Zreformuj zespoły dzięki cyfrowej realizacji projektów

Połącz ludzi, projekty i dane, aby spełniać zmieniające się standardy branżowe AEC i wspierać nowy system pracy hybrydowej z zastosowaniem cyfrowej realizacji projektów.

Czym jest cyfrowa realizacja projektów?

Cyfrowa realizacja projektów to interaktywny sposób pracy i kolejny etap na drodze ku transformacji cyfrowej. Łączy ludzi, dane i procesy w całym cyklu projektowym we wspólnym środowisku danych opartym na chmurze.

 

W ramach cyfrowej realizacji projektów dane interdyscyplinarne, takie jak dane modelowania informacji o budynku (BIM) i systemów informacji geograficznej (GIS), są integrowane w scentralizowanym źródle informacji. Każdy uczestnik projektu, niezależnie od lokalizacji, może uzyskiwać dostęp do projektów i współpracować z innymi w czasie rzeczywistym na różnych etapach, od planowania po projektowanie, zarządzanie projektem, zarządzanie budową i działalność operacyjną.

 

Scentralizowane źródło informacji otwiera drzwi do automatyzacji i procesów interdyscyplinarnych, które pozwolą zwiększyć dokładność prac, połączyć globalne zespoły i zaoszczędzić czas. Co najważniejsze, to podejście zostało przetestowane, sprawdzane i jest dostępne już dziś.

 

Połącz wszystkich uczestników projektu za pomocą scentralizowanego źródła informacji

W ramach cyfrowej realizacji projektów cały cykl projektowy jest uchwycony w interaktywnych modelach 3D i zintegrowanej dokumentacji, umożliwiając wszystkim użytkownikom uzyskanie przejrzystego obrazu stanu projektu. Zespoły z różnych dziedzin korzystają na każdym etapie z tych samych informacji.

Masz dość kosztownych błędów, poprawek i utraty danych?
Odkryj korzyści cyfrowej realizacji projektów

Połącz zespoły

Połącz zespoły i uczestników projektu, korzystając z funkcji współpracy w czasie rzeczywistym i wspólnego tworzenia modeli, aby usprawnić recenzowanie i realizację.

 

Zarządzaj ryzykiem projektu

Zaawansowane narzędzia do analizy zmian pozwalają na etapie projektowania zminimalizować liczbę błędów, które skutkują wprowadzaniem kosztownych i czasochłonnych zmian na dalszych etapach.

 

Standaryzuj dane i procesy

Uzyskaj pełną zgodność operacyjną przez wykorzystanie wspólnego obszaru roboczego zapewniającego spójność działania oraz wymianę danych między różnymi dziedzinami i realizację procesów zgodnie z ISO.

 

Metody cyfrowej realizacji projektów w praktyce

Często zadawane pytania dotyczące cyfrowej realizacji projektów

Czym jest cyfrowa realizacja projektów?

Cyfrowa realizacja projektów to sposób pracy, w którym miejscem obmyślania projektów, planowania, projektowania, budowy i eksploatacji jest interaktywna, wspólna przestrzeń w chmurze. Metoda ta umożliwia zintegrowanie danych interdyscyplinarnych, takich jak dane modelowania informacji o budynku (BIM) i systemu informacji geograficznej (GIS), z wielu aplikacji we wspólnym środowisku danych opartym na chmurze, tak aby mieli do nich dostęp wszyscy uczestnicy projektu, w tym właściciele, architekci, główni wykonawcy, inżynierowie i specjaliści. Dzięki połączeniu zespołów, procesów i informacji cyfrowa realizacja projektów może pomóc zwiększyć efektywność, zautomatyzować żmudne prace i poprawić jakość dostarczanych wyników.

Jaka jest różnica między zintegrowaną realizacją projektów a cyfrową realizacją projektów?

Zintegrowana realizacja projektu jest metodą wynikającą z umowy między właścicielem, głównym wykonawcą i projektantem, w ramach której wszyscy uczestnicy projektu zarządzają ryzykiem projektowym i budowlanym oraz akceptują je jako zespół. Zintegrowana realizacja projektu oznacza integrację zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu.

 

Cyfrowa realizacja projektów to sposób na wspólną pracę. Łączy ona dane w całym cyklu projektowym we wspólnym, opartym na chmurze środowisku danych, w którym wszyscy uczestnicy projektu mogą współpracować ze sobą w czasie rzeczywistym. Cyfrowa realizacja projektów może być wykorzystywana do wspierania zintegrowanej realizacji projektów, ale metodologia cyfrowej realizacji projektów wykracza poza umowny charakter zintegrowanej realizacji projektów.

Czy cyfrowa realizacja projektów może być wykorzystywana do różnych metod realizacji projektów?

Cyfrową realizację projektów można wdrożyć praktycznie w każdym procesie projektowania, projekcie inżynierskim lub budowlanym z wykorzystaniem różnych metod realizacji projektu. Po zrealizowaniu projektu modele 3D i dokumentację można użyć do usprawnienia konserwacji i eksploatacji zasobów.

 

Narzędzia do cyfrowej realizacji projektów nie mają charakteru nakazowego, zapewniają one dużą elastyczność. Można zdefiniować własne procesy, sposób integracji danych i dokumentację, aby dopasować je do wymagań poszczególnych projektów i umów.

Jaka jest różnica między zintegrowaną realizacją projektów a realizacją typu projektowanie i budowa?

Zintegrowana realizacja projektów i realizacja typu projektowanie i budowa mają formę ustaleń umownych, które definiują odpowiedzialność za realizację projektu i zarządzanie ryzykiem. W przypadku realizacji typu projektowanie i budowa właściciel wykonuje jedną umowę z udziałem jednego podmiotu zajmującego się projektowaniem i budową. Budowniczy projektant bierze na siebie odpowiedzialność za spełnienie wymagań umowy, w tym za wykrywanie niespójności między wymaganiami normatywnymi a standardami wykonania oraz za ich zgłaszanie właścicielowi i innym uczestnikom projektu.

 

W ramach zintegrowanej realizacji projektu właściciel, architekt i główny wykonawca zawierają ze sobą jedną umowę, która określa podział odpowiedzialności między wszystkich uczestników projektu. Przez zdefiniowanie umowy przed rozpoczęciem projektu wszyscy wykonawcy, podwykonawcy i specjaliści branżowi od samego początku mają kontakt z właścicielem. Wiele umów na zintegrowaną realizację projektów obejmuje mechanizmy mające motywować zespoły projektowe i budowlane do wspierania współpracy, skoordynowania celów i oszczędnego zarządzania budową.

 

Cyfrowa realizacja projektów może wspomagać w elastyczny sposób metody zintegrowanej realizacji projektów, realizacji typu projektowanie i budowa oraz innego rodzaju metody.

Jakie są korzyści zintegrowanej realizacji projektu w porównaniu z tradycyjnymi metodami wykonawstwa?

W ramach tradycyjnej realizacji projektów zazwyczaj dziedziny i zadania są odizolowane i odzwierciedlone w postaci odrębnych danych. Architekci pracują w swoich aplikacjach, a inżynierowie w swoich. Informacje docierają falami do budowniczych i specjalistów branżowych, którzy realizują plany. Błędy przeoczone podczas planowania ujawniają się na budowie i powodują wstrzymanie prac, co z kolei prowadzi do kaskadowego wystawiania zleceń zmian i przeprojektowywania. Recenzowanie, zatwierdzanie i zarządzanie dokumentami również odbywa się oddzielnie.

 

W porównaniu z tradycyjnymi metodami realizacji projektów zintegrowana realizacja projektów pozwala na znacznie lepszą współpracę i jest efektywniejsza. Metoda ta zapewnia wspólną definicję powodzenia projektu wszystkim jego uczestnikom i przyjęcie jednakowego podejścia do ryzyka i zysków oraz umożliwia zespołom projektowym pracę równoległą zamiast sekwencyjnej.

Które produkty i oprogramowanie Autodesk obsługują cyfrową realizację projektów?

Podstawowym narzędziem do cyfrowej realizacji projektów jest program Autodesk BIM Collaborate Pro, który działa na platformie Autodesk Construction Cloud. Wspólnie te dwa narzędzia pozwalają połączyć całą gamę aplikacji Autodesk dla architektury, inżynierii i budownictwa oraz do modelowania w zintegrowane, interaktywne środowisko.

 

Oto niektóre z narzędzi Autodesk, które mogą być używane do cyfrowej realizacji projektów:

 

Które rozwiązanie do realizacji projektów jest odpowiednie dla mojej organizacji?

Istnieje wiele sposobów zarządzania projektami AEC, zaczynając od arkuszy kalkulacyjnych, poczty e-mail i dysków współdzielonych, a kończąc na usługach w chmurze, takich jak Autodesk BIM Collaborate Pro, które pozwalają zintegrować dane z aplikacji AEC, systemów zarządzania dokumentami i harmonogramów w jednym środowisku chmurowym. W porównaniu zalet i wad pomoże artykuł Które rozwiązanie do współpracy w zakresie AEC jest dla Ciebie odpowiednie?

Czym różnią się rozwiązania Autodesk BIM Collaborate Pro i Autodesk Construction Cloud?

Autodesk Construction Cloud to wszechstronna platforma cyfrowej realizacji projektów, łącząca wiele modułów projektowych i budowlanych w zintegrowane rozwiązanie. Zapewnia scentralizowane źródło informacji zawierające wszystkie dane i usprawnia procesy, umożliwiając współpracę w całym cyklu projektowym. Platforma ta zawiera rozwiązania do zarządzania projektami i projektowaniem, planowania budowy, zarządzania w terenie, zarządzania kosztami i nie tylko.

 

Autodesk BIM Collaborate Pro to oparta na chmurze oferta, która koncentruje się przede wszystkim na współpracy i koordynacji procesów modelowania informacji o budynku (BIM). BIM Collaborate Pro to pakiet modułów dostępnych na platformie Autodesk Construction Cloud. Moduły te obejmują usługę Docs, funkcje współpracy przy projektowaniu i koordynacji modeli. BIM Collaborate Pro umożliwia uczestnikom projektu udostępnianie danych w czasie rzeczywistym w scentralizowanym źródle informacji i pozwala ograniczyć liczbę błędów i poprawek. Zapewnia, że wszyscy pracują na najnowszych danych. BIM Collaborate Pro to rozwiązanie do cyfrowej realizacji projektów, które usprawnia współpracę i zapewnia terminowość prac.

 

Podsumowując: Autodesk Construction Cloud jest wszechstronnym rozwiązaniem do projektowania i budowy obejmującym cały cykl projektowy, a BIM Collaborate Pro koncentruje się głównie na współpracy i koordynacji w zakresie BIM.

Zobacz więcej FAQ

Chcesz sprawdzić, czy nasze rozwiązanie do cyfrowej realizacji projektów jest odpowiednie dla Ciebie?

Podaj swoje informacje kontaktowe, a specjalista ds. technologii Autodesk skontaktuje się z Tobą w celu omówienia aktualnej technologii i sposobu, w jaki możemy pomóc w przyspieszeniu wdrażania procesów cyfrowej realizacji projektów.