ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Zrównywanie dat płatności


W przypadku kilku subskrypcji o tym samym okresie obowiązywania i z tą samą metodą płatności kierownicy ds. umów mogą wyrównać daty rozliczenia, aby uzyskać zbiorcze wyciągi i uprościć proces rozliczania.

 

Dat zakupów dokonanych za pośrednictwem systemu PayPal nie możesz wyrównać, chyba że zmienisz metodę płatności na kartę kredytową.

 

Jeśli masz kilka umów o różnych okresach obowiązywania i z różnymi metodami płatności, skontaktuj się z działem sprzedaży Autodesk lub sprzedawcą, aby je połączyć i wyrównać daty płatności (zobacz temat Dopasowywanie okresów obowiązywania umów).

 

Po wyrównaniu dat płatności płacisz jednorazową, proporcjonalną cenę za przedłużenie subskrypcji tak, aby odnowienie wypadło w tym samym dniu, w którym będą odnawiane inne subskrypcje. Proporcjonalna cena obejmuje wszystkie stanowiska o danym okresie obowiązywania i nie zawiera podatków ani opłat. Jeśli anulujesz subskrypcję przed następnym odnowieniem, otrzymasz zwrot proporcjonalnie naliczonej kwoty.

 

Uwaga: ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku subskrypcji zakupionych online od Autodesk.

Aby zrównać daty płatności

  1. Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com i przejdź do sekcji Rozliczenia i zamówienia > Nadchodzące płatności.

  2. Kliknij przycisk Wyrównaj daty płatności.

  3. Subskrypcje, których daty można wyrównać, są pogrupowane razem. Wybierz subskrypcje, które chcesz zmienić, i kliknij przycisk Wyrównaj.

  4. Na ekranie potwierdzenia sprawdź wybrane pozycje i kliknij przycisk Kontynuuj. 
    Uwaga: za przedłużenie terminów odnowienia jest obciążana karta kredytowa użyta do zakupu subskrypcji. Aby użyć innej karty, zmień metodę płatności przed zakończeniem transakcji.

  5. Sprawdź informacje na ekranie potwierdzenia rozliczenia i kliknij przycisk Złóż zamówienie. Zostanie wyświetlone potwierdzenie zamówienia. Otrzymasz także wiadomość e-mail z potwierdzeniem.


Zobacz także


Potrzebujesz pomocy?

Opisz problem i znajdź najlepszą opcję pomocy technicznej.