ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Często zadawane pytania dotyczące raportów użycia


Często zadawane pytania

Jaka jest definicja użycia?

Użycie produktu rozpoczyna się po jego uruchomieniu i jest ono rejestrowane. Kończy się w momencie zamknięcia produktu. W raportach użycie jest określane jako liczba dni, w których produkt był używany. 

 

Na przykład Sylwia uruchamia program AutoCAD o 19:00 w poniedziałek. Zamyka program o 17:00 we wtorek. W raportach będzie uwzględniony jeden dzień użycia w poniedziałek (jeśli Sylwia korzysta z tokenów Flex, tokeny zostaną naliczone tylko za jeden dzień). We wtorek nie zostaną naliczone żadne użycie, ponieważ produkt zamknięto po czasie krótszym niż 24 godziny. Jeśli Sylwia wielokrotnie uruchamia program AutoCAD w tym 24-godzinnym okresie, użycie jest nadal naliczane tylko w poniedziałkowym raporcie. 

Co się stanie, jeśli uruchomię produkt przypadkowo? Czy użycie będzie nadal uwzględnione w raporcie?

Jeśli uruchomisz produkt na mniej niż pięć minut, ten czas nie będzie uwzględniany w dziennym użyciu i liczbie użytkowników. Jeśli korzystasz z licencji Flex, w raportach zostanie naliczone 0 tokenów.  

Dlaczego w raportach podawane jest zerowe użycie tokenów?

Dostęp do produktu umożliwiają pewne funkcje w produkcie. Gdy użycie jest określane według liczby użytych produktów i liczby użytkowników, nie są naliczane żadne tokeny.

W jaki sposób w raportach jest uwzględniany każdy wybrany przeze mnie przedział czasu?

Każdy wybrany przedział czasu obejmuje liczbę dni w bieżącym miesiącu i w miesiącach poprzedzających bieżący miesiąc. Jeśli na przykład 9 grudnia wybierzesz opcję ostatnich 12 miesięcy, raport obejmie 9 dni plus 11 miesięcy wstecz. 

Co się stanie, gdy odłączę się od Internetu?

Jeśli używasz tokenów Flex, możesz uzyskiwać dostęp do produktów przez maksymalnie 24 godziny po ostatnim zalogowaniu i odłączeniu od Internetu. Po upływie 24 godzin produkty przestają działać. Jeśli korzystasz z planu subskrypcji dla jednego użytkownika, możesz uzyskiwać dostęp do produktów przez maksymalnie 30 dni po ostatnim zalogowaniu i odłączeniu od Internetu. 

Co oznacza „Czas ostatniego przetwarzania” w raportach użycia?  

Termin ten oznacza dzień i godzinę, wyświetlane zgodnie z lokalną strefą czasową, kiedy raport użycia został ostatnio odświeżony i zapisany na koncie w portalu Autodesk Account.

Dlaczego w raportach dane nie są poprawne?

Dane w raportach mogą być niedokładne w następujących przypadkach:

  • Masz subskrypcję pojedynczego produktu i kolekcji branżowej, która zawiera ten produkt, w ramach tej samej umowy.

  • Kilku użytkowników uzyskuje dostęp do produktu przy użyciu tej samej nazwy użytkownika i hasła. Upewnij się, że każdy użytkownik jest przypisany do produktu w portalu Autodesk Account i loguje się przy użyciu swojego adresu e-mail i hasła. 

W przypadku których produktów można tworzyć raporty użycia?


Need help?

Tell us about your issue and find the best support option.