ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Role administratora w zarządzaniu użytkownikami


Administratorzy przypisują użytkowników do produktów i usług na koncie w portalu Autodesk Account. Zarządzanie użytkownikami obejmuje trzy typy administratorów:

 • Główny administrator (domyślnie kierownik ds. umów)
 • Pomocniczy administrator
 • Administrator jednokrotnego logowania (SSO)

Pomocniczych administratorów mogą wyznaczać główny administrator, administrator SSO lub inny pomocniczy administrator. Pomocniczy administratorzy pomagają zarządzać użytkownikami oraz dostępem do produktów i usług. Można wyznaczyć kilku pomocniczych administratorów, ale tylko jednego głównego administratora.

 

Uwaga: jeśli do zarządzania użytkownikami stosuje się klasyczny proces zarządzania, administratorów określa się mianem kierowników ds. umów i koordynatorów oprogramowania.

 

W przypadku każdej z poniższych procedur najpierw zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com.


Główny administrator

zespole może występować tylko jeden główny administrator, ale ta sama osoba może być głównym administratorem więcej niż jednego zespołu. Kierownik ds. umów, czyli początkowy nabywca, staje się domyślnie głównym administratorem.

Role głównego administratora

 • Zarządzanie użytkownikami i ich dostępem do produktów
 • Wyznaczanie pomocniczych administratorów, administratorów SSO i zmiana głównego administratora
 • Zarządzanie rozliczeniami i odnowieniami, jeśli główny administrator jest również kierownikiem ds. umów
 • Zarządzanie konfiguracją jednokrotnego logowania (SSO)
 • Główny punkt do kontaktów z Autodesk

Zmiana głównego administratora

 

W przypadku zmiany głównego administratora poprzedni główny administrator staje się pomocniczym administratorem.

 1. Przejdź do sekcji Zarządzanie użytkownikami > Według użytkownika.
 2. Wybierz pomocniczego administratora, którego chcesz wyznaczyć na nowego głównego administratora (tylko pomocniczy administrator może stać się głównym administratorem).
 3. Kliknij przycisk Zmień rolę.
 4. Wybierz opcję Główny administrator i kliknij przycisk Zapisz.
 5. Kliknij przycisk Przypisz ponownie głównego administratora, aby potwierdzić zmianę.

Zmiana głównego administratora nie powoduje zmiany właściciela subskrypcji (osoby zarządzającej płatnościami i odnowieniami oraz otrzymującej wszystkie wiadomości e-mail dotyczące subskrypcji, przypomnienia o ich odnowieniu i faktury). W przypadku zakupów online jedynym sposobem zmiany właściciela subskrypcji jest anulowanie bieżącej subskrypcji i rozpoczęcie nowej.

Zmiana kierownika ds. umów

 

W przypadku zakupów u sprzedawcy możesz zmienić wyznaczonego kierownika ds. umów. Tylko aktualny kierownik ds. umów może przydzielić nowej osobie rolę kierownika ds. umów. W tym celu aktualny kierownik ds. umów posługuje się następującym formularzem interaktywnym.


Pomocniczy administrator

Pomocniczych administratorów wyznaczają główny administrator, administrator SSO lub inny pomocniczy administrator. Pomocniczy administratorzy są przypisywani do zespołu, dlatego widzą wszystkich użytkowników i produkty w tym zespole. W zespole może być kilku pomocniczych administratorów.

Role pomocniczego administratora

 • Zarządzanie użytkownikami i ich dostępem do produktów
 • Wyznaczanie pomocniczych administratorów i zmiana głównego administratora
 • Zarządzanie rozliczeniami i odnowieniami, jeśli pomocniczy administrator jest również kierownikiem ds. umów
 • Przeglądanie i eksport raportów użycia produktów dotyczących wszystkich zespołów użytkowników i subskrypcji

Wyznaczanie pomocniczego administratora

 1. Przejdź do sekcji Zarządzanie użytkownikami > Według użytkownika.
 2. Kliknij nazwę użytkownika, którego chcesz wyznaczyć na pomocniczego administratora.
 3. Kliknij przycisk Zmień rolę.
 4. Wybierz opcję Pomocniczy administrator i kliknij przycisk Zapisz.

Administrator SSO

Podobnie jak główni administratorzy administratorzy SSO mogą zarządzać konfiguracją jednokrotnego logowania (SSO). Może być kilku administratorów SSO. Dzięki SSO użytkownicy muszą zapamiętać tylko jedno hasło, aby uzyskać dostęp do zasobów sieciowych oraz produktów i usług Autodesk. Jeśli SSO nie zostało wdrożone, każdy użytkownik musi się logować przy użyciu niepowtarzalnego identyfikatora Autodesk i hasła.

Role administratora SSO

 • Zarządzanie użytkownikami i ich dostępem do produktów
 • Wyznaczanie pomocniczych administratorów i zmiana głównego administratora
 • Zarządzanie rozliczeniami i odnowieniami
 • Przeglądanie i eksport raportów użycia produktów dotyczących wszystkich zespołów użytkowników i subskrypcji

Wyznaczanie administratora SSO

 1. Przejdź do sekcji Zarządzanie użytkownikami > Według użytkownika.
 2. Kliknij nazwę użytkownika, którego chcesz wyznaczyć na administratora SSO.
 3. Kliknij przycisk Zmień rolę.
 4. Wybierz opcję Administrator SSO i kliknij przycisk Zapisz.

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.