Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Rozwiązania do zarządzania cyklem życia produktu

Współpraca z dostawcami

Zapobiegaj problemom z dostawcami i opóźnieniom przed ich wystąpieniem.

Na czym polega współpraca z dostawcami?

Wykorzystanie systemu zarządzania cyklem życia produktu do zarządzania współpracą z dostawcami pozwala dopilnować, aby organizacja zawsze używała dokładnych danych dostawców przy zamawianiu komponentów i usług. Wbudowane procesy zarządzania dostawcami ułatwiają śledzenie i kontrolowanie ich pracy. Narzędzia do współpracy z dostawcami pozwalają skracać cykle rozwojowe poprzez udostępnianie projektów, danych zestawień komponentów i innych informacji.

Utrzymuj nieprzerwaną łączność ze swoim łańcuchem dostaw

Zautomatyzowane procesy zwiększają efektywność ofertowania, zaopatrzenia i współpracy z dostawcami.

Centralne źródło informacji o dostawcach

Wykorzystaj pojedynczy system do zarządzania szczegółowymi informacjami o wszystkich dostawcach, w tym listami zatwierdzonych producentów (AML), listami zatwierdzonych dostawców (AVL) oraz informacjami o pochodzeniu i znaczeniu strategicznym poszczególnych komponentów.

Zautomatyzowane kontrole dostawców

Zautomatyzowany proces kontroli dostawców powiadamia o terminach weryfikacji dostawców, aby ewidencja dostawców zawsze zawierała najnowsze informacje. Współpracownicy odpowiedzialni za zaopatrzenie, jakość i inne obszary mogą w czasie rzeczywistym śledzić stan zatwierdzania dostawcy, aby zawsze znać dostępność wszystkich dostawców.

Zespołowy proces zaopatrzenia

Udzielaj dostawcom kontrolowanego dostępu tylko do tych danych, które są im niezbędne do czynnego udziału w procesie zakupowym:

  • Zapraszaj dostawców do współpracy w procesie zapytań ofertowych, aby ograniczać późniejsze błędy spowodowane nieporozumieniami.
  • Udostępniaj dostawcom rysunki produktów i modele wizualizacji 3D, aby pokazać wszystkie szczegóły projektowe w celu zwiększenia precyzji ofert.
  • Ciesz się lepszymi wynikami projektów dzięki dopasowaniu oczekiwań partnerów wewnętrznych i zewnętrznych wobec dostarczanych produktów.

Dodatkowe korzyści z używania platformy PLM do zarządzania dostawcami

Identyfikuj najlepszych dostawców

Zamiast wypytywać o najlepszych dostawców lub szukać tych informacji w wiadomościach e-mail i arkuszach kalkulacyjnych, możesz w każdej chwili znaleźć aktualne dane w centralnym systemie.

Zwiększaj zgodność dostawców

Dysponując centralnym systemem zawierającym dane zestawień komponentów i ustrukturyzowane procesy zarządzania cyklem życia produktu, możesz udostępniać dostawcom informacje o konkretnych produktach, włącznie z dokumentacją i wymaganiami dotyczącymi norm branżowych.

Integracja zarządzania cyklem życia produktu z systemami CRM i ERP

Zapewnij spójność informacji o dostawcach we wszystkich systemach biznesowych firmy bez ręcznej interwencji poprzez zintegrowanie zarządzania cyklem życia produktu z systemami CRM i ERP dla łatwiejszej wymiany informacji o dostawcach, stanach magazynowych i projektach produktów.

Webinarium: Wygodny dostęp do aktualnych informacji o dostawcach dzięki zarządzaniu cyklem życia produktu

Dołącz do nas, aby dowiedzieć się, jak używanie systemu zarządzania cyklem życia produktu (PLM) pozwala centralnie zorganizować aktualne informacje o dostawcach i zapewnić ich dostępność. Poznaj dodatkowe funkcje, takie jak integracja z systemami CRM i ERP w celu używania w nich informacji przedsiębiorstwa, kontrolowanie dostawców i utrzymywanie listy wykluczeń w celu zapobiegania przyszłym problemom oraz dołączanie dostawców do zestawienia komponentów w celu zapewnienia zgodności z normami. Dowiedz się, jak śledzić zgodność z takimi przepisami, jak RoHS, REACH, ISO9000 i ograniczenia dotyczące minerałów pochodzących ze stref konfliktu, oraz jak zapewniać udział dostawców w procesie udzielania zamówień.

Odkryj zarządzanie cyklem życia produktu

Wykonaj ocenę biznesową PLM, aby odkryć dodatkowe korzyści z zarządzania cyklem życia produktu.

Zacznij korzystać z zarządzania cyklem życia produktu

Dziękujemy za zainteresowanie. 

Wypełnij formularz, aby porozmawiać z ekspertem produktowym o tym, jak zacząć korzystać z zarządzania cyklem życia produktu.