Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Rozwiązania do zarządzania cyklem życia produktu

Rozwijanie nowych produktów

Szybciej wprowadzaj nowe produkty na rynek, korzystając z rozwiązań PLM.

Obraz za zgodą firmy Vimek Corporation, Rosja

Na czym polega rozwijanie nowych produktów?

Masz koncepcję nowego produktu. Od czego zacząć? Rozwijanie nowych produktów opisuje cały złożony proces wprowadzania nowego produktu na rynek. Zarządzanie licznymi etapami tego procesu ma kluczowe znaczenie dla dostarczenia gotowego produktu w terminie i bez przekraczania budżetu.

Dostarczaj produkty na rynek w terminie i bez przekraczania budżetu

Zarządzanie cyklem życia produktu pozwala usunąć wąskie gardła i przyspieszyć cały proces.

Konfigurowalne procesy rozwijania nowych produktów

Zarządzanie cyklem życia produktu obejmuje procesy zapewniające dopasowanie i kontrolowanie pracy wszystkich osób zaangażowanych w rozwijanie nowych produktów. Łatwo konfiguruj procesy tak, by odpowiadały konkretnym procedurom stosowanym w organizacji. Dołączaj wszystkie powiązane informacje, takie jak ceny, łączne zestawienia komponentów, materiały marketingowe i inne dane uzupełniające definicję produktu.

Zautomatyzowane aktualizowanie stanu

Uzyskaj przejrzystość pozwalającą dostrzegać problemy przed ich wystąpieniem. Gdy zarządzanie wszystkimi procesami rozwoju i wprowadzania nowych produktów odbywa się w środowisku PLM, można wizualnie śledzić postępy na wykresach na centralnej platformie. Umożliwia to monitorowanie stanu wprowadzania nowego produktu, szybkie identyfikowanie i usuwanie potencjalnych wąskich gardeł oraz unikanie kosztownych opóźnień w dostarczaniu na rynek.

  • Wyświetlaj postępy na wykresie Gantta z różnokolorowymi wskaźnikami stanu.
  • Śledź postępy projektu w czasie rzeczywistym i w prosty sposób przekazuj bieżące informacje współpracownikom.
  • Szybko identyfikuj zagrożenia opóźnieniami i skutecznie je eliminuj.

Szablony projektów wprowadzania nowego produktu

Szablony zadań projektowych w rozwiązaniu PLM pozwalają standaryzować zadania, materiały przedstawiane do odbioru i kamienie milowe rozdzielające fazy według linii produktów, jednostek biznesowych, zespołów produktowych lub innych kryteriów. Dla wygody i wydajności można definiować typy zadań według poszczególnych stanów procesu, takich jak koncepcja, definiowanie wymagań, rozwój, testowanie i produkcja.

  • Śledź wysokopoziomowe zadania i kamienie milowe niezbędne do zarządzania produktem w całym cyklu życia.
  • Używaj szablonów, aby dzielić projekty na mniejsze składowe odpowiadające materiałom przedstawianym do odbioru.
  • Stopniowo dopracowuj szablony, aby uchwycić optymalną równowagę między elastycznością a kontrolą.

Usprawniaj koordynację prac zespołów i zwiększaj produktywność

Tablice narzędzi i raporty

Twórz spersonalizowane i bogate w elementy graficzne tablice narzędzi i raporty, aby monitorować stan i trendy w czasie rzeczywistym. Eksportuj dowolny widok danych, tabelę lub raport jednym kliknięciem.

Scentralizowana współpraca

Uwzględniaj dostawców, wytwórców kontraktowych i klientów w wybranych procesach z wykorzystaniem inteligentnej kontroli dostępu. Wykorzystuj kontekstowe widoki aktualnych informacji o produkcie, aby utrzymywać koordynację wszystkich partnerów.

Powiadomienia o zadaniach

Informuj użytkowników w czasie rzeczywistym o przydzielanych zadaniach, zbliżających się lub przekroczonych terminach, eskalacjach i zatwierdzeniach. Odpowiednio konfiguruj komunikaty, aby zawierały informacje zachęcające odbiorców do podjęcia działań.

Webinarium: Szybsze wprowadzanie nowych produktów na rynek dzięki rozwiązaniom PLM

W tym webinarium na żądanie omówimy:

  • konfigurowalne szablony zarządzania projektami dla zadań i materiałów przedstawianych do odbioru,
  • śledzenie kamieni milowych rozdzielających fazy w celu przewidywania opóźnień i wprowadzania korekt,
  • aktualizowane w czasie rzeczywistym widoki stanu rozwoju i funkcje raportowania.

Odkryj zarządzanie cyklem życia produktu

Wykonaj ocenę biznesową PLM, aby odkryć dodatkowe korzyści z zarządzania cyklem życia produktu.

Zacznij korzystać z zarządzania cyklem życia produktu

Dziękujemy za zainteresowanie. 

Wypełnij formularz, aby porozmawiać z ekspertem produktowym o tym, jak zacząć korzystać z zarządzania cyklem życia produktu.