PODSTAWY ZARZĄDZANIA KONTAMI

Zmiana metody płatności


Opcje płatności związane z automatycznym odnawianiem subskrypcji obejmują kartę kredytową, system PayPal lub przelew bankowy (ACH, BACS lub SEPA). Nie możesz edytować ani usunąć zapisanej metody płatności. Zamiast tego, w zależności od metody płatności, możesz dodać nową metodę płatności i wybrać ją jako domyślną lub anulować subskrypcję i ponownie ją kupić przy użyciu nowej metody.


Zmiana metody płatności

 1. Zaloguj się na konto.
 2. W sekcji Rozliczenia i zamówienia > Subskrypcje i umowy wybierz produkt, aby wyświetlić szczegóły subskrypcji.
 3. W sekcji Płatność kliknij przycisk Edytuj.
  Uwaga: jeśli widoczny jest przycisk Zarządzaj, zapoznaj się z przedstawioną poniżej procedurą Zmiana metody płatności z użyciem numeru zamówienia.
 4. Wprowadź nowe dane płatności i kliknij przycisk Zapisz.

Zmiana metody płatności z użyciem numeru zamówienia

 1. Zaloguj się na konto.
 2. W sekcji Rozliczenia i zamówienia > Subskrypcje i umowy wybierz produkt, aby wyświetlić szczegóły subskrypcji.
 3. Kliknij przycisk Zarządzaj, aby otworzyć ekran Wyszukaj swoje zamówienie.
 4. Wprowadź numer zamówienia i hasło. Aby uzyskać więcej informacji na temat wyszukiwania numeru zamówienia, zobacz temat Zmiana odnawiania z użyciem numeru zamówienia.
 5. Kliknij opcję Zarządzaj planem automatycznego odnawiania.
 6. W sekcji Dane konta kliknij przycisk Edytuj pod adresem rozliczeniowym.
 7. Kliknij przycisk Dodaj nową metodę płatności i wprowadź dane karty lub konta.
 8. Kliknij przycisk Prześlij.
 9. Aby ustawić nową kartę jako domyślną metodę płatności, kliknij przycisk Zapisz dla subskrypcji.

Rozwiązywanie problemów z płatnościami

Jeśli podczas przetwarzania płatności na koncie w portalu Autodesk Account wystąpi błąd, sprawdź następujące informacje:

 • Numer i data ważności karty — ze względów bezpieczeństwa nie możesz wyświetlać ani edytować danych karty. Jeśli wprowadzono nieprawidłowe dane karty lub karta wygasła, wybierz opcję Dodaj kartę, aby ponownie wprowadzić dane karty jako nową metodę płatności. Sprawdź, czy numer i data ważności karty są prawidłowe.
 • Imię i nazwisko oraz adres rozliczeniowy — sprawdź, czy imię i nazwisko oraz adres rozliczeniowy są zgodne z informacjami zapisanymi u operatora płatności.
 • Limity zakupów — niektóre banki wprowadzają limity pojedynczych lub dziennych kwot zakupu. Nawet jeśli masz środki na koncie, bank może nie autoryzować obciążenia. W takiej sytuacji zadzwoń do banku. Poproś bank o autoryzację obciążenia lub dowiedz się, jakie obowiązują w nim zasady dotyczące zakupów online.

Potrzebujesz pomocy?

Opisz problem i znajdź najlepszą opcję pomocy technicznej.