Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Rozwiązania do zarządzania cyklem życia produktu

Zarządzanie jakością

Zwiększaj bezpieczeństwo i niezawodność produktów oraz ich zgodność z przepisami.

Czym jest zarządzanie jakością?

Zarządzanie jakością to zestaw procesów pomagających przewidywać i kontrolować potencjalne problemy z jakością produktów oraz reagować na nie. Procesy zgłaszania awarii w terenie i niezgodności w połączeniu z działaniami naprawczymi i zapobiegawczymi zapewniają efektywność i pełną widoczność. Zastosowanie procesu zmian w zamkniętej pętli obejmującej kontrolę jakości i inżynierię pozwala ulepszać projekty produktów.

Zarządzanie jakością w zamkniętej pętli

Ulepszaj procesy kontroli jakości w całym cyklu rozwoju produktu i łańcuchu dostaw.

Połączone w zamkniętą pętlę procesy kontroli jakości od zwrotu do zlecenia zmiany

Zapobiegaj problemom związanym z projektami produktów lub dostawcami i szybko na nie reaguj. Uzyskaj pełen obraz kluczowych procesów i danych związanych z jakością, od zgłoszeń nieprawidłowości po dokumenty reklamacji, działania naprawcze i zapobiegawcze, analizy usterki i jej wpływu, raporty działań dostawców w zakresie jakości i zmiany inżynierskie.

Konfigurowalne przepływy zarządzania procesami

Rozwiązanie zarządzania cyklem życia produktu obejmuje przepływy procesów zarządzania jakością, które można łatwo konfigurować odpowiednio do potrzeb organizacji, w tym:

  • zgłaszanie, analizowanie i zamykanie incydentów niezgodności;
  • dokumenty reklamacji, zatwierdzania i naprawy;
  • wymagania zgodności działań naprawczych i zapobiegawczych;
  • żądania i zlecenia zmian.

Łatwiejsze śledzenie i utrzymywanie zgodności

Wszystkie trwające i zakończone procesy, w tym procesy dotyczące zmian i jakości, dają pełne możliwości śledzenia. W branżach wymagających ścisłej zgodności regulacyjnej można powiązać audyty zgodności z dokumentami ISO dla utrzymania pełnej ścieżki dokumentacji. Każdy etap każdego procesu dotyczącego jakości zawiera odwołanie do odpowiedniego produktu, aby utrzymać powiązania.

  • Dokumentacja zmian informuje, kto i kiedy utworzył zmianę oraz jakie modyfikacje zostały wprowadzone.
  • Informacje obejmują między innymi datę zatwierdzenia każdego etapu i osobę zatwierdzającą.
  • Centralne źródło danych spełnia wymagania kontroli i zgodności z przepisami.

Wyższa jakość produktów dzięki zarządzaniu cyklem życia produktu

Zbieranie i analizowanie danych dotyczących jakości

Obszary robocze zarządzania jakością stanowią centralną lokalizację danych dotyczących jakości, a wbudowane wykresy raportowania ułatwiają ocenę trendów jakościowych i zapobieganie usterkom przed ich wystąpieniem.

Zautomatyzowane zadania dotyczące jakości

Zautomatyzowane procesy obsługi jakości umożliwiają wysyłanie przypisanym członkom zespołu zadań, przypomnień i eskalacji dotyczących pracy oczekującej na wykonanie.

Korygowanie problemów z jakością

Wykorzystuj scentralizowany system, aby udostępniać inżynierom informacje o jakości produktów i ich sprawności w terenie, a dzięki temu ulepszać projekty, identyfikować problemy z dostawcami i wprowadzać odpowiednie poprawki.

Webinarium: Lepsze zarządzanie zmianami dzięki zarządzaniu cyklem życia produktu

Podczas tego webinarium dowiesz się, w jaki sposób zarządzanie cyklem życia produktu (PLM) może pomóc w kontrolowaniu procesów zmian i poprawianiu jakości produktów poprzez połączone w zamkniętą pętlę procesy kontroli jakości sięgające od zgłoszeń niezgodności, przez zwroty, po żądania i zlecenia zmian inżynieryjnych. Zobaczysz też między innymi, jak zastosowanie konfigurowalnych procesów umożliwia śledzenie i rejestrowanie zmian projektów produktów w miarę ich wprowadzania oraz jak wbudowane raporty pomagają analizować trendy wskaźników jakości, aby skutecznie zapobiegać problemom.

Odkryj zarządzanie cyklem życia produktu

Wykonaj ocenę biznesową PLM, aby odkryć dodatkowe korzyści z zarządzania cyklem życia produktu.

Zacznij korzystać z zarządzania cyklem życia produktu

Dziękujemy za zainteresowanie. 

Wypełnij formularz, aby porozmawiać z ekspertem produktowym o tym, jak zacząć korzystać z zarządzania cyklem życia produktu.