Twórz projekty generatywne w programie Revit — teraz dostępnym w AEC Collection. Dowiedz się więcej

PROJEKTOWANIE I BUDOWANIE Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII BIM

MODELOWANIE INFORMACJI O BUDYNKU

Modelowanie informacji o budynku (BIM) stanowi fundament transformacji cyfrowej w branżach architektonicznej, inżynieryjnej i budowlanej (AEC). Jako lider tej technologii firma Autodesk jest partnerem, dzięki któremu można stosować lepsze metody pracy i uzyskiwać lepsze rezultaty dla firmy i budowanego świata.

Co to jest technologia BIM?

Modelowanie informacji o budynku (BIM) to całościowy proces tworzenia informacji o budowanym zasobie i zarządzania nimi. Technologia BIM, oparta na inteligentnym modelu i dostępna na platformie w chmurze, integruje uporządkowane wielobranżowe dane, umożliwiając tworzenie szczegółowych reprezentacji cyfrowych zasobu na przestrzeni jego cyklu rozwojowego — od planowania przez projekt po budowę i eksploatację.

Jak w 12 wyjątkowych projektach wykorzystano technologię BIM

Zajrzyj za kulisy

Zgodnie z NBS National BIM Report 2019 „niemal dwie trzecie respondentów, którzy wdrożyli technologię BIM, przyznaje, że odnieśli sukces”. Aby dowiedzieć się więcej, przeprowadziliśmy szczegółową analizę wykorzystania procesów BIM przez naszych klientów do osiągania celów biznesowych, przeglądając ponad 500 projektów ostatnio zgłoszonych do nagród AEC Excellence Awards.

Programy BIM w Twojej branży

Dowiedz się, jak technologia BIM może pomóc w optymalizacji pracy i procesów w firmie.

 • Architektura i inżynieria budowlana

  Podejmuj trafniejsze decyzje, poprawiaj parametry użytkowe budynków i zwiększaj efektywność współpracy w całym cyklu życia projektu.

 • Projektowanie infrastruktury

  Używaj inteligentnych, połączonych procesów projektowych, aby zwiększać przewidywalność, produktywność i rentowność.

 • Konstrukcja

  Wprowadź technologie cyfrowe na plac budowy i połącz dane projektowe na wszystkich etapach prac: od projektu przez budowę po przekazanie do eksploatacji.

Przewodnik po Twoim pierwszym projekcie BIM

 • Projektowanie budynków

  Dowiedz się, jak automatyzować rutynowe czynności przy użyciu procesów BIM, aby rozwijać kreatywność.

 • Projektowanie infrastruktury

  Wykorzystaj bogaty zestaw narzędzi, aby sprawniej planować, projektować i realizować bardziej skalowalne i ekologiczne obiekty infrastruktury komunalnej.

 • Budownictwo

  Sprawdzaj wizualnie różne opcje realizacji projektu, lepiej kontroluj koszty i trafniej przewiduj wyniki prac.

Witamy klientów firmy ${RESELLERNAME}

Aby zapewnić sobie pomoc sprzedawcy, należy się zarejestrować

Wyrażam zgodę na to, aby firma Autodesk udostępniła firmie ${RESELLERNAME} moje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, co pozwoli jej zapewnić pomoc techniczną związaną z instalacją oraz wysyłać mi wiadomości marketingowe.  Rozumiem, że Sprzedawca będzie stroną odpowiedzialną za sposób wykorzystania tych danych i zarządzania nimi.

Adres e-mail jest wymagany Wprowadzony adres e-mail jest nieprawidłowy.

${RESELLERNAME}