacyjnych

Pracuj w chmurze, zachowując zgodność z wymaganiami Twoich dostawców dotyczącymi bezpieczeństwa i wydajności, m.in. dzięki pełnej kontroli nad izolowaniem multimediów, rozszerzonej replikacji, kontroli izolowania ruchu w sieci i mediach oraz ulepszonemu zarządzaniu adresami IP.


Audyty firmy zewnętrznej

Aplikacja internetowa i infrastruktura ShotGrid podlega kwartalnym audytom przeprowadzanym przez firmę Independent Security Evaluators (ISE).


Ulepszone funkcje zabezpieczeń

Korzystaj z jednokrotnego logowania (SSO), uwierzytelniania dwuskładnikowego i list dozwolonych adresów IP, aby zwiększyć bezpieczeństwo swojego studio.