Najważniejsze funkcje oprogramowania Spacemaker

Analiza terenu w oprogramowaniu Spacemaker

Gotowe do użycia zestawy danych 

Oprogramowanie Spacemaker zapewnia zbiory danych specyficzne dla terenu, takie jak jego ukształtowanie, obwiednie, budynki i infrastruktura.

Inteligentne narzędzia do projektowania 

Rysuj płynnie w 2D i 3D za pomocą dynamicznych narzędzi, które podczas rysowania pozwalają dopasować powierzchnię kondygnacji w czasie rzeczywistym.

Analiza hałasu 

Rozwiązuj problemy związane z hałasem środowiskowym oraz osiągaj cele związane z komfortem i zgodnością.

Analiza wiatru 

Oceniaj teren pod kątem różnych efektów wywoływanych przez wiatr, dostarczając informacji na temat schematów przepływu powietrza.

Analiza paneli fotowoltaicznych

Szybko oceniaj potencjał terenu w zakresie wytwarzania energii elektrycznej przy użyciu paneli fotowoltaicznych.

Analiza oświetlenia dziennego 

Oceniaj parametry światła dziennego w terenie, w tym kąt zasłonięcia i pionowy komponent nieba.

Analiza nasłonecznienia  

Analizuj godziny nasłonecznienia na fasadach budynku i gruncie, uwzględniając otoczenie i teren.

Projektowanie generatywne: analiza wysokości 

Optymalizuj rozkład wysokości budynków w ramach ustalonych granic, aby poprawić gęstość zabudowy i jakość życia.

Projektowanie generatywne: analiza terenu 

Szybko twórz i iteruj wiele planów terenu zgodnie z takimi kryteriami jak obrys i wysokość.

Projektowanie i analiza parkingów 

Oprogramowanie Spacemaker automatycznie wypełnia zdefiniowany obszar parkingu miejscami parkingowymi i oblicza stopień jego wykorzystania.

Importowanie i eksportowanie

Dzięki formatom IFC i OBJ można przenosić prace do i z innego oprogramowania, w tym Revit i AutoCAD.

Automatyczne obliczanie powierzchni 

Łatwo obliczaj całkowitą powierzchnię kondygnacji, powierzchnię wewnętrzną brutto i netto, pokrycie budynku, powierzchnię fasad i powierzchnię zewnętrzną.

Więcej funkcji oprogramowania Spacemaker 

Inne funkcje

Analiza mikroklimatu

Szybko, łatwo i dokładnie oceniaj komfort cieplny (UTCI) przestrzeni zewnętrznych.


Generowanie mieszkań

Szybko generuj mieszkania, definiując żądaną kombinację wymiarów. Uzyskuj informacje na temat rozmieszczenia mieszkań na danym terenie.


Wizualizacja różnic 

Szybko porównuj swoje propozycje i wizualizuj kluczowe różnice między wartościami liczbowymi i statystykami.


Analiza widoku 

Sprawdź, na jaką odległość rozciągają się widoki z poszczególnych fasad oraz czy wybrany obszar zainteresowania jest widoczny z danego miejsca. 


Analiza budynków

Szybko analizuj różne parametry związane z budynkami na danym terenie, takie jak całkowita objętość czy średnia wysokość.


Analiza powierzchni zewnętrznej

Analizuj jakość przestrzeni zewnętrznych. Uzyskuj wgląd w parametry powierzchni zewnętrznych, warunki hałasu, stromość terenu, warunki nasłonecznienia i normy dotyczące przestrzeni.


Hałas i nasłonecznienie w czasie rzeczywistym

Korzystaj z natychmiastowych danych szacunkowych dotyczących poziomu hałasu i nasłonecznienia w terenie za pomocą predykcyjnego narzędzia do uczenia maszynowego w oprogramowaniu Spacemaker.


Witamy klientów firmy ${RESELLERNAME}
Aby zapewnić sobie pomoc sprzedawcy, należy się zarejestrować
Wyrażam zgodę na to, aby firma Autodesk udostępniła firmie ${RESELLERNAME} moje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, co pozwoli jej zapewnić pomoc techniczną związaną z instalacją oraz wysyłać mi wiadomości marketingowe.  Rozumiem, że Sprzedawca będzie stroną odpowiedzialną za sposób wykorzystania tych danych i zarządzania nimi.

Adres e-mail jest wymagany Wprowadzony adres e-mail jest nieprawidłowy.

${RESELLERNAME}
-