Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Rozwiązania do zarządzania cyklem życia produktu

Zarządzanie danymi produktów

Zapanuj nad danymi produktów w jednym scentralizowanym systemie.

Obraz za zgodą firmy Engineering Center Ltd, Rosja

Czym jest zarządzanie danymi produktów (PDM)?

Zarządzanie danymi produktów pozwala zebrać dane projektowe i procesy inżynierskie w jednej centralnej lokalizacji, aby oszczędzać czas i pracę wszystkich uczestników cyklu rozwojowego produktu. W ten sposób można szybko znajdować i ponownie wykorzystywać pliki, śledzić zmiany, współpracować i udostępniać dane produktów poza działem inżynierii, aby usprawniać kolejne procesy.

Usprawnianie procesów projektowych i udostępnianie danych poza działem inżynierii

Pracuj wydajnie dzięki dokładnym i aktualnym danym oraz skutecznie współpracuj z innymi.

Centralne źródło zorganizowanych danych do współpracy

Upewnij się, że wszyscy pracują na najbardziej aktualnych informacjach w systemie, który automatycznie śledzi zmiany, zachowuje poprzednie wersje plików oraz rejestruje całą historię projektów i danych produktu.

  • Określaj uprawnienia dostępu i modyfikacji oparte na rolach użytkowników.
  • Używaj mechanizmu wpisywania i wypisywania, aby zapobiegać nadpisywaniu pracy innych.
  • Wykonuj automatyczne kopie zapasowe, aby nie dopuścić do utraty danych.

Łączenie użytkowników, procesów i danych

Dostępność scentralizowanych danych produktów zarówno w zespole inżynierskim, jak i poza nim, pozwala eliminować wąskie gardła i usprawniać procesy cyklu życia produktu. Dzięki zastosowaniu rozwiązania PDM można zarządzać wszystkimi typami plików i informacji powiązanych z produktem, w tym dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi, obrazami, plikami PDF, danymi CAD i powiązanymi metadanymi.

  • Zapewnij wszystkim użytkownikom dostęp do potrzebnych plików i informacji.
  • Zautomatyzuj transfery danych między działami i systemami biznesowymi.
  • Dbaj o skuteczną współpracę między różnymi działami, pionami i regionami.
  • Udostępniaj dane klientom, dostawcom produkcyjnym i podwykonawcom projektów.

Projektowanie jednoczesne i szybsze tworzenie produktów

Wykorzystaj bezproblemową integrację narzędzi projektowych Autodesk z systemem zarządzania danymi produktów, aby pracować bez zakłóceń. Zebranie wszystkich danych produktów w jednym systemie umożliwia zespołom interdyscyplinarnym jednoczesne projektowanie bez nadpisywania plików. To zupełnie co innego niż udostępnianie informacji o produktach za pomocą poczty elektronicznej, arkuszy kalkulacyjnych i innych doryczych, ręcznych metod, które mogą prowadzić do utraty danych.

  • Szybko znajduj i ponownie wykorzystuj dane — nie zawsze musisz zaczynać od zera.
  • Automatycznie śledź zmiany, wersje i historię projektu podczas pracy.
  • Oszczędzaj czas dzięki inteligentnej wyszukiwarce danych geometrycznych.

Zobacz, co jeszcze możesz osiągnąć dzięki zarządzaniu danymi produktów

Tworzenie inżynieryjnych zestawień komponentów

Twórz inżynieryjne zestawienia komponentów bezpośrednio z danych projektowych CAD, aby wydajnie śledzić i udostępniać innym działom szczegółowe informacje na temat projektu funkcjonalnego produktu.

Mniej błędów i opóźnień

Łącz inżynieryjne zestawienia komponentów z innymi działami i systemami biznesowymi, aby zwiększać wydajność pracy i unikać ręcznego wprowadzania danych i związanego z nim ryzyka błędów, niskiej jakości i opóźnień.

Skuteczniejsza standaryzacja

Wyposaż administratorów CAD w konfigurowalne narzędzia ułatwiające egzekwowanie wewnętrznych standardów w zakresie tworzenia, sprawdzania i publikowania danych oraz norm branżowych w rodzaju ISO 9000 i RoHS.

Webinarium: Dlaczego warto łączyć zarządzanie danymi produktów z zarządzaniem cyklem życia produktu?

W tym webinarium na żądanie omawiamy nowe procesy rozwoju produktów przyspieszające wprowadzanie ich na rynek, zautomatyzowane procesy żądań i zleceń zmian, metody ograniczania błędów i usprawniania współpracy poprzez zarządzanie zestawieniami komponentów i elementami, sposoby na szybkie reagowanie na problemy z jakością i zapobieganie im oraz utrzymywanie nieprzerwanej łączności z globalnym łańcuchem dostaw.

Odkryj zarządzanie cyklem życia produktu

Wykonaj ocenę biznesową PLM, aby odkryć dodatkowe korzyści z zarządzania cyklem życia produktu.

Zacznij korzystać z zarządzania cyklem życia produktu

Dziękujemy za zainteresowanie. 

Wypełnij formularz, aby porozmawiać z ekspertem produktowym o tym, jak zacząć korzystać z zarządzania cyklem życia produktu.