• Polska

    Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

    Stay on our U.S. site

 

Usługi w chmurze

Współpraca i moc obliczeniowa w dowolnym czasie i miejscu

Teraz można uzyskać dostęp do narzędzi przez Internet bez konieczności blokowania swojego komputera czy konserwacji oprogramowania. Uzyskaj dostęp do wybranych usług w chmurze Autodesk, które służą do tworzenia, edytowania, analizowania i udostępniania prac w modelu subskrypcyjnym oprogramowania jako usługi (SaaS).

 

Video:   Cloud Service Subscription

Cloud Service Subscription

Nie ograniczaj się do komputera i urządzeń mobilnych. Pracuj w scentralizowanym obszarze roboczym, który umożliwia lepszą współpracę. Korzystaj z mocy obliczeniowej chmury — przetwarzaj pliki bez obciążania komputera. (film: 1:42 min)

 

Wygodny dostęp za pośrednictwem oprogramowania jako usługi
Wygodny dostęp

W terenie, w biurze lub w domu — dostęp do chmury oznacza dostęp do plików projektowych, wydajnych narzędzi i aktualnego oprogramowania w dowolnym czasie i miejscu*.

Ulepszona współpraca w ramach projektu dzięki oprogramowaniu CAD w chmurze
Uproszczona współpraca

Praca w chmurze oznacza bardziej przejrzystą komunikację w zespole, łatwiejszy dostęp do plików, możliwość udostępniania i bardziej bezpośrednie przejścia między etapami projektu. Wszystko to usprawnia procesy i współpracę w ramach projektu.

 

 
Bezpieczne przechowywanie dzięki modelowi SaaS
Bezpieczne przechowywanie

Zapisuj swoje pliki w naszych światowej klasy centrach danych w chmurze. Mając w usłudze A360
5 GB bezpiecznego miejsca do przechowywania danych na użytkownika, można zapisywać i udostępniać pliki współpracownikom i klientom.

 

Wydajne przetwarzanie przy użyciu oprogramowania w chmurze
Duża moc obliczeniowa

Praktycznie nieograniczona moc obliczeniowa chmury może pozwolić na zakończenie zadań, takich jak renderowanie, w ciągu kilku minut lub godzin, a nie dni. Odblokuj swój komputer i szybciej twórz symulacje, analizy i wizualizacje.

 

 


Sprawdź inne opcje subskrypcji

Maintenance Subscription

Zmaksymalizuj wartość swojej licencji wieczystej dzięki dostępowi do aktualizacji oprogramowania, pomocy technicznej
i elastycznemu licencjonowaniu.

Desktop Subscription

Obniż zobowiązania i opłaty uiszczane z góry dzięki opłacaniu dostępu do najnowszego oprogramowania na bieżąco.

 

 

 

 

 

 

 

 


Możliwości usług w chmurze

Subskrypcja Cloud Service Subscription umożliwia uiszczanie płatności za określone, potrzebne narzędzia A360, co pozwala na efektywne renderowanie, analizowanie i współpracę.

Dowiedz się więcej na temat usług firmy Autodesk w chmurze

 

 

Uwaga: nie wszystkie korzyści z subskrypcji są dostępne w przypadku wszystkich produktów we wszystkich językach lub regionach. Programy udostępniane na zasadzie subskrypcji podlegają stosownym Warunkom subskrypcji Autodesk (angielski) lub Warunkom korzystania z usługi Autodesk (angielski).                                                                                                                       

* Dostęp do usługi wymaga połączenia z Internetem i podlega wszystkim ograniczeniom regionalnym, które mają pierwszeństwo przed ograniczeniami przedstawionymi w Warunkach korzystania z usługi (angielski).