BIM dla architektury

Zobacz to dzięki BIM

Zapewnij większą jasność w zakresie szczegółów projektu, lepszą wizualizację wariantów projektu i większą przejrzystość w wymianie informacji między zespołami.

Orms; The Standard, Londyn

Czym jest BIM dla architektury? (film: 2:21 min)

Czym jest BIM dla architektury?

Modelowanie informacji o budynku (BIM) to sposób przedstawiania budowanego zasobu za pomocą modelu cyfrowego. Uchwycenie całej wiedzy projektowej w jednym, łatwo dostępnym miejscu pozwala Tobie i Twoim partnerom przeglądać wszystkie aspekty budynku — jego fundamenty, otoczenie, poprzednie konfiguracje, a nawet możliwe przyszłe rozwiązania.

Jakie korzyści daje BIM w projektowaniu architektonicznym?

Sprawnie udostępniaj dane projektu

Utworzenie pojedynczego cyfrowego źródła wiarygodnych informacji, używanego i uzupełnianego przez wszystkich interesariuszy, usprawnia współpracę i przyspiesza realizację projektu.

Zaimponuj klientom i zdobywaj zlecenia

Dzięki cyfryzacji i prezentowaniu projektu pod każdym możliwym kątem BIM pomaga w przekazywaniu wizji projektu i skutecznym udostępnianiu klientom informacji na każdym etapie projektu.

Zapewniaj lepszą jakość budowy

Technologia BIM zwiększa dokładność wizualizacji, pozwala wykrywać kolizje i poprawia dokładność projektu, dzięki czemu wyniki są niezawodnie lepsze i bardziej przyjazne dla środowiska.

Poznaj projekty opracowane z wykorzystaniem BIM

Budowanie utopii z o 50% mniejszą liczbą poprawek

POLO Architects — Elysia Park

 

Projektowanie generatywne ujawniające niedostrzeżone możliwości

OMA – Feyenoord Stadium

 

Sprawne współdzielenie modeli zapewnia wydajne procesy

TVS Design — Las Vegas Convention Center

 

Podnoszenie standardu — historia BIM (film: 1:50 min)

Podnoszenie standardu

Modelowanie informacji o budynku (BIM) to nie tylko technologia, ale również metodologia usprawniająca i racjonalizująca procesy projektowe, pozwalająca skupić się na tworzeniu spektakularnych projektów. Zobacz, jak firma Orms wykorzystała ją przy tworzeniu projektu hotelu The Standard w Londynie.

Nasze oprogramowanie BIM dla architektów

Planuj, projektuj i twórz budynki oraz zarządzaj nimi za pomocą wydajnych narzędzi do modelowania informacji o budynku


Wydajne narzędzia BIM i CAD dla projektantów, inżynierów i wykonawców, w tym programy Revit, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk Forma i inne


Oparte na chmurze oprogramowanie do współtworzenia, współpracy i koordynacji projektowej dla zespołów architektonicznych, inżynieryjnych i budowlanych. Wersja „Pro” umożliwia współpracę w programach Revit, Civil 3D i AutoCAD Plant 3D niezależnie od czasu


Lepiej wykorzystaj możliwości oprogramowania BIM

Obraz budynku

WEBINARIUM

Poznaj podstawy BIM w programie Revit

Poznaj porady pozwalające uzyskać wysokiej jakości wizualizacje i modelowanie, a następnie zapoznaj się z najlepszymi praktykami w rzeczywistych scenariuszach.

 


Obraz oprogramowania do planowania na ekranie komputera

FILM

Przekształcaj propozycje w BIM i odwrotnie

Usprawnij proces projektowania, swobodnie przenosząc propozycje i elementy między programami Autodesk Forma i Revit.

 


Trzy osoby siedzące w pomieszczeniu — na środku widoczny jest ekran laptopa

samouczek

Przewodnik Szybki start programu Revit

Niezależnie od tego, czy jesteś nowym użytkownikiem, czy chcesz tylko odświeżyć podstawy, to najlepszy sposób na opanowanie programu Revit.

 


Więcej rozwiązań dla architektów

Budynek przy spokojnej ulicy

Zobacz wpływ na środowisko bardziej szczegółowo

Presja na budowanie w sposób przyjazny dla środowiska jest większa niż kiedykolwiek. Nasze oprogramowanie może pomóc wizualizować skutki różnych decyzji projektowych w czasie rzeczywistym i wyraźnie je dostrzegać. W czasach, gdy rośnie znaczenie projektów polegających na renowacji istniejących obiektów, taka możliwość jest niezwykle cenna.


Scena miejska z migoczącymi światłami

Połącz właściwe informacje z odpowiednimi osobami

Ujednolicone procesy w całej branży architektury, inżynierii i budownictwa umożliwiają płynny przepływ danych. Tworząc podstawy procesów wykorzystujących sztuczną inteligencję, takich jak projektowanie generatywne, można podejmować przemyślane decyzje i zwiększać wydajność.


Widok z góry: trzy osoby współpracujące nad projektem w programie Revit

Działaj produktywniej

Łącz zespoły, procesy i dane za pomocą wspólnego środowiska danych. Współtwórz projekty w czasie rzeczywistym, usprawnij koordynację między zespołami i uprość wymianę danych, tak aby wszyscy wiedzieli, co mają robić, i mogli pracować efektywnie.


Chcesz zacząć korzystać z technologii BIM?

Podaj swoje informacje kontaktowe, a specjalista ds. technologii Autodesk skontaktuje się z Tobą w celu omówienia aktualnej technologii i sposobu, w jaki możemy pomóc w udoskonaleniu procesów modelowania informacji o budynku (BIM).

Często zadawane pytania

Czym jest BIM dla architektów?

Technologia modelowania informacji o budynku (BIM) wspomaga architektów w całym procesie projektowania. Modelowanie w narzędziu do tworzenia BIM zapewnia połączenie modelu i dokumentacji oraz umożliwia architektom edycję budynku w widokach z poziomu fasad, przekrojów, widoków 3D i rzutów. Wystarczy raz wprowadzić zmiany w projekcie, a wszystkie informacje zostaną zaktualizowane jednocześnie. Dla architektów stosowanie technologii BIM oznacza zmniejszenie liczby błędów i poprawek w projektach, skrócenie całkowitego czasu projektowania, a tym samym poprawę jakości projektów. Uzyskuj więcej cennych spostrzeżeń już na wczesnych etapach procesu, aby spełniać wymagania klientów i realizować projekty z wyższą jakością i wydajnością.

Jakie korzyści zapewnia architektom technologia BIM?

Umożliwia podejmowanie lepszych decyzji projektowych na wczesnych etapach procesu dzięki narzędziom do wizualizacji, koordynacji, współpracy i analizy.

Jak architekci korzystają z technologii BIM?

Architekci używają modelowania informacji o budynku (BIM) w całym procesie projektowania, aby zwiększać jakość i przyspieszać procesy projektowe dzięki zintegrowanym procesom, modelowaniu, koordynacji wielobranżowej i dokumentacji budowy.

Jakie oprogramowanie BIM firmy Autodesk wspomaga pracę architektów?

Firma Autodesk oferuje wiele rozwiązań punktowych wspomagających pracę architektów.

  1. Revit: wielopłaszczyznowe narzędzie BIM używane głównie do tworzenia skoordynowanych i kompleksowych projektów architektonicznych opartych na modelach, jak również projektów instalacji MEP i inżynierii budowlanej.

  2. Forma: narzędzie do projektowania koncepcyjnego, które integruje się z procesami BIM, umożliwiając architektom tworzenie, analizowanie i udostępnianie koncepcji projektu na wczesnym etapie ich rozwoju oraz płynne przechodzenie do projektowania szczegółowego w programie Revit.

  3. AutoCAD: udostępnia narzędzia ułatwiające szybkie tworzenie rysunków i dokumentacji architektonicznej.

  4. Navisworks: oprogramowanie do weryfikacji projektów, które integruje się z procesami BIM, umożliwiając kompleksową analizę i kontrolę nad wynikami projektów poprzez integrację danych modeli i koordynację.

  5. Autodesk Docs: oparta na chmurze platforma usprawniająca współpracę i zwiększająca wydajność w projektach budowlanych poprzez ułatwianie koordynacji, budowy i zarządzania w cyklach rozwojowych projektów w ramach procesów BIM.

  6. InfraWorks: oprogramowanie ukierunkowane na projekty infrastrukturalne, które wspomaga procesy BIM dzięki narzędziom do tworzenia szczegółowych modeli 3D zawierających dane inżynierii wodno-lądowej.

Co jest lepsze: CAD czy BIM?

Od wymagań projektu zależy, czy „lepsze” będzie oprogramowanie CAD, czy BIM. Oprogramowanie CAD jest zazwyczaj preferowane w przypadku prostego kreślenia i projektowania 2D. Natomiast BIM jest zalecane w przypadku kompleksowego zarządzania złożonymi projektami z modelami 3D i zintegrowanymi danymi na potrzeby zwiększenia wydajności i usprawnienia współpracy.  W złożonych projektach wielobranżowych rozwiązania BIM często są uważane za lepsze niż CAD, ponieważ nie tylko ułatwiają modelowanie 3D, ale również integrują dane specyfikacji, harmonogramu, kosztów i zarządzania projektami. Dzięki temu proces podejmowania decyzji w całym cyklu rozwojowym budowy jest wydajniejszy oraz oparty na współpracy i pełniejszych informacjach.

Czy zestaw narzędzi AutoCAD jest oprogramowaniem BIM?

Programu AutoCAD można używać jako części procesu BIM. AutoCAD to przede wszystkim oprogramowanie do projektowania komputerowego (CAD) 2D i 3D, które służy do tworzenia rysunków szczegółowych i rysunków technicznych. Projektanci często inicjują proste układy projektu lub dwuwymiarowe szczegóły w programie AutoCAD, które można następnie zaimportować do bardziej kompleksowego modelu budynku, łącząc zalety kreślenia szczegółowego w programie AutoCAD z możliwościami inteligentnego modelowania w programie Revit.

Jak rozpocząć wdrażanie BIM w firmie architektonicznej?

  1. Szkolenia i edukacja: należy rozpocząć od poznania podstaw BIM za pomocą warsztatów, kursów lub platformy online, aby utworzyć solidne podstawy w zakresie koncepcji i narzędzi programowych BIM.

  2. Wybór oprogramowania: należy wybrać odpowiednie oprogramowanie BIM, uwzględniając specyficzne potrzeby firmy, i upewnić się, że są dostępne niezbędne komponenty sprzętowe i infrastrukturalne do obsługi wybranego oprogramowania. Autodesk zapewnia najlepsze w branży rozwiązania BIM, umożliwiając usprawnienie realizacji projektów przy niezrównanej wydajności.

  3. Opracowanie standardów i protokołów: należy ustanowić ogólnofirmowe standardy i protokoły BIM, w tym w zakresie zarządzania danymi i wytycznych dotyczących współpracy, aby zapewnić spójność i wydajność przy realizacji projektów.

  4. Projekt pilotażowy: zainicjowanie projektu pilotażowego pozwala wdrożyć procesy BIM w praktyce i umożliwić zespołowi zdobycie praktycznego doświadczenia oraz wprowadzić niezbędne dostosowania przed przeskalowaniem do większych projektów.

Jak można zmierzyć zwrot z inwestycji w technologię BIM?

Pomiar zwrotu z inwestycji w modelowanie informacji o budynku (BIM) obejmuje ocenę wymiernych i niematerialnych korzyści uzyskiwanych przy projektach na tle początkowych i bieżących inwestycji. Korzyści wymierne obejmują oszczędność czasu, zmniejszenie strat materiałów i zmniejszenie kosztów dzięki mniejszej liczbie błędów i poprawek. Natomiast korzyści niematerialne mogą obejmować lepszą współpracę i wyższą jakość projektów. Aby obliczyć zwrot z inwestycji, organizacje powinny szczegółowo śledzić wskaźniki projektu, takie jak czas oszczędzony w cyklu rozwojowym projektu, oszczędności wynikające z unikniętych błędów lub poprawek oraz potencjalne korzyści płynące z zadowolenia klientów i szans biznesowych wynikających z zastosowania technologii BIM.

Czy technologia BIM jest dobra dla małych firm?

Tak, technologia BIM może być korzystna dla małych firm architektonicznych, ponieważ usprawnia procesy projektowania, ulepsza współpracę oraz zapewnia lepsze funkcje wizualizacji i zarządzania projektami, nawet w przypadku projektów o niewielkich rozmiarach.

Pokaż więcej często zadawanych pytań