ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Raport użycia


Dostępna w lutym 2023 r. funkcja raportowania użycia ujednolica raporty dotyczące użytkowania stanowisk i tokenów Flex. Filtry umożliwiają wybranie produktów i przedziałów czasu do zaraportowania.

 

Dzięki tym informacjom administratorzy mogą optymalizować przypisania stanowisk i decyzje dotyczące zakupów kolekcji, produktów indywidualnych i tokenów Flex w przypadku sporadycznego korzystania z programów. Raporty użycia są dostępne tylko w przypadku produktów z dostępem dla jednego użytkownika i przedstawiają wyłącznie pomiary aktywności użytkowników połączonych z Internetem.

 

 

Uwaga: dane są chronione zgodnie z zasadami prywatności Autodesk i są używane tylko do celów, w których zostały zgromadzone. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Oświadczenie Autodesk o ochronie prywatności (angielski).


Aby wyświetlić raporty użycia

  1. Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com.
  2. Wybierz opcje Raportowanie > Raport użycia.
  3. Jeśli chcesz wyświetlić dane, informacje o dostępie, aktywności lub przypisaniach konkretnych produktów, skonfiguruj filtr i kliknij polecenie Zastosuj.

Jeśli dane osobowe zespołu są włączone w ustawieniach, wyświetlane są nazwy użytkowników. Jeśli dla jednego lub więcej zespołów wyświetlanie danych osobowych jest wyłączone, w przypadku wszystkich zespołów pokazywane wartości będą zaszyfrowane.


Aby wyeksportować dane raportu użycia

Możesz pobrać arkusz kalkulacyjny, w którym uwzględniono zastosowane filtry i zakres dat raportu użycia dotyczącego Twojego zespołu.

  1. Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com.  
  2. Wybierz opcje Raportowanie > Raport użycia.
  3. Kliknij przycisk Eksportuj, aby wygenerować plik.
  4. Na stronie eksportowania w obszarze Historia eksportowania kliknij polecenie Pobierz, jeśli raport będzie wyświetlał się jako dostępny.

 Aby uzyskać więcej informacji na temat eksportowanych danych, zobacz temat Pola danych do eksportu raportów użycia.


Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej