ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Konfigurowanie planu Premium


Jak skonfigurować plan Premium

 

Aby skonfigurować plan Autodesk Premium, możesz jako administrator wykonać poniższe czynności. W śledzeniu postępów pomogą Ci szkolenia wprowadzające do wdrażania planu Premium wymienione poniżej. Aby zapoznać się z przeglądem informacji, zobacz Wybór subskrypcji Autodesk.

 

Uwaga: w przypadku planu Standard zobacz temat Konfigurowanie planu Standard.

  1. Skonfiguruj i wdróż jednokrotne logowanie (SSO). Zobacz Podręcznik konfiguracji jednokrotnego logowania.

  2. Przypisz użytkowników do produktów pojedynczo lub według grupy. Jeśli korzystasz z SSO, użytkownicy są dodawani do listy użytkowników automatycznie.

  3. Sprawdź raporty. Zobacz temat Raporty użycia stanowisk.

  4. Zarządzaj umowami i odnowieniami. Zobacz temat Przegląd informacji o rozliczeniach i zamówieniach

  5. Poznaj sposoby kontaktu z działem pomocy technicznej. Zobacz temat Jak skontaktować się z działem pomocy technicznej.

Trzy kroki do rozpoczęcia pracy w planie Premium (film: 2:32 min)

Film: Wdrażanie planu premium

Szkolenia wprowadzające

Poznaj specjalnie opracowane kursy dla administratorów kont.


Need help?

Tell us about your issue and find the best support option.