ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Przegląd informacji o zarządzaniu użytkownikami


Administratorzy zarządzają przypisywaniem produktów przeznaczonych dla użytkowników na koncie w portalu Autodesk Account. Za pomocą funkcji Zarządzanie użytkownikami administratorzy mogą zarządzać dostępem do produktów według produktu, użytkownika lub grupy.


Filmowa prezentacja funkcji Zarządzanie użytkownikami

Film: Przegląd informacji o zarządzaniu użytkownikami


Zawsze służymy pomocą

Użyj naszych zasobów, aby znaleźć dokumentację produktu lub artykuły dotyczące rozwiązywania problemów, które są potrzebne do rozwiązania danego problemu. Jeśli nie możesz sobie poradzić, Twoja subskrypcja uprawnia Cię do skontaktowania się z przedstawicielem działu pomocy technicznej.