Zarządzanie cyklem życia produktu (PLM)

Zarządzanie danymi i procesami dostosowane do potrzeb firmy

Zyskaj przewagę dzięki połączeniu osób, procesów i danych. Zwiększ dynamikę rozwoju, zmniejsz liczbę procesów niewnoszących wartości dodanej oraz popraw jakość dzięki oprogramowaniu Autodesk PLM.

Wyobraź sobie, że ciągle skracasz harmonogram o 10 dni roboczych

Każdego dnia producenci korzystają z wielu systemów CAD, na różnych etapach od tworzenia koncepcji do realizacji, narażając się na ryzyko pomyłek, utraty danych i opóźnień. Autodesk PLM zapewnia integrację z wieloma programami CAD, dzięki czemu zespoły pracują w znanych im narzędziach i efektywnie współpracują z innymi zespołami w organizacji oraz z dostawcami pomimo stosowania różnych typów plików.

Przeczytaj, jak liderzy branży wykorzystują oprogramowanie PLM do usuwania barier we współpracy przy rozwoju produktów, przyspieszania procesów, podnoszenia efektywności i dynamicznego dostosowywania zużycia energii.

Zapewnij wszystkim pracę w centralnym źródle danych

Usprawnij procesy

Przyspiesz rozwój produktów dzięki scentralizowanemu, zintegrowanemu z programami CAD rozwiązaniu PDM (angielski) i automatyzacji procesów pozwalającej poświęcać więcej czasu na wykonywanie istotnych zadań.

Stymuluj dynamiczne podejmowanie decyzji

Znacznie usprawnij współpracę, podejmuj lepsze decyzje na wczesnych etapach procesu oraz śledź koszty i zużycie materiałów dzięki funkcji udostępniania danych w całym systemie w czasie rzeczywistym.

Połącz łańcuch dostaw

Usprawnij współpracę w łańcuchu dostaw i skróć czas reakcji dzięki lepszemu wglądowi w zamówienia i ich odpowiedniej kontroli oraz oznaczaniu i komentowaniu w czasie rzeczywistym.

Skróć czas wprowadzania produktów na rynek

Dostosowuj działalność, od tworzenia koncepcji po produkcję, do zmieniającego się rynku w czasie rzeczywistym dzięki większej innowacyjności, zmniejszeniu liczby cykli iteracji i niższym kosztom.

Jak liderzy branży mogą skrócić czas wprowadzania produktów
na rynek dzięki rozwiązaniu Autodesk PLM

Efektywnie zarządzaj najważniejszymi procesami dzięki oprogramowaniu PLM

Zarządzanie danymi produktów (PDM)

Scentralizuj dane i procesy związane z produktem. Skróć czas poświęcany na nieistotne zadania, zwiększ dynamikę rozwoju produktów i usprawnij współpracę, przenosząc wszystkie dane projektowe w jedno miejsce.

Zarządzanie zestawieniami komponentów (BOM)

Dokumentuj, śledź i recenzuj wszystkie komponenty produktu, przygotowuj je do produkcji i zachowuj integralność danych w całym cyklu życia produktu dzięki efektywnemu zarządzaniu zestawieniami komponentów.

Zarządzanie zmianami

Wymuś kontrolę nad zmianami w projektach, elementach i dokumentacji podczas wielu etapów cyklu życia produktu. Ułatw poszczególnym działom wydajne automatyzowanie i dokumentowanie zmian w celu zapewnienia ich widoczności z możliwością śledzenia w całej firmie.

 

Rozwijanie nowych produktów (NPI/NPD)

Konfiguruj szablony projektów oraz standaryzuj zadania, materiały przedstawiane do odbioru i kluczowe etapy rozdzielające poszczególne fazy według linii produktów, jednostek biznesowych lub zespołów produktowych. Szybciej przechodź od koncepcji do produkcji.

 

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Utrzymuj nieprzerwany kontakt z globalnym łańcuchem dostaw dzięki ciągłemu dostępowi z dowolnego miejsca do informacji niezbędnych w rozbudowanej organizacji do składania ofert, obsługi zaopatrzenia i zarządzania dostawcami.

 

Zarządzanie jakością

Zautomatyzuj procesy zarządzania jakością, śledź i dokumentuj zmiany oraz analizuj wskaźniki jakości, aby zapobiegać problemom. Ogranicz wady i niezgodności. Popraw jakość i niezawodność produktów.

 

Oprogramowanie do zarządzania cyklem życia produktu, które łączy użytkowników, procesy i dane w organizacji.


Wyprzedzaj trendy zarządzania cyklem życia produktu

WEBINARIA

Webinaria na temat zarządzania cyklem życia produktu

Poznaj porady i wskazówki ekspertów Autodesk oraz wzorce postępowania dotyczące zarządzania cyklem życia produktu. Przejrzyj obszerną bibliotekę webinariów na temat zarządzania cyklem życia produktu, aby się dowiedzieć, jak usprawnić współpracę, zwiększyć dynamikę działania i poprawić jakość produktów dzięki oprogramowaniu Autodesk PLM.

 


Raport z analizy cyklu życia

Zwiększ wydajność, uprość współpracę

Wiele czynników skłania producentów do analizowania nowych metod zarządzania danymi i realizacji procesów rozwoju produktów. Dowiedz się, dlaczego branża odrzuca tradycyjne metody i wprowadza oprogramowanie PLM, aby szybciej finalizować projekty.

 


Komentarz CIMdata

PLM nie musi być złożonym procesem

Nowoczesne firmy wymagają strategicznego podejścia, które umożliwi im rozpoczęcie działania na małą skalę, a potem odpowiednie rozszerzanie środowiska PLM. Przeczytaj porady ekspertów CIMdata ds. transformacji cyfrowych dotyczące zasadności wprowadzenia rozwiązania do połączonego rozwoju produktów, które można rozszerzać wraz z rozrastaniem się firmy.

 


Zacznij szybko i łatwo rozszerzaj zakres działania dzięki oprogramowaniu
Autodesk PLM

Możesz łatwo zacząć korzystać z oprogramowania Autodesk PLM. Skontaktuj się z zespołem obsługi klienta, aby się dowiedzieć, jak modułowe procesy i konfigurowalne gotowe procedury zapewniają elastyczność wdrażania potrzebnych produktów w odpowiednim czasie.

Często zadawane pytania na temat zarządzania cyklem życia produktu (PLM)

Co oznacza PLM?

Skrót PLM oznacza zarządzanie cyklem życia produktu. Zarządzanie cyklem życia produktu umożliwia współpracę w skali całego przedsiębiorstwa wszystkich zaangażowanych w nie osób — od inżynierii i łańcucha dostaw po kontrolę jakości i produkcję. Gdy wszyscy pracują w jednym, centralnym źródle danych, mogą szybciej wprowadzać lepsze produkty na rynek.

Czym jest oprogramowanie PLM?

Oprogramowanie PLM to rozwiązanie, które umożliwia zarządzanie danymi i procesami w całym cyklu życia produktu, od wstępnej koncepcji po rozwój, produkcję i serwis, aż do wycofania produktu. Oprogramowanie PLM pozwala scentralizować i zautomatyzować procesy oraz umożliwia współpracę interdyscyplinarną wszystkich uczestników projektu. Oprogramowanie PLM udostępnia takie funkcje, jak wprowadzanie nowych produktów (NPI), zarządzanie zestawieniami komponentów (angielski), zmianami, dostawcami i jakością. 

 

Jakie są zalety oprogramowania PLM?

Oprogramowanie PLM do zarządzania danymi i procesami zapewnia producentom większą dynamikę i odporność na zagrożenia w obliczu ciągle zmieniających się warunków, w których tworzone są coraz bardziej złożone produkty, klienci stawiają coraz wyższe wymagania, globalny rynek jest coraz trudniejszy i zaostrza się konkurencja. Rozwiązanie PLM pozwala oszczędzać czas i zasoby w całym przedsiębiorstwie, umożliwiając szybsze reagowanie na szanse rozwoju i rozwiązywanie problemów dzięki większej innowacyjności oraz zdolności adaptacyjnej.  

 

Oprogramowanie PLM umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym w ramach całej organizacji, jak również z partnerami zewnętrznymi, takimi jak dostawcy, wykonawcy i klienci. PLM pozwala połączyć wszystkich uczestników projektu i przedstawicieli różnych działów, a w ten sposób połączyć także dane dotyczące projektowania produktów, inżynierii, produkcji i jakości. Łącząc ludzi, procesy i dane w centralnym systemie, oprogramowanie PLM pomaga organizacjom usprawnić współpracę, zwiększyć dynamikę rozwoju produktów i łańcuchów dostaw, skrócić czas przeznaczany na procesy niewnoszące wartości dodanej, poprawić jakość produktów i przyspieszyć ich wprowadzanie na rynek.

Dlaczego zarządzanie cyklem życia produktu jest ważne?

W większości firm poszczególne dziedziny są odizolowane. Informacje o produkcie mogą się znajdować w różnych działach, na dyskach sieciowych i w poszczególnych komputerach. Różne procesy obejmujące osoby i informacje z wielu dziedzin są niespójne. Informacje o produkcie są trudne do znalezienia i często nieaktualne. Powoduje to błędy, opóźnienia i nieefektywne działanie. Zarządzanie cyklem życia produktu jest ważne, ponieważ pomaga w wyeliminowaniu odizolowanych grup dzięki centralizacji danych i automatyzacji procesów, które efektywnie łączą ludzi, procedury i informacje o produktach z całego przedsiębiorstwa.  


Zarządzanie cyklem życia produktu znacznie usprawnia tworzenie, opracowywanie, obsługę i rozwój produktów oraz usług przez firmy. Oprogramowanie PLM pozwala ograniczyć błędy i ułatwia wszystkim dostęp do aktualnych, dokładnych informacji oraz pracę z ich użyciem w dowolnym miejscu i czasie. PLM eliminuje bariery związane ze współpracą oraz zwiększa efektywność i dynamikę działania.  


Oprogramowanie PLM udostępnia również tablice narzędzi ze wskaźnikami KPI, które pozwalają ograniczyć czas przeznaczany na ręczną koordynację zadań, raportowanie i audyty projektu. Korzystanie z oprogramowania PLM pomaga również poprawić jakość produktu przez udostępnianie inżynierom danych dotyczących parametrów produktu i zapewnienie możliwości śledzenia zmian w zamkniętej pętli i wprowadzania ulepszeń na wczesnych etapach cyklu projektowania. To jedynie kilka przykładów wskazujących, dlaczego ważne jest zarządzanie cyklem życia produktu. Firmy o dowolnej wielkości, z różnych branż i regionów czerpią korzyści z używania oprogramowania PLM.   

Jakie branże lub sektory korzystają z PLM?

Zarządzanie cyklem życia produktu jest stosowane przez niezależnych producentów i przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw zaangażowane w rozwój takich produktów i sprzętu jak maszyny przemysłowe, produkty konsumenckie (angielski), produkty i wyroby budowlane , produkty motoryzacyjne i transportowe (angielski), urządzenia elektroniczne i urządzenia medyczne.  

Jakie są najważniejsze komponenty lub funkcje PLM?

Oprogramowanie Autodesk PLM zapewnia elastyczność umożliwiającą rozpoczęcie działalności już dziś i rozwijanie jej w przyszłości dzięki zarządzaniu danymi i procesami dostosowanemu do potrzeb firmy. Zarządzanie danymi (angielski) zintegrowane z systemami CAD pozwala wszystkim użytkownikom pracować w znanych narzędziach projektowych dzięki wtyczkom do najczęściej używanych systemów. Zarządzanie procesami umożliwia ich standaryzację na potrzeby współpracy przy projektowaniu i recenzowania projektów, tworzenia zestawień komponentów, wprowadzania zmian, kontroli jakości, wprowadzania nowych produktów, współpracy z dostawcami i nie tylko.  

 

Oprogramowanie Autodesk PLM pomaga w standaryzacji procesów biznesowych. Jest ono dostarczane wraz z podstawowymi aplikacjami PLM i dziesiątkami specjalistycznych procesów bez dodatkowych kosztów.  Są to gotowe procesy robocze, które możesz dostosować do potrzeb firmy, zamiast zaczynać od podstaw. Wprowadzaj potrzebne funkcje wtedy, gdy ich potrzebujesz. Autodesk PLM to centralne źródło informacji, które umożliwia zarządzanie wszystkimi danymi i procesami. Dzięki otwartemu interfejsowi API można łatwo zintegrować go z innymi systemami biznesowymi, takimi jak ERP i CRM, co pozwala na jeszcze lepsze wykorzystanie danych.  

Co można osiągnąć dzięki zarządzaniu cyklem życia produktu?

Zarządzanie cyklem życia produktu pomaga zarządzać wieloma zmiennymi elementami tego cyklu, w tym następującymi funkcjami:

  • Zarządzanie danymi produktów (PDM) (angielski), które pozwala ulepszyć współpracę i rozszerzyć ponowne wykorzystanie projektów, śledzić wersje, ograniczyć błędy i zwiększyć produktywność dzięki scentralizowanemu zarządzaniu wszystkimi danymi dotyczącymi produktów.
  • Zestawienie komponentów (BOM) (angielski), które umożliwia centralne zarządzanie uporządkowanymi zestawieniami komponentów produktów oraz udostępnianie ich w całej firmie, aby na każdym etapie cyklu życia produktu wszyscy uczestnicy projektu pracowali na najbardziej aktualnych i dokładnych danych.
  • Rozwijanie nowych produktów, które pozwala konfigurować szablony projektów oraz standaryzować zadania, materiały przedstawiane do odbioru i kluczowe etapy rozdzielające poszczególne fazy według linii produktów, jednostek biznesowych, zespołów produktowych lub innych kryteriów.
  • Zarządzanie zmianami, które umożliwia uzyskanie jasnego obrazu informacji niezbędnych do przesyłania, śledzenia i zatwierdzania żądań oraz zleceń zmian.
  • Zarządzanie jakością, które pozwala zautomatyzować procesy kontroli jakości, śledzić i dokumentować zmiany oraz analizować wskaźniki jakości, aby zapobiegać problemom.
  • Współpraca z dostawcami, która pozwala utrzymać nieprzerwany kontakt z globalnym łańcuchem dostaw dzięki ciągłemu dostępowi z dowolnego miejsca do informacji niezbędnych w rozbudowanej organizacji do składania ofert, obsługi zaopatrzenia i zarządzania dostawcami.

Jaka jest różnica między zarządzaniem danymi produktów (PDM) a zarządzaniem cyklem życia produktu (PLM)?

Podstawą rozwiązania PLM jest PDM (angielski), czyli scentralizowane zarządzanie danymi w plikach wszelkiego typu oraz różnorodnymi informacjami związanymi z produktem. Integracja PDM z systemami CAD ułatwia egzekwowanie standardów organizacyjnych w zakresie tworzenia, recenzowania i udostępniania danych oraz standardów branżowych. W fazie projektowania i inżynierii cyklu życia produktu oprogramowanie PDM pozwala śledzić zmiany, ograniczyć błędy oraz zwiększyć ponowne wykorzystanie projektów i poprawić współpracę.  

 

Co z innymi działami poza inżynierią i innymi procesami biznesowymi, które wykorzystują dane produktów? PLM zapewnia procesy, które umożliwiają dostęp do danych w całym przedsiębiorstwie i współpracę wszystkich osób zaangażowanych w cykl życia produktu — od inżynierii przez łańcuch dostaw po zarządzanie jakością i produkcję. Oprogramowanie Autodesk PLM łączy funkcje PDM i PLM, zapewniając efektywne zarządzanie danymi produktów i procesami w całym cyklu życia produktu.  

W jaki sposób oprogramowanie PLM wspiera rozwój produktów i innowacje?

Producenci muszą wykazać się większą innowacyjnością i odpornością na zagrożenia. Odczuwają oni ciągłą presję na zmiany wywoływaną przez czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, takie jak oczekiwania klientów, warunki rynkowe, problemy związane z łańcuchem dostaw i konkurencja.

 

Aby sprostać tym trudnościom, producenci przekształcają swoją działalność, sięgając po rozwiązania cyfrowe. Zmieniają przestarzałe metody rozwoju produktów, wykorzystując rozwiązania technologiczne, które zmniejszają marnotrawstwo i pozwalają przeznaczyć więcej czasu i zasobów na innowacje. PLM to kluczowe rozwiązanie technologiczne, umożliwiające transformację cyfrową oraz zapewniające większą wydajność i efektywność zarządzania danymi i procesami w porównaniu z ręcznym wykonywaniem zadań i odrębnymi systemami.  

 

PLM łączy ludzi, procesy i dane w całym przedsiębiorstwie i pozwala utworzyć środowisko współpracy dla wszystkich osób zaangażowanych w cykl życia produktu, w tym dostawców, partnerów i klientów. Dzięki temu producenci mogą poświęcać więcej czasu na innowacyjne sposoby pracy, jednocześnie zmniejszając koszty rozwoju i skracając czas cykli. W ten sposób mogą się skoncentrować na szybszym wprowadzaniu na rynek bardziej konkurencyjnych produktów i wykorzystywać więcej możliwości rozwoju.  

W jaki sposób oprogramowanie PLM pomaga we współpracy i komunikacji między różnymi zespołami oraz działami?

Oprogramowanie PLM zapewnia wszystkim użytkownikom dostęp do właściwych danych w scentralizowanym systemie w odpowiednim czasie, co pomaga zmniejszyć liczbę błędów i zwiększyć produktywność w całej organizacji. Zespoły mogą współpracować ze sobą w ramach różnych działów, oddziałów i regionów. Organizacja może kontrolować, do jakich danych użytkownicy uzyskują dostęp z uprawnieniami do odczytu i edycji na podstawie ich ról i projektów. Kontrola wersji zapewnia, że wszyscy zawsze korzystają z właściwej wersji, minimalizując tym samym ryzyko błędów i poprawek na dalszych etapach. Zarządzanie zmianami z możliwością śledzenia żądań i zleceń zmian odbywa się w czasie rzeczywistym.

W jaki sposób PLM wspiera zarządzanie łańcuchem dostaw i współpracę z dostawcami?

Oprogramowanie PLM zapewnia wszystkim uczestnikom projektu dostęp w miarę potrzeb do aktualnych informacji o dostawcach, w tym o zatwierdzonych firmach, dostarczanych przez nich towarach, cenach, danych kontaktowych, historycznych ścieżkach testów i nie tylko. Pozwala to zapobiec korzystaniu z usług niewłaściwych dostawców, którzy mieli wcześniejsze problemy z jakością lub nie działają zgodnie ze standardami branżowymi i obowiązującymi przepisami. W systemie PLM powiadomienia o recenzowaniu przez dostawców są zautomatyzowane i można śledzić stan zatwierdzenia w czasie rzeczywistym.

 

Dzięki PLM współpraca z dostawcami jest łatwiejsza. Zamiast nieustannej wymiany wiadomości e-mail lub informacji za pomocą udostępnionych dysków, na których dane mogą się zdezaktualizować lub zostać utracone, system PLM pozwala wykorzystać scentralizowane dane i procesy. Dostawcy mogą uzyskać dostęp do rysunków i modeli wizualizacji 3D oraz bezproblemowo uczestniczyć w procesie zapytań ofertowych. Można również udostępniać możliwość oznaczania i komentowania w czasie rzeczywistym podczas współpracy przy projektowaniu, aby zapewnić bardziej efektywną i wydajną komunikację. PLM pomaga dostawcom skrócić czas realizacji dostaw i poprawia precyzję oraz jakość dostarczanych produktów zgodnie z postawionymi wymaganiami.

Pokaż więcej często zadawanych pytań