Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

JAKIE SĄ ZALETY MODELU BIM?

Lepsza koordynacja projektów i współpraca ze wszystkimi uczestnikami prac, wydajne procesy projektowe, wizualizacje 3D, wyższa jakość realizacji — oto tylko niektóre z zalet używania procesów BIM.

Za zgodą firmy BNIM

Czym jest model BIM?

Modelowanie informacji o budynku (BIM) to proces rozpoczynający się od utworzenia inteligentnego modelu 3D. Umożliwia zarządzanie dokumentami, koordynowanie prac i wykonywanie symulacji w całym cyklu życia projektu — od planowania i projektowania poprzez budowę po eksploatację oraz konserwację.

Do czego używa się BIM?

Podejście BIM służy do projektowania i dokumentowania budynków i obiektów infrastruktury. W narzędziach BIM modeluje się każdy szczegół budynku. Opracowany model może służyć do wykonywania analiz, badania możliwych rozwiązań projektowych i tworzenia wizualizacji, dzięki którym wszyscy uczestnicy procesu będą mogli poznać wygląd budynku przed rozpoczęciem budowy. Następnie na podstawie modelu generowana jest dokumentacja projektowa budowy.

Na czym polega proces BIM?

Proces BIM ułatwia generowanie inteligentnych danych, które są dostępne w całym cyklu życia budynku lub obiektu infrastruktury.

 • PLANOWANIE

  Połącz informacje o obiektach i terenie oraz dane z narzędzi do rejestrowania rzeczywistości, aby generować modele kontekstowe istniejących obiektów i elementów terenu ułatwiające planowanie projektu.

 • PROJEKTOWANIE

  Na tym etapie przygotowuje się projekt koncepcyjny, analizy, detalowanie i dokumentację. W fazie wstępnej budowy dane BIM wspomagają tworzenie harmonogramów i planowanie logistyki.

 • BUDOWA

  W tej fazie rozpoczynają się prace budowlane oparte na specyfikacjach BIM. Specjaliści i wykonawcy budowlani mają dostęp do informacji o logistyce prac budowlanych, co pozwala optymalizować koordynację czasową i wydajność prac.

 • EKSPLOATACJA

  Dane BIM są przekazywane również do etapu eksploatacji i konserwacji gotowych obiektów. W późniejszych latach dane z modelu BIM mogą wspomagać opłacalną renowację, a ostatecznie również wydajną rozbiórkę.

Dlaczego model BIM jest ważny?

Według danych ONZ w 2050 r. będzie na świecie już 9,7 miliarda ludzi. Światowa branża architektury, inżynierii i budownictwa musi wypracować wydajniejsze i bardziej nowoczesne metody projektowania i budowania, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, a przy tym tworzyć przestrzenie bardziej wytrzymałe i inteligentne.

BIM nie tylko umożliwia zespołom projektowym i budowlanym efektywniejszą pracę, ale także pozwala im na rejestrowanie danych tworzonych podczas tego procesu z korzyścią dla działań operacyjnych i konserwacyjnych. Właśnie dlatego model BIM jest coraz częściej wdrażany we wszystkich zakątkach świata.

WYŚWIETL KRAJE, W KTÓRYCH STOSOWANY JEST MODEL BIM

Global BIM Mandates

Many countries have standards mandating that BIM is used on new building and infrastructure projects. These countries include: Brazil, Chile, Denmark, Finland, Norway, United Kingdom, South Korea, Singapore and Vietnam.

Image courtesy of [credit]

Używanie procesów BIM w poszczególnych branżach

Dowiedz się, jak metody BIM mogą pomóc w optymalizacji pracy i procesów w Twojej firmie.

 • Podejmuj trafniejsze decyzje, poprawiaj parametry użytkowe budynków i zwiększaj efektywność współpracy w całym cyklu życia projektu.

 • Używaj inteligentnych, połączonych procesów projektowych, aby poprawiać przewidywalność, produktywność i rentowność.

 • Wprowadź technologie cyfrowe na plac budowy i połącz dane projektowe na wszystkich etapach prac, od projektu przez budowę po przekazanie do eksploatacji.

Free BIM Resources

Building Design Guide

Learn how BIM workflows automate the ordinary and can help you unlock new levels of creativity and innovation.

INFRASTRUCTURE BIM TIPS

Get personalized BIM-ready tips for transportation, land development, and civil structures in just two steps.