Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 - - - - autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01
 • Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Oparta na chmurze analiza strukturalna budynków

Korzystając z oprogramowania Structural Analysis for Revit® w ramach procesu modelowania informacji o budynku (BIM), można analizować model w chmurze podczas pracy w programie Revit, a następnie przeglądać wyniki w programie Revit.

Funkcje oprogramowania Structural Analysis for Revit

 • Usprawniony proces analizy i projektowania

  Zarządzanie procesem projektowania poprzez wykorzystanie wyników analizy w celu przekazywania na wczesnym etapie informacji potrzebnych do podejmowania decyzji.

 • Analizy statyczne

  Wykonuj analizy statyczne projektów konstrukcyjnych w chmurze bezpośrednio w programie Revit.

 • Prowadzenie dalszych działań bez opuszczania chmury

  Przesyłaj projekty, modele lub analizy i zarządzaj nimi, a także wyświetlaj raporty wyników bezpośrednio z usługi w chmurze.

 • Udostępnianie rezultatów

  Przedstawiaj wyniki na elementach modelu, a także na mapach, diagramach i odkształceniach.

Jednostki chmury

Ta usługa używa jednostek w chmurze (stanowiących uniwersalną miarę stosowaną do wszystkich usług firmy Autodesk w chmurze rozliczanych według poziomu wykorzystania) do wykonywania pewnych zadań w chmurze. Użytkownicy mogą otrzymywać jednostki chmury po wykupieniu subskrypcji produktów Autodesk. Jednostki chmury są również dostępne w sprzedaży.