PROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIA PRODUKTÓW

Wprowadzaj innowacje w rekordowym tempie

Przyspiesz rozwój i wyprzedź konkurencję dzięki oprogramowaniu Autodesk do projektowania produktów.

Designer sitting next to desk with product prototype illustration hovering on desk

Uzyskuj informacje od klientów. Wyprzedzaj konkurencję.

Projektowanie złożonych urządzeń, komponentów, produktów przemysłowych, konsumenckich i specjalistycznych wymaga dojrzałego podejścia do inżynierii projektowania. Oprogramowanie do projektowania produktów Autodesk pomaga zrównoważyć innowacje z potrzebami klientów, jednocześnie równoważąc zakres ofert z ilością czasu potrzebnego na ich wprowadzenie.

Przeczytaj, jak liderzy branży opracowują dynamiczne podejście z udziałem rozwiązań Autodesk, aby uzyskiwać niezwykle ważne informacje, szybciej reagować na pojawiające się możliwości i dostarczać produkty, z których klienci będą wyjątkowo zadowoleni.

Przeobraź swoją działalność dzięki oprogramowaniu do projektowania produktów

Szybciej podnoś jakość

Projektuj efektywnie i wyeliminuj brak powiązania z produkcją, co pozwoli przekształcać koncepcje w opłacalne, wysokiej jakości produkty dla klientów.

Działaj dynamicznie

Natychmiast reaguj na uzyskane dane i opinie uczestników projektu, szybko realizuj projekty koncepcyjne od prototypu do pożądanego produktu.

Zwiększ atrakcyjność produktów

Wykorzystuj informacje od współpracowników i klientów dzięki zintegrowanemu zarządzaniu danymi, które pomaga w szybkim i dokładnym śledzeniu zmian.

Szybko wprowadzaj innowacje

Twórz innowacyjne rozwiązania, projektuj produkty inteligentne i dodawaj oferty usług, a przy tym wszystkim oszczędzaj czas przez ograniczenie potrzeby wykorzystania fizycznych prototypów.

Jak najlepsi producenci wspomagają rozwój dzięki oprogramowaniu do projektowania produktów

Stymuluj przełomowe innowacje za pomocą oprogramowania CAD do projektowania produktów

Definicje oparte na modelach

Skróć czas wprowadzania produktów na rynek — bez obniżania jakości — przez zawarcie wszystkich symboli oraz danych wymiarowania i tolerancji geometrycznych, materiałów, konfiguracji inżynierskich i innych elementów bezpośrednio w modelu 3D.

Automatyzacja projektowania

Automatyzuj powtarzalne zadania i odciążaj zespoły projektowe oraz inżynierskie, aby mogły się skoncentrować na tworzeniu innowacyjnych produktów, minimalizując jednocześnie ilość błędów. Skaluj wszystkie elementy, aby przyspieszyć realizację procesów rozwoju na dalszych etapach.

 

Symulacja

Ogranicz stosowanie prototypów fizycznych do minimum i testuj pomysły przed ich wykonaniem za pomocą szerokiej gamy narzędzi do symulacji. Uzyskaj niezwykle ważne, oparte na danych informacje, które pomagają zidentyfikować najlepsze sposoby projektowania i tworzenia doskonalszych produktów.

Dokumentacja produkcyjna

Automate the creation of documentation and manufacturing data for BOMs (angielski) , cutting patterns, CAM toolpaths and more – in one software environment – ​​to accelerate downstream processes and reduce time to market.

 

Automatyzacja procesów produkcyjnych

Wykorzystaj wydajne, zautomatyzowane procesy przetwarzania CAM i ścieżki narzędzi CNC do prostych i złożonych geometrii z pełną obsługą procesów obróbki 2 i 3-osiowej, 3+2 oraz 4 i 5-osiowej, a także produkcji addytywnej i hybrydowej oraz obróbki ubytkowej.

Zarządzanie cyklem życia produktu (PLM)

Zwiększ dynamikę rozwoju, zmniejsz liczbę nieistotnych procesów i popraw jakość produktów, korzystając z rozbudowanych narzędzi łączących osoby, procesy i dane w ramach jednego, bezpiecznego modelu danych, który można poddawać audytom i kontroli.

Projektowanie na potrzeby produkcji

Wypełnij lukę między projektowaniem a produkcją. Uwzględniając procesy produkcyjne, materiały i ograniczenia na etapie projektowania, zespoły mogą ograniczyć błędy, skrócić czas produkcji, zmniejszyć koszty i szybciej wprowadzać produkty na rynek.

Prototypowanie

Zbadaj jak najwięcej wariantów projektu przed poniesieniem dużych wydatków. Następnie szybko i łatwo przekazuj swoje najbardziej obiecujące pomysły wytwórcom w ramach otwartych kanałów komunikacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji.

Projektowanie produktów konsumenckich

Wprowadź procesy dynamicznego rozwoju, aby współpracować z zespołami i zbierać opinie od klientów. Następnie wymyślaj, projektuj, produkuj i dostarczaj jeszcze bardziej dopracowane, doskonałe produkty, które zapewnią przewagę nad konkurencją.

Oprogramowanie do projektowania produktów

Get Inventor + AutoCAD + Autodesk Fusion + more—Professional-grade tools for product development and manufacturing planning


Oprogramowanie do projektowania elementów mechanicznych i CAD 3D


Oparte na chmurze oprogramowanie 3D CAD / CAM/CAE do projektowania produktów


Oprogramowanie do zarządzania danymi produktu — dostępne programy Vault Basic, Vault Professional i Vault Office


Bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami projektowania produktów

3D rendering of Lifecycle Insights Report

RAPORT LIFECYCLE INSIGHTS 

Realizuj wartościowsze projekty dzięki dynamicznemu rozwojowi

Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku produktów coraz więcej firm bierze przykład z branży oprogramowania i wprowadza dynamiczne procesy rozwoju. Dowiedz się, jak producenci poszukują nowych sposobów na dostarczanie klientom wartościowszych rozwiązań.


3D rendering of Autodesk design and engineering webinars

WEBINARIA

Obejrzyj webinaria projektowe i inżynierskie

Poznaj porady ekspertów Autodesk oraz wskazówki i najlepsze praktyki dotyczące inżynieriii projektowania produktów. Obejrzyj webinaria z naszej obszernej biblioteki, aby się dowiedzieć, jak opracować nowe procesy rozwoju innowacyjnych produktów, doskonalić projekty i przygotować się na nowości w swojej branży.


3D rendering of Autodesk Report

RAPORT AUTODESK 

Poznaj najnowsze trendy w elektronice użytkowej

Czołowe firmy zajmujące się elektroniką użytkową pokonują wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, korzystając z nowych sposobów projektowania. Poznaj powody ich działań, wyzwania, przed którymi stoją, i sposoby, które się u nich sprawdziły.


Przyspiesz rozwój przełomowych produktów za pomocą oprogramowania Autodesk

Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym, aby się dowiedzieć, jak bardziej dynamiczne podejście z użyciem rozwiązań Autodesk do projektowania produktów może pomóc w zaprojektowaniu następnej linii towarów.

Często zadawane pytania dotyczące oprogramowania do projektowania produktów

Czym jest produkt?

Produkt jest artykułem produkowanym z myślą o korzyściach dla klientów. Usługi mogą być również określane jako produkt. Obecnie wiele inteligentnych produktów obejmuje elementy fizyczne z usługami cyfrowymi połączonymi z Internetem, które niezmiennie zapewniają klientom korzyści przekraczające wartość elementów fizycznych.

Czym jest projektowanie produktów?

Projektowanie produktów to proces wymyślania i tworzenia rozwiązań oraz generowania ich iteracji, które umożliwiają rozwiązanie problemów klientów w sektorach komercyjnych, takich jak urządzenia przemysłowe czy produkcja motoryzacyjna, lub bezpośrednio użytkowników w sektorach takich jak produkty konsumenckie.

 

Proces projektowania produktu rozpoczyna się od badań pozwalających na zrozumienie wymagań rynku i klientów. Na potrzeby tworzenia koncepcji rozwiązań projektanci posługują się wiedzą i kreatywnością oraz starają się zrozumieć potrzeby klienta.

 

Odręczne szkice, prototypy, rysunki techniczne i modele 3D są tworzone w celu przekazywania i recenzowania proponowanego rozwiązania projektowego produktu oraz koordynowania procesu projektowania między uczestnikami projektu. Następnie na podstawie prototypów testuje się i weryfikuje projekty koncepcyjne z udziałem klientów.

 

W efekcie powstają: dokument z wymaganiami wobec produktu, specyfikacja, rysunek techniczny i wizualizacje. Zazwyczaj projektanci produktów współpracują z inżynierami projektów, aby tworzyć projekty koncepcyjne gotowe do produkcji.

 

Praca w projektowaniu produktów może obejmować stanowiska kierownika projektów, projektanta przemysłowego, projektanta produktów, projektanta interfejsów lub środowiska użytkownika, projektanta grafiki, projektanta animacji, inżyniera projektowania, projektanta technicznego, kreślarza projektów, projektanta CAD i operatora CAD.

Czym zajmują się projektanci produktów?

Product designers use research, creativity and the ability to understand customer needs to understand problems and propose a product that meets their requirements.

 

The concept must meet customer requirements and be profitable. Product designers work with marketing and business strategy teams to make decisions about which product concepts to develop. Product designers work with engineering teams to transform selected concepts into a complete design. They also work with marketing teams to bring the product to market.

 

The conceptual design is shared with various project participants, including marketing, engineering, production, and distribution, in the form of images and prototypes. 3D CAD models can be used (angielski) to create a design concept . These models are often reused by the engineering team during the product development process.

 

Product design is a highly collaborative process that spans many disciplines, from business strategy and marketing to engineering and manufacturing. The design process incorporates feedback from customers, suppliers, vendors, manufacturing specialists and project managers.

Na czym polega proces projektowania produktów?

Successful product development companies make the product development process critical. The goal of these companies is to provide a cost-effective product that meets customer needs. Product development is limited by budget, design capabilities, and time to market.

 

The product design process is collaborative and may include specialists in business strategy, market research and user experience design. After deciding what customer problem to solve, product designers collaborate with user experience designers, concept developers, graphic designers, and prototyping experts to develop the concept.

 

The conceptual design stage is a cyclical process that involves many rounds of prototyping (angielski) , evaluation, and review until a product concept is defined that is designed to meet customer requirements, generate profit from production, and stand out in the marketplace. The result is: a product requirements document, specification, technical drawing and visualizations(angielski) .

 

Once the concept has been approved for further development, the product designer supervises the engineering team's work on the development of the project. Engineers consider manufacturing techniques, suppliers, and practical issues regarding distribution, use, and end-of-life.

 

The product design team also works with the marketing and distribution departments to develop packaging and advertising to bring the product to market.

Do czego używane jest oprogramowanie do projektowania produktów?

Product design software helps designers automate tasks and track processes, and enables collaboration between designers and other project participants, such as project management, procurement, manufacturing, or customers.

 

Product designers use the software to create 2D design sketches (angielski) , 3D models for visualization, prototyping and presentation, and to manage and communicate design data and tasks. Product designers can also use AI generative design (angielski) software for inspiration or to generate multiple solutions to design problems.

 

Augmented reality(angielski) functions are increasingly used to help project participants visualize concepts without the need to create a physical prototype, which saves time and money.

 

By using a 3D CAD model and hardware such as mobile devices or specialized VR headsets, participants can view the digital model in real-world context and more easily assess the feasibility of the design.

 

The technology makes it easy to display multiple design configurations, including different sizes, materials or colors. When reviewing a design, project participants can directly see the impact of changes made to the conceptual design in real time.

Jakie programy CAD są używane przez projektantów produktów?

Computer product design software may include:

 • 2D computer design (angielski) that accelerates the creation of concepts and technical drawings.
 • 3D computer design(angielski) for conceptual modeling and rapid prototyping combined with additive or additive CAM machining (computer-aided manufacturing).
 • Visualization software (angielski) is used to create computer-generated images (CGI) or digital renderings of designs to more easily present the project to its participants. Renderings can include photorealistic still images or animations showing how the design works.
 • Generative designuses algorithms and computational power to explore and generate multiple design options based on specified constraints and goals.
 • Virtual or augmented (angielski) reality software and hardware can be used to allow users to directly interact with CGI images to visualize a design.

 

Jak system CAD jest używany w projektowaniu produktów?

Computer-aided design (CAD) software is widely used in product design to create, modify, and analyze virtual models.

 

Here are some ways to use CAD systems in product design:

 1. Creating 2D and 3D models : CAD software allows designers to create detailed 2D and 3D models of products. These models can be visualized from various angles, allowing designers to evaluate the aesthetic qualities, functionality and feasibility of the design.
 2. Design iterations and modifications: CAD systems make it easy to modify and iterate designs. Designers can quickly change the virtual model, test different variants and assess the impact of modifications on the entire product without having to spend time creating multiple physical prototypes.
 3. Visualizations and simulations : CAD software provides realistic product visualizations and simulations. This allows designers and project participants to visualize the finished product, identify potential problems, and make informed decisions about improvements.
 4. Collaboration and communication: CAD systems enable designers to collaborate with team members, engineers and clients. Projects can be shared electronically, allowing comments, comments and suggestions to be submitted in real time. This improves communication and streamlines the design process.
 5. Design analysis and optimization (angielski) : CAD software includes tools for design analysis and optimization. Engineers can perform stress analyses, simulate motion, perform thermal analyses, and evaluate other parameters. This helps identify potential design flaws and optimize the product for better performance and reliability.
 6. Documentation and Manufacturing (angielski) : CAD systems generate accurate, detailed engineering drawings, specifications, and documentation required for manufacturing. These drawings can be used by manufacturers to produce products accurately and efficiently.

Overall, CAD systems play a key role in product design: they increase productivity, enable design analysis, improve communication, and facilitate the transition from concept to production.

Jakie korzyści przynosi używanie oprogramowania CAD w projektowaniu produktów?

CAD, or computer-aided design, is a valuable tool in the product design process. CAD software helps designers quickly iterate on different concepts. Generative design can even enable design solutions to be proposed, from which the designer can then select concepts for further analysis.

 

Using 3D digital CAD modeling, designers can analyze aesthetic and practical aspects and gather feedback, while reducing the need for physical prototypes, which can be time-consuming and expensive to create.

 

Additionally, CAD software can automate the process of creating final materials ready for collection, such as computer-generated images (CGI) and technical drawings.

 

With CAD software, designers can spend more time solving problems and gathering feedback, reducing design time and increasing productivity while maintaining the quality of the design process.

Dlaczego oprogramowanie CAD jest ważne w projektowaniu produktów?

CAD (computer aided design) software is important when designing products for several reasons:

 • Efficiency and speed (angielski): CAD software enables designers to create and modify designs and generate subsequent iterations faster and more efficiently than traditional manual drafting methods. Designers can easily make changes, explore different design options and test ideas, significantly reducing time and effort spent on the design process.
 • Accuracy and precision : CAD systems enable designers to create precise designs. The software provides tools for precise measurement, alignment, and geometric constraint that ensure your design meets the required specifications and tolerances.
 • Visualization and communication (angielski) : CAD software provides realistic visualizations of a product design, allowing designers and project participants to see the finished product before it is manufactured. This facilitates communication and understanding of the design concept, reducing the risk of misinterpretation or errors.
 • Analyzing and iterating designs: CAD systems make design analysis easier by allowing designers to quickly create and test multiple variants. Designers can easily modify parameters, evaluate different options, and compare the parameters and aesthetic values ​​of different designs. This iterative process helps refine the design and find the optimal solution.
 • Simulation and analysis (angielski) : CAD software often includes simulation and analysis tools that allow designers to evaluate the performance and behavior of a product design. Engineers can perform stress analyses, motion simulations, thermal analyses, and other tests to identify potential problems and optimize the design for better performance and reliability.
 • Documentation and Manufacturing: CAD systems generate accurate, detailed engineering drawings, specifications and documentation required for manufacturing. These drawings can be easily shared with manufacturers, ensuring that the product is manufactured accurately and efficiently.
 • Collaboration and version control: (angielski) CAD software helps designers collaborate with team members, engineers, and clients. Projects can be shared electronically, allowing comments, comments and suggestions to be submitted in real time. CAD systems also provide version control, which allows you to effectively track and manage design changes.

Overall, CAD software plays a key role in product design by improving efficiency, accuracy, visualization, communication and collaboration. Helps designers bring ideas to life, explore design options, and create high-quality products.

Jakie jest najlepsze oprogramowanie Autodesk do projektowania produktów?

Autodesk offers several product design software options with different benefits and capabilities. Choosing the best Autodesk product design software depends on a variety of factors, including your specific project requirements and designer preferences. Here are some popular Autodesk product design software options:

 • Autodesk Inventor : Inventor is a powerful 3D CAD software designed for mechanical design, simulation and documentation. It contains a rich set of tools for creating and editing 3D models, performing simulations and generating technical drawings. Inventor is highly configurable to meet corporate standards and, with Autodesk Vault, facilitates collaboration across the enterprise.
 • Autodesk Fusion 360 : Fusion 360 is a cloud-based 3D CAD, CAM and CAE software that provides a comprehensive approach to product design. It combines design, engineering and manufacturing functions on one platform. Fusion 360 includes features such as parametric modeling, simulations, rendering, collaboration tools, and integrated 3D printing and CAM capabilities.
 • Autodesk AutoCAD : AutoCAD is a widely used CAD product that includes a range of 2D drafting and 3D modeling tools. AutoCAD software is used to create 2D layouts, quickly generate iterations on 2D conceptual designs, and as an interface between CAD and CAM or CAD and graphic design software.
 • Autodesk Alias : Alias ​​is specialized industrial design and surface modeling software. It is widely used in the automotive industry and consumer product design. Alias ​​provides best-in-class toolkits for creating complex, organic shapes and surfaces, as well as visualization and rendering capabilities.
 • Autodesk Product Design & Manufacturing Collection : The collection includes Autodesk Inventor, AutoCAD, Fusion 360, Vault, ReCap, and Navisworks. Includes Inventor add-ons such as Inventor Tolerance Analysis, Inventor CAM, and Inventor Nastran, and provides an extensive set of tools for product design, simulation, visualization, and manufacturing. The collection is suitable for design and engineering teams that need a wide range of features.

Which Autodesk product design software is best depends on the needs and preferences of the designer and organization, as well as the complexity of the product and production chain. Evaluate the features, capabilities and compatibility of each software option to make the right choice.

See more FAQ