Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Rozwiązania do zarządzania cyklem życia produktu

Zestawienie komponentów (BOM)

Tworzenie lepszych produktów zaczyna się od lepszego zarządzania zestawieniami komponentów.

Obraz za zgodą ASKA Corporation, Japonia

Czym jest zestawienie komponentów (BOM)?

Zestawienie komponentów to wykaz elementów składających się na produkt. Informacje podane w zestawieniu komponentów to między innymi numery i ilości elementów, opisy części, etap cyklu życia i inne właściwości. Zarządzanie zestawieniami komponentów usprawnia dokumentowanie, śledzenie i sprawdzanie każdego komponentu produktu, przygotowywanie produktu do wytwarzania i znacznie więcej.

Zestawienia komponentów są zbyt ważne, by ryzykować pozostawienie w nich błędów

Wizualizuj i udostępniaj aktualne zestawienia komponentów oraz zarządzaj nimi w całej organizacji.

Szczegółowe i ustrukturyzowane zestawienia komponentów

Konfiguruj ustrukturyzowane zestawienia komponentów wraz z elementami i zarządzaj nimi w scentralizowanym systemie, który umożliwia uprawnionym użytkownikom uzyskiwanie dostępu do potrzebnych informacji w każdej chwili. Dopilnuj, aby informacje o częściach składowych i zespołach były łatwe w nawigowaniu i zrozumiałe. Stosuj kontrolę wersji, aby wszyscy zawsze korzystali z właściwej wersji, minimalizując tym samym ryzyko błędów i poprawek na dalszych etapach.

Konfigurowalne widoki kontekstowe zestawień komponentów

Łatwo definiuj wiele konfigurowalnych widoków zestawień komponentów, aby każdy pracownik otrzymywał kontekstowe informacje o produkcie odpowiadające jego potrzebom. Dostarczaj informacje o produktach w czasie rzeczywistym uczestnikom projektów z całej organizacji, aby wspomagać podejmowanie decyzji i przyspieszać realizację procesów. Uwzględniaj dostawców i klientów w specjalistycznych procesach z wykorzystaniem kontroli dostępu.

Twórz i udostępniaj inżynieryjne zestawienia komponentów

Zamiast ręcznie zarządzać arkuszami kalkulacyjnymi, twórz inżynieryjne zestawienia komponentów w tej samej aplikacji PDM, której używasz do zarządzania danymi projektowymi. Dzięki temu zestawienia będą zawsze zgodne z najnowszymi danymi projektowymi i rozwojowymi produktów. Tak utworzone zestawienie komponentów można udostępniać kolejnym uczestnikom procesu, takim jak działy zamówień, produkcji, kontroli jakości i serwisu, aby wszyscy dysponowali kompletną definicją produktu, a dzięki temu mogli poprawiać parametry produktu i wyniki biznesowe.

Zarządzanie zestawieniami komponentów w rozwiązaniu PLM

Zarządzanie plikami

Przesłane pliki i dokumenty związane z produktem są załączane do elementów i zestawień komponentów, dzięki czemu zawsze używane są prawidłowe specyfikacje, procedury i rysunki.

Wyszukiwanie i nawigacja

Szybka i intuicyjna wyszukiwarka w połączeniu z funkcją wskazywania miejsc wykorzystania pomaga szybko znajdować potrzebne informacje o produkcie. Dzięki temu można dokładnie sprawdzić produkty wyprodukowane lub dostarczone w określonym dniu.

Porównywanie zestawień komponentów

Łatwo porównuj zestawienia komponentów z różnych wersji i konfiguracji. Szybko identyfikuj zmiany wprowadzone w nowej wersji produktu. Analizuj wcześniejsze iteracje produktu w celu mierzenia poziomu zgodności.

Webinarium: Lepsze zarządzanie zestawieniami komponentów dzięki zarządzaniu cyklem życia produktu

Podczas tego webinarium dowiesz się, jak wykorzystywać zarządzanie cyklem życia produktu do konfigurowania aktualnych zestawień komponentów, zarządzania nimi i udostępniania ich w całej organizacji oraz do interaktywnego porównywania zestawień komponentów i identyfikowania wyróżnionych wizualnie zmian. Zobaczysz również, jak usprawniać współpracę poprzez dołączanie dostawców i klientów do określonych procesów, zarządzać kwalifikacją dostawców i zatwierdzonymi częściami od dostawców (AML/AVL), udostępniać działowi produkcji rysunki wraz z metadanymi i znacznie więcej.

Odkryj zarządzanie cyklem życia produktu

Wykonaj ocenę biznesową PLM, aby odkryć dodatkowe korzyści z zarządzania cyklem życia produktu.

Zacznij korzystać z zarządzania cyklem życia produktu

Dziękujemy za zainteresowanie. 

Wypełnij formularz, aby porozmawiać z ekspertem produktowym o tym, jak zacząć korzystać z zarządzania cyklem życia produktu.