Zarządzanie kontami do celów edukacyjnych

Opcje dla niekwalifikujących się instytucji


Instytucje edukacyjne, które nie kwalifikują się do uzyskania bezpłatnego oprogramowania Autodesk, mogą korzystać z innych możliwości, w tym szkoleń, uczestnictwa w organizacjach członkowskich i dostępu do oprogramowania dla organizacji non profit.


Szkolenia

  • Kursy dla klientów komercyjnych — Autoryzowane Centra Szkoleniowe Autodesk (ATC) zapewniają szkolenia, pomoc w zakresie doskonalenia wiedzy o produktach, przygotowanie do egzaminów i testy oraz certyfikację dla użytkowników produktów Autodesk. Aby znaleźć Autoryzowane Centrum Szkoleniowe (ATC) lub dowiedzieć się więcej na temat możliwości uzyskania statusu ATC, zapoznaj się z witryną szkoleniową Autodesk.
  • Kursy dla uczniów i nauczycieli — autoryzowani partnerzy akademiccy (AAP) należą do światowej społeczności partnerów edukacyjnych Autodesk. Partnerzy AAP oferują kursy, pomoc dla nauczycieli i uczniów, wsparcie rozwoju kadry, organizacji kursów i certyfikacji oraz inne usługi dla klientów akademickich korzystających z produktów Autodesk. Aby znaleźć autoryzowanego partnera akademickiego lub dowiedzieć się więcej na temat możliwości zostania partnerem AAP, zapoznaj się z witryną szkoleniową Autodesk.
  • Programy przekwalifikowania — organizacje uczestniczące w programach finansowanych przez władze publiczne bądź innego rodzaju programach dla osób przekwalifikowujących się po zwolnieniu z pracy zwykle nie spełniają definicji „kwalifikującej się instytucji edukacyjnej”. Organizacje takie mogą się jednak kwalifikować do udziału w programie Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego (ATC).

Organizacje członkowskie i związki zawodowe

Program szkoleń dla członków organizacji stanowi wyraz współpracy między Autodesk a krajowym kierownictwem największych związków zawodowych w Ameryce Północnej. To przedsięwzięcie obejmuje pracowników zarządzających programami szkoleń dla członków organizacji. Program wspiera organizacje członkowskie, które szkolą, egzaminują i certyfikują swoich członków. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z witryną szkoleniową dotyczącą programu.

Jak się zarejestrować

Program szkoleń dla członków organizacji jest obecnie dostępny w Ameryce Północnej, Irlandii i Australii. Aby zarejestrować się w programie, wykonaj następujące czynności:

  1. Wypełnij formularz rejestracyjny na stronie programu szkoleń dla członków organizacji i zwróć go do wskazanego dystrybutora lub Autodesk.
  2. Zapoznaj się z przewodnikiem po programie szkoleń dla członków organizacji.
  3. Przejrzyj i podpisz umowę dotyczącą programu.
  4. Zapłać roczną opłatę subskrypcyjną przed zamówieniem subskrypcji oprogramowania.

Kontakty w sprawie rejestracji


Organizacje non profit

  • Program dotacji Autodesk w TechSoup zapewnia oprogramowanie do projektowania kwalifikującym się organizacjom non profit i organizacjom charytatywnym w Stanach Zjednoczonych.
  • W ramach programu Autodesk Technology Impact Program (angielski) przekazujemy oprogramowanie organizacjom non profit, które potrzebują narzędzi do projektowania, aby stawić czoła bardzo poważnym wyzwaniom.


Potrzebujesz pomocy?

Opisz problem i znajdź najlepszą opcję pomocy technicznej.