• Polska

  Przekierowaliśmy Cię na równoważną stronę w lokalnej witrynie, na której znajdziesz obowiązujące w Twoim regionie ceny i promocje oraz opcje zakupu online.

  Stay on our U.S. site

Przegląd

Oprogramowanie do projektowania budynków zawierające narzędzia CAD i BIM

Pakiet Building Design Suite to gama współpracujących ze sobą programów 3D do projektowania budynków. Obsługuje modelowanie informacji o budynku (BIM) i procesy robocze oparte o program CAD dla architektów, inżynierów MEP i budowlanych oraz konstruktorów.

Przyszłość pakietów Design i Creation Suite

Ten pakiet nie jest już dostępny w sprzedaży. Dowiedz się więcej o dostępnych opcjach, w tym naszych nowych kolekcjach branżowych, które zapewniają jeszcze więcej funkcji w porównywalnej cenie.


Możliwości dla użytkownika

Nagranie wideo: Architekci mogą projektować lepsze budynki za pomocą BIM

Ulepszone projekty budynków dzięki modelowaniu informacji o budynku (BIM) (nagranie wideo: 2:50 min)

Projektowanie zgodnie z normami

 • Pracuj wydajniej z narzędziami zaprojektowanymi specjalnie dla architektów.
 • Opracowuj projekty architektoniczne o większej dokładności i wyższej jakości.
 • Stosuj procesy robocze oparte na narzędziach CAD i BIM.

Wizualizacja projektu w celu poprawy współpracy, zapoznanie z opcjami projektowymi

 • Używaj wizualizacji jako pomocy do przedstawiania koncepcji projektu.
 • Poznawaj i prezentuj opcje projektowe.
 • Oceniaj projekty przed ich realizacją.

Podejmowanie bardziej świadomych decyzji projektowych

 • Twórz wydajniejsze budynki za pomocą narzędzi do analizy energetycznej.
 • Stosowanie modeli 3D daje lepszy wgląd w wykonalność projektu.
 • Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przed rozpoczęciem budowy.

Nagranie wideo: oprogramowanie 3D do projektowania budynków dla wykonawcy

Większa kontrola przed rozpoczęciem budowy i w jej trakcie (film: 2:46 min).

Wizualne testowanie możliwości realizacji projektu

 • Określaj złożoność projektu, zakres robocizny i materiały.
 • Gromadź dane dla całego projektu.
 • Bardziej efektywnie koordynuj planowanie procesu roboczego i terenu.

Efektywniejsze zarządzanie kosztami

 • Szybko generuj przedmiary materiałów.
 • Oceniaj koszty alternatywnych projektów.
 • Zapewnij dokładniejsze budżetowanie.

Dokładniejsze przewidywanie i prezentowanie spodziewanych rezultatów projektów

 • Symuluj zestawienia i logistykę w 4D.
 • Szybko oceniaj zakres zmian.
 • Porównuj aktualne zestawienie z przewidywanym.

Nagranie wideo: oprogramowanie 3D do projektowania budynków dla inżynierów

Projektowanie i analizowanie konstrukcji za pomocą modelowania BIM (nagranie wideo: 2:36 min)

Skuteczniejsze projektowanie

 • Projektuj inteligentne, bogate w informacje modele.
 • Poznawaj alternatywy projektowe, aby wybrać najlepszą opcję.
 • Połącz założenia projektowe z analizą i produkcją.

Wykonywanie analiz i tworzenie wizualizacji

 • Dokładniej przekazuj koncepcję projektu.
 • Wykonuj jeszcze dokładniejsze symulacje i analizy.
 • Minimalizuj odpady i całkowitą energię wbudowaną.

Współpraca z zespołami projektowymi ds. budownictwa

 • Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przed rozpoczęciem budowy.
 • Udostępniaj projekty projektantom, wytwórcom i podwykonawcom.
 • Twórz jeszcze dokładniejszą dokumentację — od projektu po produkcję.

Nagranie wideo: inżynierowie MEP mogą projektować i dokumentować instalacje budowlane

Projektowanie i dokumentowanie instalacji budynków za pomocą modelowania BIM (nagranie wideo: 3:02 min)

Tworzenie jeszcze lepszych systemów MEP

 • Twórz dokładniejsze projekty dzięki modelowaniu informacji o budynku (BIM).
 • Jeszcze wydajniej projektuj złożone systemy budynków.
 • Ułatwiaj koordynację projektów przy użyciu modeli 3D.

Wizualizacja w celu uzyskania lepszego wglądu w projekt

 • Przekazuj swoje koncepcje przy użyciu zintegrowanych narzędzi do wizualizacji.
 • Często korzystaj z symulacji na wczesnych etapach projektowania, aby lepiej przewidywać wydajność.
 • Oceniaj projekty przed ich realizacją.

Dokładniejsze projektowanie i budowanie

 • Twórz bardziej skoordynowane dokumenty budowlane.
 • Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów przed rozpoczęciem budowy.
 • Udostępniaj dokumentację, modele i renderingi.

Możliwości dla firmy

Nagranie wideo: Zobacz, co może zrobić Twoja firma z oprogramowaniem do projektowania budynków

Obejrzyj nagranie wideo (2:25 min)

Rozwój potencjału rynkowego dzięki oferowaniu modelowania informacji o budynku (BIM)

 • Weź udział w projektach wymagających modelowania informacji o budynku (BIM).
 • Korzystaj z wywierających wrażenie wizualizacji, aby przedstawić swoje pomysły.
 • Zdobywaj więcej zleceń dzięki dodatkowym usługom.

Większa wydajność i minimalizacja kosztów

 • Zapewnij zespołom elastyczne narzędzia spełniające różne potrzeby.
 • Uzyskaj większą kontrolę nad kosztami projektu i zestawieniami.
 • Twórz innowacyjne projekty.

Standaryzacja zestawu narzędzi

 • Skorzystaj z zaawansowanych technologii.
 • Minimalizuj koszty obsługi informatycznej korzystając z jednego pakietu*.
 • Usprawnij proces szkoleń i używaj jednego zestawu narzędzi.

*Pakiety oprogramowania do projektowania mają licencje na instalację i używanie każdego ze składników przez jednego użytkownika, co zapewnia dodatkowy proces roboczy oraz większą funkcjonalność. Każdy użytkownik musi posiadać indywidualną licencję na użytkowanie pakietu do projektowania.