ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Dodawanie i usuwanie użytkowników


Administratorzy mogą dodawać i usuwać użytkowników na koncie w portalu Autodesk Account. Aby umożliwić użytkownikom dostęp do produktów i usług Autodesk, zaproś ich pojedynczo lub zaimportuj zbiorczo. Zaproszeni użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail z potwierdzeniem i linkiem do utworzenia konta oraz wpisania własnego adresu e-mail i hasła. Z poziomu konta mogą oni pobierać produkty i uzyskiwać dostęp do pomocy. Klienci posiadający plany Premium i Enterprise mogą jednak ograniczyć dostęp i zapewnić go tylko administratorom.

 

Uwaga: w przypadku licencji sieciowej (dla wielu użytkowników) użytkownicy nie zobaczą produktu na koncie w portalu Autodesk Account.

 

Jeśli korzystasz z planu Premium lub Enterprise i jednokrotnego logowania (SSO), użytkownicy mogą być dodawani automatycznie. Po włączeniu SSO w domenie firmy dla każdego użytkownika, który może się uwierzytelnić w tej domenie, a nie ma konta w portalu Autodesk Account, konto zostanie utworzone i dodane do dzierżawy oprogramowania Autodesk przez Twoją firmę.

 

W przypadku każdej z poniższych procedur najpierw zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com.


Dodawanie pojedynczych użytkowników

 1. W menu nawigacji wybierz sekcję Zarządzanie użytkownikami > Według użytkownika.
 2. Kliknij przycisk Zaproś użytkowników. Jeśli użytkownicy są pogrupowani w zespoły, wybierz odpowiedni zespół z listy rozwijanej.
 3. Wprowadź imię i nazwisko użytkownika oraz adres e-mail.
 4. Kliknij przycisk Wyślij zaproszenie.
  Do momentu zaakceptowania zaproszenia stan konta użytkownika to „Oczekujące”. Użytkownik nie będzie miał dostępu do produktów ani usług, dopóki ich nie przypiszesz. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje zaproszenia w ciągu siedmiu dni, wyślij je ponownie.

Uwaga: jeśli korzystasz z planu Premium i jednokrotnego logowania (SSO), użytkownicy mogą być dodawani automatycznie.


Import listy użytkowników

 1. Przygotuj plik CSV zawierający do 5000 użytkowników, których chcesz zaimportować.
  1. Każdego użytkownika umieść w osobnym wierszu.
  2. Uzupełnij trzy kolumny: Imię, Nazwisko i Adres e-mail.
   Uwaga: użytkownicy, którzy należą już do zespołu, są ignorowani.
 2. W menu nawigacji wybierz sekcję Zarządzanie użytkownikami > Według użytkownika.
 3. Kliknij przycisk Zaproś użytkowników. Jeśli użytkownicy są pogrupowani w zespoły, wybierz zespół z listy rozwijanej.
  Uwaga: jeśli stosujesz klasyczne zarządzanie użytkownikami, zobacz temat Dodawanie użytkowników w ramach klasycznego zarządzania użytkownikami.
 4. Wybierz kartę Import i kliknij opcję Przekaż plik CSV. Podczas przekazywania pliku możesz kontynuować pracę. Po zakończeniu importu otrzymasz powiadomienie.

Uwaga: użytkownicy przypisywani zbiorczo nie otrzymują wiadomości e-mail z powiadomieniem o tym fakcie.


Usuwanie użytkowników

Użytkowników mogą usuwać z konta w portalu Autodesk Account główni i pomocniczy administratorzy oraz administratorzy SSO. Usunięcie użytkownika powoduje anulowanie dostępu do produktów i usług, ale nie powoduje usunięcia osobistego konta użytkownika w portalu Autodesk Account.

 1. Wybierz sekcję Zarządzanie użytkownikami > Według użytkownika (sekcja Zarządzanie użytkownikami jest widoczna tylko dla administratorów).
 2. Wybierz użytkownika.
 3. Kliknij ikonę Usuń użytkownika (obok informacji kontaktowych użytkownika).
 4. W oknie potwierdzenia kliknij przycisk Usuń użytkownika.

Uwaga: głównych administratorów nie można usunąć, o ile nie usunięto ich uprawnień administracyjnych. Wszyscy administratorzy mogą usuwać innych pomocniczych administratorów i administratorów SSO.


Zbiorcze usuwanie użytkowników

Od listopada 2022 r. można usunąć więcej niż jednego użytkownika naraz z zespołu.

 

Nie można usunąć głównych administratorów ani użytkowników dodanych przy użyciu synchronizacji katalogów (plan Premium). Usunięci użytkownicy utracą dostęp do produktów przypisanych przez zespół.

 1. Zaloguj się na swoim koncie pod adresem manage.autodesk.com i kliknij Zarządzanie użytkownikami > Według użytkownika.
 2. Kliknij pole wyboru, aby wybrać jednego lub więcej użytkowników. Zostanie wyświetlony baner z informacją o liczbie wybranych użytkowników.
 3. Kliknij polecenie Usuń z zespołu.
 4. W oknie potwierdzenia kliknij polecenie Usuń.

Uwaga: obecnie jedyną dostępną operacją zbiorczą jest usunięcie użytkowników.


Anulowanie dostępu do witryn służących współpracy w chmurze

W przypadku produktów do współpracy mogą być konieczne dodatkowe czynności w celu dezaktywowania dostępu do witryn służących do współpracy i do danych projektu.

 

W poniższej tabeli opisano zakres dostępu do witryn po usunięciu użytkownika.

Produkt Użytkownik dezaktywowany Dostęp użytkownika
Autodesk Construction Cloud (ACC) Nie Pozostaje aktywny
BIM 360 Nie Pozostaje aktywny
Fusion Team Tak Nieaktywny. Nie ma dostępu do danych witryny
Info360 Nie Pozostaje aktywny
ShotGrid Tak Nieaktywny. Nie ma dostępu do danych witryny
Forma Tak Nieaktywny. Nie ma dostępu do danych witryny
Tandem Nie Pozostaje aktywny
Upchain Nie Pozostaje aktywny

Jeśli usunięty użytkownik pozostaje aktywny, skontaktuj się z administratorem witryny służącej do współpracy, aby go dezaktywować lub usunąć z witryny.

 

Instrukcje dotyczące zarządzania dostępem użytkowników znajdziesz w pomocy do produktu służącego do współpracy. Aby zarządzać stanem użytkowników w usłudze BIM 360 lub ACC, zobacz temat Zarządzanie użytkownikami konta.


Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.