Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Rozwiązania do zarządzania cyklem życia produktu

Zarządzanie zmianami

W życiu pewne są tylko zmiany. Zarządzaj nimi skuteczniej, korzystając z rozwiązań PLM.

Obraz za zgodą ASKA Corporation, Japonia

Na czym polega zarządzanie zmianami?

Zarządzanie zmianami to sposób na zapewnienie kontroli nad zmianami w projektach, pozycjach i rekordach na przestrzeni licznych faz cyklu życia produktu — od rozwoju i produkcji, po wycofanie z eksploatacji. Zarządzanie cyklem życia produktu dostarcza procesy zarządzania zmianami ułatwiające działom wydajne automatyzowanie i dokumentowanie zmian w celu zapewnienia ich widoczności z możliwością śledzenia w całej firmie.

Przejmij kontrolę nad zmianami dzięki zarządzaniu cyklem życia produktu

Konfigurowalne procesy obsługi zmian w czasie rzeczywistym

Łatwo konfiguruj formalne i przyspieszone procesy pod kątem potrzeb organizacji. Interfejs graficzny umożliwia zespołom śledzenie w czasie rzeczywistym postępów wprowadzania zmian przechodzących przez kolejne stany procesu. Wizualne środowisko współpracy umożliwia definiowanie, przeglądanie, zatwierdzanie i wdrażanie zmian w różnych procesach, takich jak:

 • standardowe żądania i zlecenia zmian inżynieryjnych,
 • przeglądy projektów w celu śledzenia poprawek i dopilnowania terminowej realizacji,
 • zlecenia zmian w dokumentach w celu egzekwowania standardów oraz rozpowszechniania zmian w dokumentach i zarządzania nimi,
 • wnioski o tymczasowe odstępstwa lub unieważnienia,
 • zgłoszenia problemów w celu wykrywania błędów i nieudanych testów oraz identyfikowania przyczyn pierwotnych.

Zarządzanie zmianami z pełnym śledzeniem postępów

W scentralizowanym systemie wszystkie żądania i zlecenia zmian inżynieryjnych i produkcyjnych można przez cały czas w pełni śledzić. Każda upoważniona osoba w organizacji może uzyskiwać dostęp do historycznych informacji o zmianach, aby sprawdzać, kogo zmiany dotyczyły i kiedy, które elementy zostały zmodyfikowane i jakie wprowadzono uwagi.

 • Zarządzaj procesami zmian z jednego miejsca, aby uniknąć niepowiązanych prac i utraty informacji.
 • Używaj procesów systemowo przystosowanych do kontroli dzięki zastosowaniu podpisów elektronicznych.
 • Śledź zgodność procesów z przepisami, w tym RoHS, REACH i ISO 9000.

Powiadomienia o zmianach i zawsze aktualna lista zadań do wykonania

Wszystkie osoby uczestniczące w danym etapie procesu wprowadzania zmiany są automatycznie powiadamiane o jego zakończeniu.

 • Działania wymagane od każdej osoby są zestawione na liście zadań do wykonania.
 • Wysyłane są przypomnienia ze szczegółowymi informacjami o wymaganych działaniach.
 • Bogate w elementy graficzne tablice narzędzi zapewniają wgląd w postępy wprowadzania zmian w czasie rzeczywistym.

Inżynieria i wytwarzanie mostów

Widoczność

Szybko wyświetlaj informacje o komponentach i podzespołach, których dotyczy zmiana, aby lepiej zrozumieć wpływ zmiany na zespół nadrzędny lub produkt, a tym samym podejmować trafniejsze decyzje.

Współpraca

Centralizacja danych w połączeniu z łatwym konfigurowaniem procesów pozwala współpracownikom o różnych specjalizacjach w jednolity sposób rozumieć i zatwierdzać żądania i zlecenia zmian inżynieryjnych.

Zamknięta pętla procesów

Połączenie procesów kontroli jakości i zmian inżynieryjnych zapewnia skuteczne zarządzanie problemami od początkowego raportu niezgodności po publikację zaktualizowanego projektu.

Webinarium: Lepsze zarządzanie zmianami dzięki zarządzaniu cyklem życia produktu

Podczas tego webinarium dowiesz się, w jaki sposób zarządzanie cyklem życia produktu (PLM) może pomóc w kontrolowaniu procesów zmian i poprawianiu jakości produktów poprzez połączone w zamkniętą pętlę procesy kontroli jakości sięgające od zgłoszeń niezgodności, przez zwroty, po żądania i zlecenia zmian inżynieryjnych. Zobaczysz też między innymi, jak zastosowanie konfigurowalnych procesów umożliwia śledzenie i rejestrowanie zmian projektów produktów w miarę ich wprowadzania oraz jak wbudowane raporty pomagają analizować trendy wskaźników jakości, aby skutecznie zapobiegać problemom.

Odkryj zarządzanie cyklem życia produktu

Wykonaj ocenę biznesową PLM, aby odkryć dodatkowe korzyści z zarządzania cyklem życia produktu.

Zacznij korzystać z zarządzania cyklem życia produktu

Dziękujemy za zainteresowanie. 

Wypełnij formularz, aby porozmawiać z ekspertem produktowym o tym, jak zacząć korzystać z zarządzania cyklem życia produktu.